Ordinul Arhitecților din România despre stațiunea Sinaia, polul muzeal Antipa și oportunitatea de a pune baza unei politici de arhitectură la nivel național
Citește mai mult
Informare OAR despre certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici CAEN 7111
Citește mai mult
Opinie profesională privind realizarea unor spitale regionale prin preluarea proiectului tehnic din alte state
Citește mai mult
Petiție de susținere a Timbrului de Arhitectură
Semnează și tu!
Citește mai mult
Despre calitatea consultărilor publice, de la informare la consultare
Scrisoare deschisă
Citește mai mult
Modificarea OMC 2173/2013 - Regulamentul de funcționare al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice
Punct de vedere OAR
Citește mai mult
Punct de vedere OAR referitor la criteriile de atribuire a contractelor de achiziție publică
Citește mai mult
Schimbări legislative în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor
Modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 și Legii nr. 350/2001
Citește mai mult
OAR susține depunerea urgentă la UNESCO a dosarului „Peisajul Cultural Minier de la Roșia Montană”
Citește mai mult
Activitatea OAR pe tema Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (ATUC)
Un interviu cu arh. Michaela Gafar
Citește mai mult
Scrisoare deschisă a OAR către Președintele României Ref. Proiectul Lege privind implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale
Citește mai mult
Acțiunile legislative ale OAR în cadrul Comisiilor Parlamentare din Camera Deputaților 27.09.2016
Citește mai mult
Acțiunile legislative ale OAR în cadrul Comisiilor Parlamentare din Camera Deputaților 06.09.2016
Citește mai mult
Raportul pentru București 2016
Filiala București a Ordinului Arhitecților din România anunță publicarea Raportului pentru București 2016, un document-pilot care oferă o perspectivă acoperitoare asupra Capitalei prin identificarea și sintetizarea problemelor urbanistice specifice
Citește mai mult
Semnal de alarmă - Gara Brad, monument istoric în stare avansată de degradare
Adresă a Filialei Hunedoara a OAR către Ministerul Culturii, Ministerul Transporturilor și Sucursala Regională C.F. Timișoara a C.F.R.
Citește mai mult
Ordinul Arhitecților din România solicită sprijinul Guvernului pentru salvarea patrimoniului construit
Citește mai mult
Expoziția-concurs BETA 2016
Expoziția-concurs BETA susține și promovează arhitectura de calitate în toate formele și manifestările sale, constituind evenimentul central al bienalei timișorene de arhitectură BETA 2016.
Citește mai mult
Propunere de reformare și optimizare a procesului de autorizare în construcții
Grupul de lucru Legislație, OAR
Citește mai mult
Clasare în regim de urgență pentru imobilul din Strada Prof. Ion Filibiliu Nr. 9 , Sector 3, București
Solicitare OAR București
Citește mai mult
Siguranță reală, dincolo de iluzii
Scrisoare deschisă și invitație la dialog
Citește mai mult
Rezoluția privind spațiile verzi aflate sub incidența Ordonanțelor de Urgență 195/2005 și 114/2007
Citește mai mult