Cursuri post-universitare de interes pentru arhitecți

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca organizează o serie de cursuri post-universitare ce pot fi de interes pentru arhitecți:

- Tehnici de analiză energetică și practici de implementare a clădirilor cu consum de energie aproape zero (nZEB) 

- Manageri energetici pentru localități