Bibliografie minimală

• Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. 

• Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

• Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată cu modificările și completările ulterioare.

• Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Descarcă documentul pdf. 

 

Mai multe detalii referitoare la bibliografie, criterii de evaluare și conținutul dosarului de candidatură veți găsi parcurgând normele de la acest link: https://www.oar.archi/stagiul-si-dreptul-de-semnatura