Termeni și Condiții

Bine ați venit pe site-ul oar.archi. Prin accesarea și utilizarea datelor acestui site acceptați dispozițiile prezentului aviz juridic. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai jos.

Informațiile de pe acest site fac obiectul unei denegări de responsabilitate, al unui aviz privind drepturile de autor și al normelor privind protecția datelor cu caracter personal.

Denegare de responsabilitate

Ordinul Arhitecților din România (numit mai departe Ordinul sau OAR) întreține acest site pentru a facilita accesul publicului și membrilor OAR la informații legate de activitățile sale și de politicile Ordinului în general. Scopul nostru este să prezentăm la timp informații actualizate. În cazul în care ni se aduc la cunoștință unele erori, vom încerca să le corectăm. Cu toate acestea, Ordinul Arhitecților din România nu își asumă nici un fel de răspundere cu privire la informațiile prezentate pe acest site.

Aceste informații:

  • au doar un caracter general și nu sunt destinate să abordeze circumstanțe specifice ale nici unei persoane sau entități;
  • nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate;
  • uneori sunt legate de site-uri externe asupra cărora serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate;
  • nu constituie o consiliere profesională sau juridică (dacă aveți nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, consultați întotdeauna o persoană cu calificări corespunzătoare).

Vă rugăm să luați la cunoștință că nu se poate garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial.

Scopul nostru este reducerea la minim a consecințelor negative cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informații de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fișiere sau formate care pot prezenta erori; prin urmare, nu putem garanta că serviciile noastre nu sunt întrerupte sau afectate de asemenea probleme. Ordinul nu își asumă nici o răspundere cu privire la astfel de probleme întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a oricărui link către site-uri externe.

Această denegare de responsabilitate nu este destinată să limiteze răspunderea Ordinului în contravenție cu oricare dintre condițiile prevăzute de legislația internă aplicabilă și nu exclude răspunderea sa în cazuri care nu pot fi excluse, în conformitate cu legislația respectivă.

Aviz privind drepturile de autor

Reutilizarea documentelor Ordinului este autorizată cu condiția menționării sursei.

Principiul general al reutilizării poate face obiectul condițiilor prevăzute de avize individuale privind drepturile de autor. Prin urmare, le recomandăm utilizatorilor să consulte avizele privind drepturile de autor de pe paginile site-ului legislatie.just.ro și pe cele incluse în documente individuale. Documentele care intră sub incidența drepturilor de proprietate intelectuală ale terților nu pot fi reutilizate.

Protecția datelor cu caracter personal

Ordinul Arhitecților din România se angajează să respecte viața privată a utilizatorilor.

Politica de "protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal" se bazează pe Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

Această politică generală acoperă totalitatea site-urilor Ordinului Arhitecților din România.

Deși puteți naviga pe majoritatea acestor site-uri fără a furniza vreo informație personală, în unele cazuri aceste informații vă sunt cerute pentru furnizarea serviciilor on-line solicitate.

Site-urile care solicită astfel de informații le procesează în conformitate cu politica definită de regulamentul menționat mai sus și furnizează informații despre modul în care sunt utilizate datele dvs. în declarațiile privind politica în materie de respectare a vieții private.

Totalitatea site-urilor ale Ordinului Arhitecților din România furnizează link-uri către site-uri terțe. Din moment ce nu le putem controla, vă sugerăm să verificați politica acestora în materie de respectare a vieții private.

Servicii on-line oferite

Un serviciu on-line pe site-urile oar.archi este un serviciu sau o resursă pusă la dispoziție pe internet pentru a ameliora comunicarea între cetățeni / societăți comerciale și arhitecți, pe de o parte, și, pe de altă parte, între cetățeni și Ordinul Arhitecților.

Niciunul dintre conținuturile și /sau documentele care provin de pe site-ul oar.archi nu poate fi copiat, reprodus, publicat, descărcat, postat, transmis sau distribuit în niciun fel, exceptând cazul unei simple înregistrări a conținuturilor și / sau a documentelor pe un calculator personal pentru o utilizare personală și în scopuri necomerciale. Va trebui în acest caz să păstrați neschimbate mențiunile referitoare la proprietate. Modificarea acestor conținuturi și / sau documente și utilizarea lor într-un alt scop constituie o încălcare a drepturilor de proprietate ale OAR. Este interzisă utilizarea acestor conținuturi și / sau documente pe un alt site sau într-un mediu informatic în rețea.

Site-ul oar.archi oferă sau va oferi trei tipuri de servicii on-line:

  • Servicii de informare care furnizează cetățenilor, mass-mediei, societăților comerciale, administrațiilor și altor factori decizionali acces ușor și eficient la informații, ameliorând astfel gradul de transparență și înțelegere al politicilor și activităților OAR;
  • Servicii de comunicare interactive care permit un contact mai bun cu cetățenii, societățile comerciale, societatea civilă și pârțile implicate din sectorul construcțiilor, facilitând astfel procesul de consultare în materie de politici și mecanismele de feedback, în vederea participării la elaborarea politicilor, la activitățile și serviciile OAR;
  • Servicii de înregistrare care permit accesul la toate tipurile de activități competitive și de informare ale Ordinului, de exemplu recrutare, înscriere la competiții, obținere de documente etc.

Tratamentul rezervat e-mail-urilor dumneavoastră

Multe pagini web de pe site-ul OAR.archi sunt prevăzute cu un buton de "Trimite"/"Adaugă o întrebare"/"Contact" care activează software-ul pentru e-mail și vă invită să trimiteți comentariile dvs. către o căsuță poștală electronică funcțională specifică.

Atunci când trimiteți un astfel de mesaj, datele dvs. personale sunt colectate numai în măsura necesară pentru furnizarea unui răspuns. Dacă echipa care administrează căsuța poștală nu poate răspunde la întrebarea dvs., atunci e-mail-ul trimis de dvs. este direcționat către un alt serviciu. Veți fi înștiințat, prin e-mail, cu privire la serviciul către care a fost direcționată întrebarea dvs.

Dacă aveți întrebări privind prelucrarea e-mail-ului și datelor dvs. personale legate de acesta, nu ezitați să le includeți în mesajul dvs.