M Catre Comisia nationala de disciplina

 • 1 year ago
  Către,
  ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA
  COMISIA NAȚIONALĂ DE DISCIPLINĂ
  Onorată Comisie,
  Subsemnatul dr. Alexandru MAGHIAR, cu domiciliul în Oradea, str. Cireșilor nr. 27, județul Bihor, c.p. 410176, înregimentat ca membru al Ordinului Arhitecților din România (mai departe OAR) cu TNA 5740, în aprecierea principiului securității nomelor juridice instituit de către dispozițiile art. 1 alin. (5) din Constituția României, cu privire la obligativitatea respectării reglementărilor juridice ca fiind singura cale prin care un membru al O.A.R. poate evolua într-un mediu sigur la adăpost de subiectivism și arbitrariu care generează abuzuri, precum și al prevederilor art. 1 din Legea 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect prin care OAR este o forma de organizare de interes public în care respectarea normelor juridice primează, in temeiul:
  - prevederilor Legii 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect (mai departe Legea 184/2001);
  - prevederilor Regulamentului din 2011 de organizare şi funcţionare a OAR publicat M.O. nr. 342/2012 (mai departe Regulament);
  - prevederilor Codului Deontologic din 2011 al profesiei de arhitect publicat M.O. nr. 342/2012 (mai departe Cod);
  - a dispozițiilor din Convenția europeană a drepturilor omului (mai departe CEDO) şi Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (mai departe CDFUE) care fără invocarea dispozițiilor art. 11, art. 20 şi art. 148 din Constituția României să fie subînțelese ca fiind parte a legislației naționale,
  Împotriva:
  - d-lui. arh. Alexandru GĂVOZDEA - președinte al OAR
  - d-lui. arh. Adrian HAGIU - președinte al Filialei OAR Bihor
  pentru nerespectarea reglementărilor juridice mai sus citate depun prezenta sesizare.

  D-ul. arh. Alexandru GĂVOZDEA - președinte al OAR.
  Nu cunoaște si a refuzat explicit sa-si respecte atribuțiile stabilite prin reglementările juridice sus citate.
  Ca urmare a unui schimb de masaje intre mine si OAR constatând nelegala forma juridica a actelor administrative emise de OAR, in care numai pe semnătura consilierului juridic era aplicat sigiliul OAR (anexa 1 si 2), în ședința din data de 14 februarie 2019 a Filialei teritoriale OAR Bihor am solicitat motivul prin ca Președinte al OAR nu respectata prevederile art. 31 alin. (1) din Legea 184/200, reluate prin prevederile art. 38 alin. (1) din Regulament, privind reprezentarea OAR in fata membrilor OAR, personal considerând un dispreț faptul ca membrii OAR nu merita a fi tratați ca persoane fizice, d-ul. arh. Alexandru GĂVOZDEA a replicat ca am jignit salariații OAR prin faptul ca le-am amintit ca sunt retribuiți din cotizația mea, a faptului ca sunt obligați sa respecte membrii OAR si normele juridice de funcționare, iar OAR este o forma profesionala reprezentativa prin lege pentru arhitecți in care prin prevederile art. 31 alin. (2) din Legea 184/200, reluate prin prevederile art. 34 alin. (4) din Regulament numai vicepreședinții pot prelua in anumite condiții prerogativele președintelui, si nu pentru juriști pentru a aplica sigiliul OAR pe semnătura consilierului juridic, fapt este cu atât mai grav întrucât actele administrative emise nelegal de către OAR erau semnate chiar de către consilierul juridic a cărui obligație principala de serviciu o reprezintă chiar legalitatea actelor emise de OAR.
  La întrebarea mea privind faptul ca nu i-a nici o măsura împotriva salariaților care nu-si îndeplinesc sarcinile de serviciu, in principal nu răspund solicitărilor repetate ale membrilor OAR, d-ul. arh. Alexandru GĂVOZDEA a răspuns ca acești salariați sunt ai OAR, cea ce reprezintă o grava lipsa de cunoaștere prevederilor art. 38 alin. (2) lit. (d) din Regulament prin care președintele OAR „este reprezentantul legal al Ordinului în relaţia cu salariaţii Ordinului”.
  Împotriva logo-lui campaniei sale de candidatura la președinția OAR, RESPECT, (anexa 3) d-ul. arh. Alexandru GĂVOZDEA a dovedit ca acest logo nu numai ca nu a rămas la nivel declarativ dar din contra prin încălcarea brutala a bunului simț elementar, reglementat prin prevederilor ar. 1 alin. (13) si detailat in Secţiunea a 2-a, Respectul reciproc, „Arhitectul va trata colegii cu respectul cuvenit, indiferent de tipul relaţiei personale pe care o are cu aceştia” din Cod, prin faptul ca în ședința din data de 14 februarie 2019 a Filialei teritoriale OAR Bihor a refuzat halucinant a mai vorbi pe motiv ca îl „întrerupe”, cu o persoana in vârsta de 74 de ani, chiar daca d-ul. arh. Valentin ZISU este de vârsta părinților săi si in plus prin cotizație in plătește retribuția sa de Președinte a OAR, constituie o o grava nerespectare a prevederilor art. 1 alin. (3) din Constituția României prin care demnitatea omului reprezenta a valoare suprema garantata, definita de prevederile Codului civil prin art. 72, de jurisprudența CEDO ca extindere a dispozițiilor art. 8 din Convenție, privind viața privata, a dispozițiilor art. 1 din CDFUE „Demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată și protejată” si ce este mai grav este o nerespectare directa a dispozițiilor speciale din art. 25 din CDFUE: „Drepturile persoanelor în vârstă. Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viață demnă și independentă și de a participa la viața socială și culturală”.
  D-ul. arh. Adrian HAGIU - președinte al Filialei OAR Bihor
  Împotriva prevederilor explicite a art. 8 din Cod „Arhitectul va exprima numai acele puncte de vedere care sunt în concordanţă cu opinia sa profesională şi va refuza formularea unor opinii de natură să înşele ori să dezinformeze alte persoane sau să discrediteze profesia de arhitect prin nerespectarea adevărului, a legii sau a normelor profesiei” prin răspunsul formulat la sesizarea către OAR, si nu filiala teritoriala Bihor, privind respingerea abuziva a unei documentații pentru obținerea A.C. (anexa 4) in îndeplinirea obligațiilor OAR prevăzute in prevederile art. 25 alin. (1) lit. (d) din Legea 184/2001„reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi administrative”, reluate in art. 2 alin. (1) lit. (d) din Regulament, d-ul. arh. Adrian HAGIU prin conținutul răspunsului (anexa 5) nu a respectat următoarele:
  - nu este de profesie jurist – deci, nu avea voie sa-si exprime opinia „profesionala”;
  - nu a respectat adevărul – „opinia” sa s-a exprimat asupra unui răspuns primit ulterior de la primărie si nu asupra aceluia pe care l-am expediat OAR (anexa 4), cu privire la cea ce primăria ar fi trebuit sa invoce in obligația de a respecta legea si nu a asupra motivului exprimat prin adresa de respingere (anexa 4), sec prin propoziția „lipsa planșe vizate spre neschimbare de către ISU” care exclude fara echivoc cea ce a afirmat d-ul. arh. Adrian HAGIU ca s-ar fi comunicat beneficiarului;
  - nu a respectat legea – chiar daca Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, prin prevederile art. 5 „masuri de cercetare si analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate”, răspunsul nu conține clarificări asupra situației in care prin certificatul de urbanism este solicitat expres aplicarea unui RLU aprobat printr-o HCL pe care primăria la autorizare le respinge in baza RLU din PUG chiar daca PUG-ul instituie supremația RLU-urilor aprobate anterior asupra PUG-lui, precum si asupra actelor care conferă dreptul de construire in situația prezentata in care un contract de administrare a unui teren care are ca obiect construirea, semnat de către primar nu este recunoscut de serviciul de urbanism din primărie;
  - dezinformare prin incitare la nerespectarea legii – soluția descrisa in răspuns pentru îndeplinirea unei cerințe abuzive, prin copierea numai a planșelor vizate spre neschimbare, fara scenariul de securitate la incendiu si calculul sarcinii termice, este nelegala atâta timp cât prevederile Legii 50/1991 obliga ca exemplarul păstrat la primărie să conțină numai documente originale;
  - a discreditat profesia de arhitect si implicit a OAR – prin formularea obedienta fata de primărie a răspunsului si dovada unui contact definit ca si conflict de interese, deoarece unei probleme interne ale OAR împotriva unei autorități nu se permite ca autoritatea reclamata sa fie contactata neoficial, răspunsul d-ul. arh. Adrian HAGIU conține „copy-paste” fraze întregi dintr-un răspuns primit anterior de la primărie.
  În atmosfera de aroganta si dispreț, in special fata de arhitecții in vârsta, instituita prin contribuția președintelui OAR, in desconsiderarea prevederilor din Cod mai sus citate si prin încălcarea cu exces de putere a dreptului la libera exprimare garantat prin dispozițiile art. 30 alin. (1) din Constituția României, drept garantat si recunoscut de către dispozițiile art. 10 din CEDO si dispozițiile art. 11 din CDFUE, cu aportul d-lui. arh. Cosmin FALUB, fost președinte al filialei OAR Bihor in mandatul căruia s-a distrus cu „buldozerul” opera realizata in anul 1926 in Oradea de către marele arh. Duiliu MARCU, care a fost înlocuită cu o lucrare catalogată de colectivitatea locala ca fiind o „conservă”, d-ul. arh. Adrian HAGIU nu mi-a permis a-mi susține discursul îndreptat evident împotriva conducerii OAR naționale si locale pe motiv ca verbul „a suge” utilizat in contextul „grupurile de lucru sug din bugetul ordinului” ar fi in mintea iraționala a domniei sale trivial, dovedind si dansul un dispreț fața de dispozițiilor speciale din art. 25 din CDFUE: „Drepturile persoanelor în vârstă. Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viață demnă și independentă și de a participa la viața socială și culturală”.
  Din aprecierea educației sale elementare deficitare, a realizărilor profesionale si sociale, a oportunismului manifestat prin depunerea candidaturii pentru toate posturile posibile din filiala OAR ca fiind singura șansa de a mai realiza ceva, reușind sa fie ales pe un post pentru care nu este plătit (declarația dânsului) abia după retragerea președintelui desemnat in alegerile ordinare, observația publica făcuta la microfonul ședinței de către d-ul. arh. Adrian HAGIU de a fi ieșit din sala, este o dovada ca d-ul. arh. Adrian HAGIU nu are habar de nevoile speciale ale persoanelor in vârsta si nu merita a fi numit arhitect, arhitect care prin misiunea sa este obligat a fi sensibil la toți cei din jur si in special la cei pentru care proiectează. Raportata la acesta nesimțire invocarea prevederilor pe care le-a desconsiderat este inutila.

  Onorată Comisie,
  Din aprecierea pierderii credibilității OAR pe care autoritățile publice nu îl mai considera un partener social, in realitate toate lucrările publice fiind realizate fara participarea OAR intr-o calitate estetica si fizica îndoielnica, precum si a incapacității OAR de a stopa distrugerea patrimoniului României, prezenta acestui tip de persoane care nu-si pot stăpâni instinctele needucate in fruntea OAR care va mari deriva Ordinului, este intolerabilă onorabilității profesiei de arhitect si creste riscul dezintegrării Ordinului in acesta forma, deoarece orice arhitect rațional nu va accepta ca după ce va îmbătrâni sa fie ignorat, desconsiderat si sa i se bage pumnul in gura numai pentru ca exprimă adevărul.

  În aprecierea conflictului de interese generat de consilierul juridic al OAR precum si de către salariații OAR, aceștia nu pot participa la dezbaterile cauzei fiind evident ca nu vor fi obiectivi raportat la păstrarea privilegiilor lor.

  În aprecierea izvorului naturii juridice a obiectului dedus judecații ca fiind norma juridica in forma sa generica participarea mea fizica la dezbateri este inutila, comisia fiind in măsura de a aprecia daca respectarea norma juridice invocate este obligatorie sau facultativa, daca OAR ca organizație de interes public are dreptul de ași exclude bătrânii din activitatea OAR si ai păstra numai ca sursa de finanțare prin cotizațiile lor sau daca in aprecierea principiului egalității in obligații si in drepturi, odată cu acceptarea cotizațiile bătrânilor anumite persoane din conducerea OAR sa fie obligate a le asculta cel puțin opinia.

  Vă multumesc.
  Cu stimă.


  Prezentul înscris compus din 4 pagini cu 5 anexe îl depun în 3 exemplare identice: unul pentru comisie si câte unul pentru fiecare arhitect reclamat.  dr. Alexandru MAGHIAR