Relații internaționale

Foto antet: DSBA + Upgrade Studio, Taiwan Tower, Taichung

Organizații internaționale ce reglementează profesia de arhitect 

Lista organizațiilor arhitecților din Statele Membre UE, SEE și Elveția (preluată de pe site-ul ACE) 

Lista autorităților competente pentru recunoașterea calificărilor în arhitectură/ Designated competent authorities for the profession of architect_EN 

___________________________________

OAR este membru în  ACE (Consiliul Arhitecților din Europa  – Architects’ Council of Europe), organizație fondată în 1990 la Treviso. ACE  reprezintă  interesele profesiei de arhitect în cadrul Uniunii Europene, grupând  organiza țiile profesionale ale arhitecților  și organisme de profil din spațiul  european (ace-cae.eu).

OAR este membru în UIA  (Uniunea Internațională a Arhitecţilor – l’Union  Internationale des Architectes), organizație internațională  neguvernamentală,  fondată  în 1948 la Lausanne. Reunește peste un milion de arhitecţi din toată  lumea prin organizațiile profesionale membre din 98 de  țări (uia-architectes.org).

Lista oficială cu toate organizațiile membre ACE, publicată pe site-ul organizației.

OAR este membru al Forumului Arhitecţilor din Regiunea Mării Negre (FABSR),  organizație creată  în 1995  și formată din reprezentanții organizațiilor naționale ale  arhitecților din  țările Regiunii Mării Negre (fabsr.org).

OAR este membru al Forumului European pentru Politici de Arhitectură  (EFAP-FEPA), reţea formată  din reprezentanți ai autorităților publice, profesioniști  și  actori culturali, care încurajează  și susține politicile pentru  arhitectură  în Europa (efap-fepa.org) .

Alte organizații de interes pentru profesie: 

UNESCO www.en.unesco.org/,

UNESCO World Heritage Centre www.whc.unesco.org/,

WMF (World Monuments Fund - Fondul Mondial pentru Monumente) www.wmf.org/,

UN-HABITAT (Programul ONU pentru Așezări Umane) www.unhabitat.org/,

Architecture Sans Frontieres International www.asfint.org