Broșura misiunile arhitectului

"Misiunile Arhitectului" reprezintă un document cu valoare practică, organizatorică și chiar educativă pentru noile generații de arhitecți și pentru cei care doresc să organizeze un birou de proiectare. Lecturarea documentului oferă celor interesați o posibilă narațiune a unui proces de realizare a unui proiect, în manieră profesionistă, aprofundată, eficientă, rezultată prin cumularea și interpolarea experiențelor din mai multe țări europene și a experților proveniți din acestea, adaptate la cultura românească din prezent și orientate către un progres realizabil numai prin aplicarea lor de către arhitecți și de către promotorii și clienții proiectelor. 

OAR a realizat documentul intitulat "Misiunile Arhitectului" în conformitate cu rezultatele mai multor studii realizate de ACE (Consiliul Arhitecților din Europa), cu practica românească a birourilor performante și cu permanentă atenție la legislația și cadrul normativ în vigoare, pentru a nu ieși din limitele impuse în prezent de acestea. Recomandăm tuturor arhitecților membri OAR să transmită acest document clienților lor și, de asemenea, să‑l prezinte și să‑l explice stagiarilor pe care îi au în îndrumare. Astfel vom putea contribui la creșterea calității mediului construit, prin descrierea și configurarea misiunilor necesare a fi îndeplinite în cadrul proiectului în general și de arhitecți în special. 

 

Descarcă broșura Misiunile arhitectului - PDF - 275 KB