Reprezentanți OAR în diverse foruri

Articol actualizat pe 22 aprilie 2019

Asociația de Standardizare din România (ASRO) - CT 335

 • Cristian Oprea
 • Dan Pană - delegat supleant 

Registrul urbaniștilor din România – Consiliul Superior (RUR)

 • Florentina Iugan
 • Bogdan Bogoescu

Comisii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP):

COMISIE TEHNICĂ DE SPCIALITATE RISCURI NATURALE ȘI ACȚIUNI ASUPRA CONSTRUCȚIILOR 

 • Nina Munteanu
 • Florin Medvedovici - membru supleant

COMISIA TEHNICĂ DE SPECIALITATE MANAGEMENTUL CONSTRUCȚIILOR ȘI INFRASTRUCTURA CALITĂȚII

 • Michaela Gafar
 • Călin Negoescu - membru supleant

COMISIA TEHNICĂ DE SPECIALITATE INGINERIA STRUCTURILOR 

 • Cristina Gociman
 • Alexandru Panaitescu - membru supleant

COMISIA TEHNICĂ DE SPECIALITATE URBANISM ȘI ARHITECTURĂ 

 • Ana-Maria Dabija
 • Mircea Grigorovschi - membru supleant

COMISIA TEHNICĂ DE SPECIALITATE INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII ȘI PERFORMANȚA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR 

 • Victoria Ochinciuc
 • Radu Sfinteș - membru supleant

COMISIA TEHNICĂ DE SPECIALITATE CONSTRUCȚII PENTRU TRANSPORTURI, INGINERIE GEOTEHNICĂ ȘI CONSTRUCȚII HIDROEDILITARE 

 • Adrian Lascăr

COMISIILE TEHNICE DE EXAMINARE A SPECIALIȘTILOR CU ACTIVITATE ÎN CONSTRUCȚII PENTRU COMPETENȚELE DE EXPERT TEHNIC ȘI VERIFICATOR DE PROIECTE DIN CADRUL MDRAP 

 • Nina Munteanu
 • Mircea Alexandru
 • Călin Negoescu
 • Mariana Bogdan
 • Mihai Munteanu

COMISIA DE EXAMINARE PENTRU ATESTAREA AUDITORILOR ENERGETICI PENTRU CLĂDIRI 

 • Nina Munteanu
 • Mariana Bogdan

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR LA EXAMENELE PENTRU ATESTAREA AUDITORILOR ENERGETICI PENTRU CLĂDIRI

 • Mădălina Ponea 
 • Roxana Stoica

GRUP DE LUCRU ARMONIZARE PREVEDERI ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR. 119/2014 PENTRU APROBAREA NORMELOR DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ PRIVIND MEDIUL DE VIAȚĂ AL POPULAȚIEI 

 • Emil Ivănescu
 • Andrei Fenyo
 • Michaela Gafar
 • Nicolae Grama
 • Daniel Baciu

COMISIA NAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ

 • Bogdan Bogoescu

GRUP DE LUCRU REVIZUIRE REGLEMENTĂRI SPITALE

 • Gheorghe Pop