Studii și documente internaționale

De-a lungul timpului organizațiile internaționale ce reglementează profesia la nivei European și internațional au elaborat o serie de documente de mare utilitate pentru profesie, atât prin atitudinile față de legislația în vigoare și practicile pieței dar și prin sprijinul pe care îl oferă arhitecților ce vor să își practice profesia la un nivel calitativ înalt și organizațiilor profesionale ce își doresc să încurajeze bunele practici. Ordinul Arhitecților din România pune la dispoziție în mod centralizat o parte dintre aceste documente. 

Studii și documente ale Uniunii Internaționale a Arhitecților (UIA)

1. Declarația UIA pentru Adunarea Generală a Programului ONU pentru Așezări Umane_RO

UIA Declaration UN-Habitat General Assembly_EN

2. Un plan pentru problema schimbărilor climatice:

The 2050 Imperative

3. Acord UIA pe tema standardelor internaționale recomandate privind profesionalismul în practica de arhitectură. 

UIA Accord on Recommended International Standards of Professionalism in Architectural Practice

4. Carta semnată între UIA și UNESCO privind educația de arhitectură

Charter UNESCO-UIA for Architectural Education_EN

Charter UNESCO-UIA for Architectural Education_FR

UNESCO-UIA Validation System Procedures - Manual for Study Programmes

5. Recomandări și reflecții pe tema educației de arhitectură:

UIA and Architectural Education - Reflections and Recommendations

6. Codul de Etică Internațional elaborat de UIA privind serviciile de consultanță

UIA International Code of Ethics on Consulting Services_EN

UIA International Code of Ethics on Consulting Services_FR

7. Ghidul de bună practică dedicat celor 17 obiective ONU 

UN17_UIA Guidebookcover_2018_EN

8. Ghid despre valoarea arhitecturii ca suport pentru calitatea vieții

Valoarea arhitecturii pentru sporirea calității vieții

 

Studii și documente ale Consiliului European al Arhitecților (ACE)

ACE SECTORIAL STUDIES

O serie de studii privind profesia la nivel european, contractate de Consiliul European al Arhitecților. Studiile iau în considerare atât aspecte sociale cât și de piață, economice și de practicare a profesiei. Per total oferă un tablou sintetic al profesiei la nivel european.

Observatorul ACE -  platformă online dedicată profesiei de arhitect în Europa, care încorporează rezultatele studiilor sectoriale ACE prezentate mai jos.

ACE Sector Study - The Architectural Profession in Europe 2010_EN

ACE Sector Study - The Architectural Profession in Europe 2012_EN

ACE Sector Study - The Architectural Profession in Europe 2012_FR

ACE Sector Study - The Architectural Profession in Europe 2014_EN

ACE Sector Study - The Architectural Profession in Europe 2014_FR

ACE Sector Study - The Architectural Profession in Europe 2016_EN_FR

ACE Sector Study - The Architectural Profession in Europe 2018_EN_FR

ACE POLICY POSITION

1. Codul deontologic ACE pentru efectuarea stagiului

2. Declarația ACE privind obținerea mediului construit prezentată în cadrul Conferinței de la Innsbruck pe 4 mai 2019

3. Documente despre poziții fundamentate ale ACE față de diferite aspecte privind profesia: 

The Role of Architecture in Energy Efficient Construction

Urban Regeneration: Renovating the Existing Building Stock

Qality-Based Public Procurement

The Importance of Life-Long Learning and the Role of the Profession in Delivering Continuous Professional Development (CPD)

ACE CPD Quality Guidelines

Dissemination of Architectural Culture

Optimising Professional Mobility

Regulation of Architects

Support for the Negotiation of Binding Mutual Recognition Agreements (MRAs)

4. Principiile deontologice și felul în care acestea pot fi aplicate în comportamentul celor ce oferă servicii de arhitectură în Uniunea Europeană în contextul Directivei SIM (2006/123/EC).

European Deontological Code for Service Providers

5. Comunica argumente și posibile strategii către membrii profesiei privind utilizarea tarifelor în practica arhitecturală.

ACE Position Paper for a Fees Policy

6. Politica ACE privind asigurările profesionale

ACE Policy on Professional Indemnity Insurance

7. Document pregătit în cadrul Grupului de Lucru ACE Scope of Architects’ Services, coordonat de Roger Shrimplin (RIBA, United Kingdom) și cu participare a mai multor reprezentanți ai organizațiilor membre. Scopul este de a arăta felul în care un proiect de arhitectură decurge în mod uzual la nivel european, care sunt etapele și practicile generale.

The Design and Construction Phases of a Construction Project

8. O sinteză a tipurilor de servicii pe care arhitecții le pot oferi pe parcursul unui proiect

Overview of Services that Architects Can Provide over the Span of a Building Project

9. Politica și Declarația ACE privind practici sustenabile în arhitectură.

ACE Policy on Architecture and Sustainability

ACE Declaration on Architecture and Sustainability

Policy Position on Life-Cycle Assessment

10. Recomandări ACE pentru implementarea în legislația națională a legislației europene privind achizițiile publice.

European Public Procurement Legislation and Architects’ Services: Recommendations and Guidelines for Transposition into National Law_EN

European Public Procurement Legislation and Architects’ Services: Recommendations and Guidelines for Transposition into National Law_FR

11. Un studiu comun ACE / ENACA (European Network of Architects Competent Authorities) ce tratează Directiva Europeană privind Calificările Profesionale (2005/36/EC updated per 2013/55) și impactul pe care aceasta îl are asupra profesiei de arhitect. Scopul studiului este de a înțelege sistemele naționale ale țărilor membre pentru a le putea sprijini în aplicarea corectă și eficientă a legislației europene în vigoare: 

Modernisation of the Professional Qualifications Directive and Impact on the Architectural Profession