Comisiile OAR

Comisia Națională de Cenzori

Membrii Comisiei Naționale de Cenzori sunt aleși de Conferința națională și au mandat de patru ani. Membrii aleși nu pot exercita mai mult de două mandate consecutiv. Pentru funcția de membru în Comisia de Cenzori a Ordinului sunt eligibili arhitecții și conductorii arhitecți cu drept de semnătură, fără sancțiuni disciplinare în ultimii opt ani, cu plata cotizației la zi și cu respectarea condiției de incompatibilitate.

Comisia de Cenzori asigură controlul financiar intern al Ordinului și are următoarele atribuții:

 1. Verifică modul în care s-au colectat veniturile și s-au efectuat cheltuielile, modalitatea în care este administrat patrimoniul Ordinului, precum și bilanțul contabil, sub aspectul corectitudinii datelor și a evidențelor în documentele contabile.
 2. Verifică dacă operațiunile financiare ale Ordinului se regăsesc în hotărârile Colegiului director sau ale Consiliului național și dacă acestea sunt conforme cu bugetul aprobat.
 3. Întocmește rapoartele trimestriale de verificare, precum și raportul anual de descărcare de gestiune a forurilor alese ale Ordinului și îl prezintă Consiliului național.
 4. Întocmește un raport general de descărcare de gestiune a forurilor alese ale Ordinului pe perioada mandatului și îl prezintă Conferinței naționale spre aprobare.
   

Rudolf Gräf

Preşedinte

Marian Stan

Membru titular

Eliodor Popa

Membru supleant

Comisia Națională de Disciplină

Membrii Comisiei Naționale de Disciplină sunt aleși de Conferința națională și au mandat de patru ani. Membrii aleși nu pot exercita mai mult de două mandate consecutiv.

Competența Comisiei Naționale de Disciplină

 1. Comisia Națională de Disciplină este alcătuită din cinci arhitecți titulari și zece supleanți, cu minimum zece ani vechime în profesie, dintre care în mod obligatoriu două treimi sunt arhitecți cu drept de semnătură.
 2. Comisia Națională de Disciplină judecă, în complet de trei membri, abaterile pentru care comisiile teritoriale de disciplină au propus, potrivit art. 38 alin. (4) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea uneia dintre sancțiunile prevăzute de art. 38 alin. (2) lit. c) și d) din aceeași lege.
 3. Comisia Națională de Disciplină judecă în fond și soluționează contestațiile.
 4. În fond, în complet de trei membri, Comisia Națională de Disciplină judecă abaterile disciplinare săvârșite de membrii forurilor de conducere ale filialelor și ale Ordinului, precum și abaterile disciplinare săvârșite de membrii comisiilor alese ale filialelor și ale Ordinului.
 5. Pentru soluționarea contestațiilor, Comisia Naţională de Disciplină judecă:
  - în complet de trei membri, contestațiile împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale de disciplină prin care s-a dispus una dintre sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  - în complet de cinci membri, contestațiile împotriva hotărârilor pronunțate în fond de Comisia Naţională de Disciplină.
 6. Comisia Națională de Disciplină și completele de judecată își desfășoară activitatea independent de forurile de conducere ale Ordinului.
   

Mircea Ţibuleac

Preşedinte

Florentina Iugan

Membru titular

Horaţiu Bondor

Membru titular

Svetlana Niculescu

Membru titular

Monica Lotreanu

Membru titular

Luminița Ispas

Membru supleant

Sorin Ciomârtan

Membru supleant

Mohammad Al-Bashtawi

Membru supleant

Liliana Ilie

Membru supleant

Valentin Tomescu

Membru supleant

Nicoleta Iuliana Tănase

Membru supleant

Radu Valentin Frumușani

Membru supleant

Dumitru Barbu

Membru supleant

Mihaela Bârnaure

Membru supleant

Comisia Națională de Acordare a Dreptului de Semnătură

Dreptul de semnătură se acordă pe baza unor norme metodologice aprobate de către Consiliul național. Evaluarea cunoștințelor, aptitudinilor și a experienței profesionale relevante dobândite în timpul stagiului se face de către o comisie formată din arhitecți cu drept de semnătură, numită de Consiliul național, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. o). Sesiunile de acordare a dreptului de semnătură vor fi organizate de către Colegiul director. În vederea dobândirii dreptului de semnătură, stagiarul va întocmi un dosar care va cuprinde documentele prevăzute de prezentul regulament, precum și certificatul privind dobândirea experienței profesionale practice, prevăzut la art. 33 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010.

Liviu Zăgan

Adrian Borda

Arnold Macalik

Cristina Mareș

Ștefan Paskucz

Iulia Stanciu

Adrian Spirescu

Marius Miclăuș

Călin Negoescu

Miklos Kollo

Vlad Rusu

Daniel Vișan

Ignis Nejla Duvagi

Tiberiu Claudiu Bucșa

Mihai Ene

Silvia Demeter-Lowe

Cristina Woinaroski

Johannes Bertleff

Dan Marin

Marius Marcu-Lapadat

Daniel Johannes Burileanu-Tellman

Daniela Luciana Negrișanu

Timbrul de arhitectură: comisia pentru proiecte culturale și acțiuni culturale ale organizațiilor neguvernamentale și pentru școli de vară

 

 

 

arh. Mihai Opreanu

membru titular

Ioana Popescu

membru titular

Ciprian Ștefan

membru titular

arh. Dorin Ștefan

membru titular

arh. Eugen Vaida

membru titular

arh. Marina Gingirof

membru titular

arh. Ioana Tudora

membru titular

Timbrul de arhitectură: comisia pentru proiecte editoriale

Ruxandra Demetrescu

membru titular

arh. Kazmer Kovacs

membru titular

Adrian Majuru

membru titular

Pavel Șușară

membru titular

arh. Sorin Vasilescu

membru titular

Mirela Duculescu

membru supleant

arh. Ruxandra Nemțeanu

membru supleant

Timbrul de arhitectură: comisia pentru proiecte culturale anuale/bienale filiale OAR și expoziții itinerante

Mirela Didă

membru titular

Petru Lucaci

membru titular

Oana Mateescu

membru titular

arh. Petru Mortu

membru titular

arh. Irina Tulbure

membru titular

arh. Ioana Tudora

membru supleant

Luiza Zamora

membru supleant

Timbrul de arhitectură: comisia de soluționare a contestațiilor

arh. Liviu Dăescu

membru titular

arh. Codina Dușoiu

membru titular

arh. Silvia Măldărescu

membru titular

arh. Silvia Pintea

membru supleant

arh. Cătălin Berescu

membru supleant