Sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură SIC (PCPC)

Accesați SIC

 

Sistemului de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură (SIC) este o aplicație care permite estimarea volumului mediu de muncă necesar pentru realizarea unui proiect de arhitectură. 

_____________________________________________________________________________

În acest moment, SIC este în procedură de avizare de către autoritățile competente, conform legii. 

_____________________________________________________________________________ 

Context 

În conformitate cu directivele Comisiei Europene, asociațiile și uniunile profesionale din statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să renunțe la orice reglementare care ar putea îngrădi libera concurență. Unul dintre argumentele care au stat la baza promovării acestui cadru juridic a fost acela că „nu există nicio garanție că la fixarea tarifelor obligatorii se iau în considerare criterii care țin de evoluția pieței sau că există vreo legătură între fixarea prețurilor și asigurarea unui standard înalt de calitate”.

Astfel, Ordinul Arhitecților din România a retras sistemul de tarife minimale recomandate, ceea ce a avut ca urmare proliferarea prețurilor de dumping, iar această consecință s-a repercutat în mod nefericit asupra calității proiectelor de arhitectură.

OAR consideră că actuala piață dereglementată prezintă şi alte neajunsuri, cum ar fi faptul că, în contextul dat, nici beneficiarul unui contract de servicii de arhitectură, nici executantul acestuia nu dispun de informații transparente pentru a putea judeca dacă valoarea contractului încheiat este justă în comparație cu nivelul pieței. Mai ales în acest cadru normativ care a suferit o dereglementare prin desființarea tarifelor minimale, există nevoia de a putea estima cât mai bine resursele ce trebuie alocate pentru realizarea unui obiectiv de arhitectură, estimare care este necesară atât arhitecților cât și beneficiarilor contractelor de proiectare și construcții. 

Repere 

Pentru a veni în întâmpinarea acestei nevoi, urmând modelul asociațiilor profesionale ale arhitecților din alte țări membre UE (Austria, Franța sau Belgia), OAR a demarat realizarea sistemului de informații asupra costurilor pentru proiectarea în arhitectură – proces derulat în parteneriat cu IMAS Marketing şi Sondaje București.

Elaborarea sistemului de informații privind costurile pentru proiectarea de arhitectură este o obligație a OAR, instituită prin Legea nr. 172/2010 de modificare și completare a Legii nr. 184/2001. Sistemul de informații privind costurile de proiectare trebuie avizat, potrivit legii, de către Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene și de către Ministerul Culturii.

Acest sistem se fundamentează pe un calcul obiectiv privitor la volumul de muncă investit în execuția contractelor de arhitectură din România având ca punct de plecare piața contractelor încheiate după anul 2000. O primă etapă, finalizată cu succes, a presupus culegerea de informații de la arhitecții practicieni despre timpul de lucru necesar realizării/îndeplinirii fiecărei misiuni de arhitectură, în cadrul unei diversități cât mai mari de obiective de arhitectură. Au fost intervievați de către operatorii de interviu ai IMAS un număr de 469 de arhitecți cu drept de semnătură, rezultând un număr de 441 de chestionare valide prin care se măsoară timpii de execuție şi cantitatea de muncă necesară pentru realizarea misiunilor de arhitectură.

Baza de date obținută în urma culegerii de informații prin investigație sociologică permite cuantificarea timpului necesar prestării serviciilor de arhitectură pe misiuni, oferind astfel o bază de calcul pentru bugetele de proiectare, precum şi posibilitatea de a justifica în mod corect și concret onorariile.

Pentru a permite calculul duratei în ore de muncă de proiectare pentru un obiectiv de arhitectură, OAR a dezvoltat împreună cu IMAS o platformă electronică, în fapt o aplicație adresată utilizatorului care dorește informații despre volumul de muncă necesar în proiectarea de arhitectură a unui anumit obiectiv. 

Aplicația dispune de rezultatele cercetării cantitative desfășurate de IMAS în intervalul de timp septembrie 2015 – ianuarie 2016. Aplicația este în sine un soft de calcul care informează utilizatorul asupra cantității de muncă necesare în medie pentru realizarea obiectivului ales. 

Această aplicație prezintă interfața unui chestionar online şi cuprinde câteva întrebări de poziționare a obiectivului de arhitectură (programul de arhitectură şi gradul de dificultate, suprafața desfășurată, construcție nouă sau intervenție la clădiri existente etc.) şi de alegerea misiunilor de arhitectură. După completarea acestui chestionar, utilizatorului i se va afișa numărul de ore necesar realizării obiectivului declarat şi misiunilor bifate. Pentru situațiile în care nu avem date despre timpul necesar executării unei anumite misiuni pentru un anumit obiectiv, utilizatorul este avertizat că nu există date.

Astfel organizată, platforma permite circulația liberă a informațiilor despre volumul de muncă necesar pentru realizarea unui proiect pe piața de arhitectură din România. 

Utilizatorul platformei electronice poate fi orice persoană fizică sau juridică în calitatea sa de beneficiar al unui contract de proiectare şi orice arhitect care dorește validarea calculelor privitoare la volumul de muncă necesar execuției unui contract. Prin dezvoltarea acestei aplicații şi prin continua lărgire a bazei sale informaționale, OAR dorește să pună la îndemâna tuturor arhitecților, precum şi a tuturor părților interesate, un instrument care să faciliteze relații contractuale juste şi să contribuie astfel, implicit, la protejarea arhitecturii de calitate.

În prezent, ne aflăm în etapa perfecţionării acestui instrument sub aspectul lărgirii bazei de date, pentru a putea dezvolta, pentru majoritatea programelor de arhitectură, modele de calcul cu o cât mai mare relevanţă statistică. Deocamdată, baza de date constituită în perioada septembrie 2015 – ianuarie 2016 permite dezvoltarea a două modele de statistică inferenţială: pentru construcţii noi de locuinţe individuale şi semicolective şi pentru construcţii noi de locuinţe colective. Alte programe de arhitectură sunt mai slab reprezentate în baza de date existentă în acest moment.

De altfel, acest efort de culegere de date trebuie reluat şi în viitor, pentru actualizarea permanentă a formulelor de calcul ale softului. Le mulţumim tuturor membrilor care au răspuns la chestionar în perioada septembrie 2015 – ianuarie 2016. 

 

Utilitatea Platformei comune de pre-calcul - Sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură 

Platforma este creată pentru:

- a oferi O VALOARE ORIENTATIVĂ DE REFERINŢĂ, unică la nivel naţional, în privinţa timpului de muncă necesar în serviciul de proiectare de arhitectură,

- a cuantifica timpul necesar prestării serviciilor de arhitectură pe etape de proiectare şi pe misiuni.

Platforma NU este creată pentru:

- a impune modelul de tarifare orară, fără a ţine cont de specificităţile fiecărui proiect în parte,

- a introduce limitări, nici în ceea ce priveşte tarifarea directă a serviciilor de proiectare de arhitectură, nici în ceea ce priveşte timpul de muncă.

 

Construirea Sistemului de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură 

- Mediul de programare: MySQL; 

- Hosting: asigurat de IMAS Marketing și sondaje; 

- Platforma foloseşte programul de aplicaţie Limesurvey; 

- Platforma este un ansamblu format dintr-o interfaţă pentru utilizator – un chestionar de identificare a obiectivului de arhitectură - şi un soft de calcul care afișează NUMĂRUL DE ORE DE MUNCĂ DE PROIECTARE DE ARHITECTURĂ corespunzătoare realizării obiectivului, tipului de lucrare şi a misiunilor de arhitectură selectate;

- Platforma este funcţională, având încărcate, deocamdată, mediile geometrice rezultate din cercetare, pentru majoritatea programelor de arhitectură, cu exceptia locuinţelor individuale şi semi colective cu gradul II de complexitate şi a locuinţelor colective cu gradul II de complexitate.

N.B. Pentru aceste două programe de arhitectură, baza de date colectate prin studiul sociologic 2015 – 2016 permite deja calculul unor coeficienţi obţinuţi prin procedee de analiză statistică inferenţială.

 

Etape majore de realizare a Sistemului de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură: 

1. Compunerea bazei de date prin studiul cantitativ desfăşurat de IMAS

  • Identificarea celor mai potrivite formule de calcul 

2. Realizarea platformei (programarea de aplicaţie),

  • Realizarea softului
  • Modificarea softului în acord cu cerinţele clientului cu privire la prezentare şi identitate vizuală
  • Testarea funcţionalităţii platformei

 

Sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură a fost elaborat în cadrul grupurilor de lucru înființate pentru domeniul profesie și sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură (legislatura 2014 – 2018), cu următoarea componență: 

arh. Rudolf Graf, vicepreședinte coordonator;

arh. Doina Butică;

arh. Ana Maria Zahariade;

arh. Adelin Bălan;

arh. Cristian Șandru;

arh. Radu Ionuț Filip;

arh. Aron Lorant Torok;

arh. Dan Clinci;

arh. Dan Covali;

arh. Răzvan Rugescu;

arh. Marcel Crișan;

arh. Vlad Popescu Sturz. 

Pe lângă cei mai sus menționați, au contribuit activ la realizarea acestui sistem: arh. Raluca Munteanu, arh. Liviu Zăgan, arh. Alexandru Găvozdea

Studiul sociologic și platforma electronică au realizate de către IMAS Marketing și Sondaje. 

 

Utilizând link-urile de mai jos puteți afla mai multe informații despre Sistemului de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură (SIC)

Comunicat OAR 07 mai 2018 - contribuție la colectarea datelor pentru platforma online de informare asupra costurilor 

- Scurtă prezentare și instrucțiuni de utilizare a Sistemului de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură 

Metodologia realizării Platformei comune de pre-calcul 

- Adresa OAR către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

- Adresa OAR către Ministerul Culturii și Identității Naționale

- Adresa OAR către Consiliul Concurenței 

- Studiul de fundamentare și prezentarea bazei de date pregătite pentru încărcarea Platformei comune de pre-calcul