Transparență Decizională 28.04.2017

28.04.2017

_________________________________________

Dragi colegi, membri ai OAR,

Ordinul există și se dezvoltă prin contribuțiile dumneavoastră, crescând în dimensiune și relevanță. Deoarece situația economiei profesiei, recursul la arhitect și cadrul său profesional nu sunt satisfăcătoare în România și nici cultura construirii nu ne este favorabilă, ne dorim mai mult. Mult mai mult. Pentru aceasta Ordinul a decis să se transforme, să evolueze și s-a angajat prin hotărârea Consiliului Național într-un amplu proces de analiză și construcție a unui model evoluat. În acest moment, după parcurgerea mai multor etape ne cunoaștem mult mai bine pe noi înșine, am înțeles mult mai bine care ne sunt atuurile și unde nu performăm și mai ales cauzele pentru toate acestea.

Avem o viziune construită cu multiple contribuții care va conduce la o amplă consultare în Conferința Națională Extraordinară programată pentru octombrie 2017. Până la acel moment decisiv mai avem de parcurs câteva etape importante. În curând vom discuta cu președinții de filiale și ulterior cu membrii Consiliului Național, problema economiei organizației, sau a posibilităților și modului de folosire a resurselor pentru a performa conform așteptărilor membrilor și a obiectivelor pe care ni le propunem.

În acest moment declanșăm o nouă etapă de consultare a câtorva documente care vor fi supuse, după ce vor atinge forma adecvată, aprobării Conferinței Naționale. Acestea sunt regulamentele ordinului și organigrama care reflectă mai multe elemente ale construcției pe care o pregătim și anume:

  • formele de conducere și reprezentarea,
  • colaborarea regională complexă,
  • primirea în organizație a arhitecților de interior, așa cum prevede legea noastră,

ca să enumăr doar câteva capitole importante.

Vă invit să participați la acest proces complex și la acest efort colectiv fără precedent de a ne propulsa organizația pe nivelul următor de performanță și eficiență. Vă invit la un dialog amplu și mai ales constructiv, bazat pe inițiativă și încredere, care să conducă la arhitectura de care avem nevoie pentru organizație. Suntem conștienți că nu toți membrii vor avea posibilitatea și interesul să contribuie și că probabil unii dintre noi vor avea și își vor păstra opinii sau chiar viziuni diferite față de ceea ce propun echipele care au plonjat în multiplele componente ale proiectului nostru comun. Nimic mai firesc.

Pentru a reuși ca eforturile să conducă la mai bine, la chiar mult mai bine, vă rog să acordați atenția cerută de complexitatea problemelor, să răspundeți invitațiilor la dialog, ateliere de lucru și consultări și mai ales să încercăm să urmărim împreună ceea ce este cel mai important: interesul organizației, construit pe interesul general, cel public și pe componenta unică, specială, a profesiei noastre, care o face cu totul aparte : generozitatea.

Cu stimă,

Arh. Șerban Țigănaș

Președinte al Ordinului Arhitecților din România

_________________________________________

Documente supuse procedurii de transparență decizională

Regulament de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România

Regulament CADRU - privind înființarea, organizarea și funcționarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România

Organizarea aparatului administrativ al Ordinului

Descărcați toate cele trei documente supuse procesului de transparență decizională apăsând butonul de mai jos:

Descărcați - 760 KB

Procesele verbale ale ședințelor de elaborare a materialelor supuse procesului de transparență decizională

Scurtă sinteză grafică a principalelor puncte supuse procedurii de transparență decizională

Inițiatori proiect de modificare:

Colegiul Director al OAR

_________________________________________

Precizări

Procesul de transparență decizională este în fapt procedura de consultare și formulare de amendamente descrisă în articolul 13 al Regulamentului de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România, în vigoare, care oferă posibilitatea tuturor membrilor de a formula, în termen de 30 zile calendaristice de la postarea acestora pe site-ul OAR, propuneri și amendamente față de orice document supus aprobării Conferinței Naționale.

După ce vom colecta de la dumneavoastră propuneri, observații și amendamente legate de documentele prezentate, acestea vor fi supuse analizei elaboratorilor care, în cazul însușirii lor, le vor introduce în documentele finale sau în caz contrar, vor formula o argumentație de respingere, documentația astfel completă urmând a fi transmisă Colegiului Director spre analiză iar ulterior, Consiliului Național spre avizare.

Propunerile și amendamentele formulate la proiectele de documente trebuie să respecte în mod obligatoriu următoarele condiții:

a) să fie făcute în formă scrisă;

b) să fie motivate în drept și în fapt;

c) să fie trimise grupurilor de lucru care au întocmit documentele în termen de 30 de zile ;

d) să fie semnate de titularul propunerilor.

_________________________________________

Date de contact:

Email: office@oar.archi

Telefon: ​021 317 26 34

Termen limită transmitere propuneri și amendamente: 29 mai 2017 04 iunie 2017 (termen prelungit)