Publicații, documente și ghiduri

CONFERINȚA EUROPEANĂ PENTRU POLITICI DE ARHITECTURĂ „FUTURE SHAPERS” ECAP RO2019 (12 IUNIE 2019): DOCUMENTE SUPORT, DECLARAȚII ȘI CONCLUZII

Volumul „Future Shapers - 15 vorbitori din 10 țări și 400+ ascultători, în dialog la Conferința Europeană pentru Politici de Arhitectură. București - ECAP RO2019”

Declarația comună: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Ordinul Arhitecților din România (RO)

Joint Declaration: Ministry of Regional Development and Public Administration  - Romanian Order of Architects (EN)

Declaration of Ministers: „Towards a common framework for urban development in the European Union”, Informal Meeting of EU Ministers Responsible for Urban Matters

„Architecture policy as a booster of urban development”, presentation by Henrik Stjernholm, former City Architect in Vejle Municipality, Denmark (EN)

BROȘURI OAR 

Despre OAR

Timbrul de Arhitectură - Resursă pentru comunitate - Proiecte culturale și editoriale 2015-2018

Proiecte Culturale și Editoriale 2011 – 2014

Misiunile Arhitectului

Absolvenți de arhitectură pe piața muncii

Studiul de Fundamentare SIC – PCPC 2016

Ofertă servicii formare profesională continuă și stagiu   

STUDII ȘI STATISTICI 

Piața de servicii profesionale a agenților economici cu profil de arhitectură 2007 - 2016 (publicat 21 iunie 2018) 

Piața de servicii profesionale a agenților economici cu profil de arhitectură 2007 – 2012

Aspecte contabile şi fiscale referitoare la Birourile Individuale de Arhitectură

POLITICI ARHITECTURALE 

Politica pentru arhitectură în România (2010-2015)

Declarația de la Brașov (2009)

Despre OAR în Principii, Imagini și Idei

GHIDURI DE BUNĂ PRACTICĂ 

1. Ghidul de bune practici pentru organizarea concursurilor de soluții de arhitectură/urbanism

2. Ghid de organizare - formare profesională continuă și stagiu

3. Ghidurile de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural