Relații internaționale

Foto antet: DSBA + Upgrade Studio, Taiwan Tower, Taichung

___________________________________

OAR este membru în  ACE (Consiliul Arhitecților din Europa  – Architects’ Council of Europe), organizație fondată în 1990 la Treviso. ACE  reprezintă  interesele profesiei de arhitect în cadrul Uniunii Europene, grupând  organiza țiile profesionale ale arhitecților  și organisme de profil din spațiul  european (ace-cae.eu).

OAR este membru în UIA  (Uniunea Internațională a Arhitecţilor – l’Union  Internationale des Architectes), organizație internațională  neguvernamentală,  fondată  în 1948 la Lausanne. Reunește peste un milion de arhitecţi din toată  lumea prin organizațiile profesionale membre din 98 de  țări (uia-architectes.org).

OAR este membru al Forumului Arhitecţilor din Regiunea Mării Negre (FABSR),  organizație creată  în 1995  și formată din reprezentanții organizațiilor naționale ale  arhitecților din  țările Regiunii Mării Negre (fabsr.org).

OAR este membru al Forumului European pentru Politici de Arhitectură  (EFAP-FEPA), reţea formată  din reprezentanți ai autorităților publice, profesioniști  și  actori culturali, care încurajează  și susține politicile pentru  arhitectură  în Europa (efap-fepa.org) .

Alte organizații de interes pentru profesie: 

UNESCO www.en.unesco.org/,

UNESCO World Heritage Centre www.whc.unesco.org/,

WMF (World Monuments Fund - Fondul Mondial pentru Monumente) www.wmf.org/,

UN-HABITAT (Programul ONU pentru Așezări Umane) www.unhabitat.org/,

Architecture Sans Frontieres International www.asfint.org 

 

Studii și documente europene și internaționale 

 

De-a lungul timpului organizațiile internaționale ce reglementează profesia la nivei European și internațional au elaborat o serie de documente de mare utilitate pentru profesie, atât prin atitudinile față de legislația în vigoare și practicile pieței dar și prin sprijinul pe care îl oferă arhitecților ce vor să își practice profesia la un nivel calitativ înalt și organizațiilor profesionale ce își doresc să încurajeze bunele practici. Ordinul Arhitecților din România pune la dispoziție în mod centralizat o parte dintre aceste documente. 

 

Organizații internaționale ce reglementează profesia de arhitect 

Lista organizațiilor arhitecților din Statele Membre UE, SEE și Elveția (preluată de pe site-ul ACE) 

Lista autorităților competente pentru recunoașterea calificărilor în arhitectură/ Designated competent authorities for the profession of architect_EN 

 

Studii și documente ale Consiliului Arhitecților din Europa (ACE)

Lista oficială cu toate organizațiile membre ACE, publicată pe site-ul organizației.

O serie de studii privind profesia la nivel european, contractate de Consiliul European al Arhitecților. Studiile iau în considerare atât aspecte sociale cât și de piață, economice și de practicare a profesiei. Per total oferă un tablou sintetic al profesiei la nivel european.

Un studiu comun ACE / ENACA (European Network of Architects Competent Authorities) ce tratează Directiva Europeană privind Calificările Profesionale (2005/36/EC updated per 2013/55) și impactul pe care aceasta îl are asupra profesiei de arhitect. Scopul studiului este de a înțelege sistemele naționale ale țărilor membre pentru a le putea sprijini în aplicarea corectă și eficientă a legislației europene în vigoare.

Parte din seria ACE Policy Position, documentele de mai jos reprezintă poziții fundamentate ale ACE față de diferite aspecte privind profesia.

Următorul document pune alături principiile deontologice și felul în care acestea pot fi aplicate în comportamentul celor ce oferă servicii de arhitectură în Uniunea Europeană în contextul Directivei SIM (2006/123/EC).

Scopul următorului document este de a comunica argumente și posibile strategii către membrii profesiei privind utilizarea tarifelor în practica arhitecturală.

Politica ACE privind asigurările profesionale

Document pregătit în cadrul Grupului de Lucru ACE Scope of Architects’ Services, coordonat de Roger Shrimplin (RIBA, United Kingdom) și cu participare a mai multor reprezentanți ai organizațiilor membre. Scopul este de a arăta felul în care un proiect de arhitectură decurge în mod uzual la nivel european, care sunt etapele și practicile generale.

O siteză a tipurilor de servicii pe care arhitecții le pot oferi pe parcursul unui proiect

Politica și Declarația ACE privind practici sustenabile în arhitectură.

Recomandări ACE pentru implementarea în legislația națională a legislației europene privind achizițiile publice.

Studii și documente ale Uniunii Internaționale a Arhitecților (UIA)

Un plan pentru problema schimbărilor climatice:

Acord UIA pe tema standardelor internaționale recomandate privind profesionalismul în practica de arhitectură. 

Cartă semnată între UIA și UNESCO privind educația de arhitectură

Recomandări și reflecții pe tema educației de arhitectură:

Codul de Etică Internațional elaborat de UIA privind serviciile de consultanță