Arhivă Transparență Decizională - Educație, stagiu, Drept de semnătură, Dezvoltare Profesională Continuă

** Informații de actualitate: Conform rezultatelor Conferinței Naționale Extraordinare a OAR din 28 octombrie 2017, documentul privind Planul Național pentru Dezvoltare Profesională Continuă este în momentul actual în lucru, urmând să fie revizuit.