OUG 100/2016 se întoarce în comisie spre reexaminare
Plenul Camerei Deputaților nu este de acord cu respingerea OUG nr. 100/2016
Citește mai mult
Primul Centru Teritorial de Competență prinde formă!
Filialele Hunedoara Arad și Timiș ale OAR lucrează împreună cu sediul central pentru construirea centrului pilot
Citește mai mult
Proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 100/2016 transmis către plenul Camerei Deputaților cu raport de respingere
Comisia pentru Administrație Publică şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Camerei Deputaților a discutat marți, 14 martie, proiectul de lege
Citește mai mult
Ordonanța Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
Clarificări și punctul de vedere al OAR pe această temă
Citește mai mult
Anunț OAR privind Concursul de Idei din cadrul proiectului Orașul User Friendly
Evenimentul numit „Concursuri de idei pentru revitalizarea obiectivelor de patrimoniu comunitar urban: Cetatea Aradului, Palatul Principilor și Hala Laminor (Sector 3)”, NU este un concurs de arhitectură
Citește mai mult
Prevederi legislative în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor modificate de Senat
Poziția OAR privind amendamentele la OUG 100/2016
Citește mai mult
H.G. 28/2008 este înlocuită cu H.G. 907/2016
Modificarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice
Citește mai mult
Parcursul de formare al unui arhitect în politicile UIA
Extras din acordul UIA privind Standardele Recomandate de Profesionalism în Practica de Arhitectură
Citește mai mult
Schimbări legislative în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor
Modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 și Legii nr. 350/2001
Citește mai mult
Principiile de profesionalism în arhitectură
Extras din acordul UIA privind Standardele Recomandate de Profesionalism în Practica de Arhitectură
Citește mai mult
OAR susține depunerea urgentă la UNESCO a dosarului „Peisajul Cultural Minier de la Roșia Montană”
Citește mai mult
Activitatea OAR pe tema Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (ATUC)
Un interviu cu arh. Michaela Gafar
Citește mai mult
Înscriere în Ordinul Arhitecților pentru Arhitecții de Interior
Demararea acțiunilor necesare
Citește mai mult
Scrisoare deschisă a OAR către Președintele României Ref. Proiectul Lege privind implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale
Citește mai mult
Acțiunile legislative ale OAR în cadrul Comisiilor Parlamentare din Camera Deputaților 27.09.2016
Citește mai mult
Acțiunile legislative ale OAR în cadrul Comisiilor Parlamentare din Camera Deputaților 06.09.2016
Citește mai mult
Raportul pentru București 2016
Filiala București a Ordinului Arhitecților din România anunță publicarea Raportului pentru București 2016, un document-pilot care oferă o perspectivă acoperitoare asupra Capitalei prin identificarea și sintetizarea problemelor urbanistice specifice
Citește mai mult
Semnal de alarmă - Gara Brad, monument istoric în stare avansată de degradare
Adresă a Filialei Hunedoara a OAR către Ministerul Culturii, Ministerul Transporturilor și Sucursala Regională C.F. Timișoara a C.F.R.
Citește mai mult
Ordinul Arhitecților din România solicită sprijinul Guvernului pentru salvarea patrimoniului construit
Citește mai mult
Expoziția-concurs BETA 2016
Expoziția-concurs BETA susține și promovează arhitectura de calitate în toate formele și manifestările sale, constituind evenimentul central al bienalei timișorene de arhitectură BETA 2016.
Citește mai mult
Propunere de reformare și optimizare a procesului de autorizare în construcții
Grupul de lucru Legislație, OAR
Citește mai mult
Clasare în regim de urgență pentru imobilul din Strada Prof. Ion Filibiliu Nr. 9 , Sector 3, București
Solicitare OAR București
Citește mai mult
Siguranță reală, dincolo de iluzii
Scrisoare deschisă și invitație la dialog
Citește mai mult
Rezoluția privind spațiile verzi aflate sub incidența Ordonanțelor de Urgență 195/2005 și 114/2007
Citește mai mult