RECLAIMING THE RIVER International Design Competition / Concurs Internațional de Soluții

EN //////////////////////

 

The Order of Architects in Romania (OAR), the Bucharest Office of the Order of Architects in Romania (OAR_B) through the Bucharest Architecture Annual and the Bucharest Sector 3 City Hall are glad to announce the launch of the International Design Competition ”Revitalizing Splaiul Unirii - Mărășești - Timpuri Noi - Mihai Bravu – RECLAIMING THE RIVER”.

The main objective of the competition is to select the best design concept for Splaiul Unirii, in the area between the Marasesti bridge and the Mihai Bravu bridge, in order to create a vibrant public space, addressed to the increasing number of users and an attractive context for a quality urban development of the area. Following this competition, the Sector 3 City Hall will contract the design services of the authors for the purpose of a quality intervention.

AWARDED PRIZES

FIRST PRIZE: the design contract with an estimated value of 180 000 RON, VAT exclusive

SECOND PRIZE: RON 33.613,44

THIRD PRIZE: RON 18.907,56

COMPETITION JURY

Full members:

1. arch. Jette Cathrin Hopp

2. landscape arch. Victor Dijkshoorn

3. arch. Marius Cătălin Moga

4. landscape arch. Vera Dobrescu

5. arch. Mihai Vărzan

Deputy members:

8. arch. Alex Axinte

9. arch. urb. Cristina Enache

 

The Design Competition is a public, one-phase competition, open to Romania, all countries of the European Union, of the European Economic Area, and to the Swiss Confederation.

Find out more at:

RECLAIMING THE RIVER EN

We encourage participants to follow, besides the official website, our Facebook page OAR Concursuri:

FACEBOOK OAR CONCURSURI

FACEBOOK OAR

All questions regarding the competition should be submitted on the official page of the competition in the available section: ASK A QUESTION.

 

RO //////////////////////

 

Ordinul Arhitecților din România (OAR), Filiala București a Ordinului Arhitecților din România (OAR_B) prin Anuala de Arhitectură București și Primăria Sectorului 3 a Municipiului București au bucuria de a anunța lansarea Concursului Internațional de Soluții „Reabilitarea și reactivarea Splaiului Unirii în zona Mărășești – Timpuri Noi – Mihai Bravu - RECLAIMING THE RIVER”.

Obiectivul principal al concursului este selectarea celui mai bun concept de amenajare a Splaiului Unirii, în zona dintre podul Mărășești și podul Mihai Bravu, astfel încât să creeze un spațiu public vibrant, adresat numărului de utilizatori crescând și un context atractiv pentru o dezvoltare urbană de calitate a zonei. În urma acestei competiții, Primăria Sectorului 3 va contracta serviciile de proiectare ale autorilor în scopul unui intervenții de calitate.

PREMIILE ACORDATE

Premiul I: contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 180.000 RON, fără TVA

Premiul II: 33.613,44 RON

Premiul III: 18.907,56 RON

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:

1. arh. Jette Cathrin Hopp

2. peisagist Victor Dijkshoorn

3. arh. Marius Cătălin Moga

4. peisagist Vera Dobrescu

5. arh. Mihai Vărzan

Membri supleanți:

8. arh. Alex Axinte

9. arh. urb. Cristina Enache

 

Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Detalii pe pagina oficială a competiției:

RECLAIMING THE RIVER RO

Pentru anunțuri și știri privind concursul ne puteți urmări pe:

FACEBOOK OAR CONCURSURI

FACEBOOK OAR