Calendarul sesiunilor de acordare a dreptului de semnătură în anul 2020

 

SESIUNEA II - ONLINE 

7 august 2020

Începând din data de 29.07.2020 și până la data de 31 august 2020 inclusiv se pot face înscrieri pentru participarea la o nouă sesiune online de acordare a dreptului de semnătură. Înscrierile pot fi efectuate doar de către membrii OAR care au încheiat perioada de stagiu cel mai târziu la data de 30 iunie 2020.

Înscrierile vor fi făcute prin SIOAR, potrivit Hotărârii CD OAR nr. 183 / 01.02.2019, iar filialele OAR vor emite dovezile de efectuare a stagiului până la data de 7 septembrie 2020, inclusiv. Sesiunea propriu-zisă va avea loc spre sfârșitul lunii septembrie 2020, la date pe care le vom anunța ulterior, în timp util. 

În vederea participării online la interviul pentru acordarea dreptului de semnătură, îi rugăm pe candidați să parcurgă cu atenție documentul denumit Reguli și proceduri privind desfășurarea online a interviului pentru acordarea DDS, care li se adresează în mod direct și care reglementează modul în care se desfășoară sesiunile online.

Astfel, subliniem faptul că nu vor putea participa la interviu candidații care:

1. Nu au încărcat cu cel puțin 7 zile înainte de ziua în care sunt programați la interviu documentele cerute prin documentul menționat mai sus în spațiul de stocare în cloud (Google drive) pe care OAR îl va pune la dispoziție la începutul lunii septembrie, când se vor cunoaște numele tuturor persoanelor înscrise la această sesiune:

 • declarația candidatului pe proprie răspundere;
 • declarația de consimțământ a îndrumătorului (doar pentru proiectele pe care urmează să le prezinte în interviu);
 • piesele individuale desenate aferente proiectelor realizate în timpul stagiului (nu necesită semnătură și ștampilă din partea îndrumătorului, acestea sunt înlocuite prin declarația acestuia de consimțământ), format pdf, care vor fi organizate în directoare nominale pentru a demonstra acoperirea Misiunilor Arhitectului;
 • prezentare grafică succintă în baza căreia candidații își vor susține discursul în fața membrilor comisiei (format pdf, A3 landscape, cu un număr de pagini la alegere, reprezintă o sinteză a pieselor individuale desenate încărcate în spațiul de stocare în cloud pus la dispoziție de OAR și va constitui fundalul discursului candidatulu

2. Nu au trimis prin curierat/poștă la sediul OAR Național (Pictor Arthur Verona, nr. 19, București, contact Iulian Țepure, tel. 0720 345 555) cu cel puțin 7 zile înainte de ziua în care sunt programați la interviu cele două declarații semnate și ștampilate în original (în cazul în care se semnează cu semnătură digitală calificată este suficientă încărcarea în spațiul de stocare în cloud).

Membrii comisiei CNADS vor avea astfel acces la întreg portofoliul candidaților cu cel puțin 7 zile înainte de interviu pentru a se familiariza cu proiectele pe care aceștia urmează să le prezinte și pentru a eficientiza desfășurarea online a sesiunii de acordare a dreptului de semnătură.

Candidații la sesiunea de interviuri pentru obținerea dreptului de semnătură care va avea loc în luna septembrie sunt rugați să își pregătească încă de pe acum materialele care le vor fi necesare la interviu, pentru ca în momentul primirii linkurilor de încărcare în spațiul de stocare în cloud (Google drive) din partea OAR să acționeze cu eficiență și celeritate.

Documentele care reglementează procesul de dobândire a dreptului de semnătură sunt:

 1. HOTĂRÂRE COLEGIU DIRECTOR OAR NR 183 DIN 01.02.2019 înscriere online la interviu DDS;
 2. ANEXA 1 INSTRUCȚIUNI SIOAR înscriere interviu DDS;
 3. EXTRAS - MANUAL DE UTILIZARE SIOAR;
 4. HOTĂRÂRE COLEGIU DIRECTOR OAR NR. 855 DIN 15.06.2020 aprobare reguli și proceduri DDS online;
 5. REGULI ȘI PROCEDURI PRIVIND DESFĂȘURAREA ONLINE a interviului DDS;
 6. DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT ÎNDRUMĂTOR - STAGIAR;
 7. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE - CANDIDAT INTERVIU;
 8. MISIUNILE ARHITECTULUI;
 9. ANEXA NR. 1 – BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ pentru susținerea interviului DDS.

Sesiunea I - online PILOT

26 iunie 2020

În contextul generat de COVID-19, sesiunea de acordare a dreptului de semnătură care ar fi trebuit să aibă loc în luna martie a acestui an a fost amânată pe o perioadă nedeterminată. În urma solicitărilor primite din partea filialelor, a mai multor dezbateri și a ședinței de lucru care a avut loc online și care i-a reunit pe membrii CNADS în data de 12 mai, vă anunțăm faptul că în data de 26 iunie va avea loc un pilot al sesiunii de acordare a dreptului de semnătură cu ajutorul mijloacelor de comunicare la distanță, online.

Cei 10 candidați care vor participa la evenimentul pilot au fost contactați telefonic în ordinea înscrierii la sesiunea de acordare a dreptului de semnătură care a fost programată în luna martie. În funcție de modul în care va evolua evenimentul pilot, OAR va anunța calendarul pentru reprogramarea tuturor celorlalți candidați înscriși la sesiunea din martie 2020, care este posibil să includă mai multe zile din luna iulie.

Mai jos veți găsi hotărârea de Colegiu Director și actele care reglementează desfășurarea cu ajutorul mijloacelor de comunicare la distanță a interviului de acordare a dreptului de semnătură:

Le dorim succes candidaților și le stăm la dispoziție dacă au întrebări referitoarele la conținutul documentelor menționate mai sus, pe care le pot adresa prin e-mail la una dintre cele două adrese: office@oar.archi sau roxana.patrulescu@oar.archi.

 

SESIUNEA I

20-21 martie 2020 - amânat în contextul COVID-19

 • 23 ianuarie - lansare înscrieri sesiune online prin SIOAR, cf. Hot. CD OAR 183/01.02.2019, disponibilă aici;
 • 24 februarie - data limită pentru încărcarea în SIOAR a documentelor necesare participării la interviu (de către participanți), inclusiv a dovezilor de efectuare a stagiului (de către filiale);
 • 17 martie - anunțarea programărilor fiecărui candidat la interviu;
 • 20-21 martie - desfășurarea interviurilor în vederea dobândirii dreptului de semnătură;
 • 24 martie - anunțarea rezultatelor (transmiterea rezultatelor către filiale).

Recomandăm ca plata taxei de participare la interviu (300 lei, cf. Hot CN OAR nr. 2271 din 16.12.2016, disponibilă la acest LINK) să se efectueze online prin SIOAR. În cazuri speciale, se acceptă și plata prin diverse modalități de plată online în contul RO80BRDE410SV21208234100, BRD-Academiei, cod fiscal 14083510, sau la limită, în numerar, la casieria OAR.

În ziua interviului, candidații vor avea asupra lor:

 • cartea de identitate;                                                                                                                               
 • un stick, CD sau DVD care să conțină lucrările pe care le vor susține la interviu;                                                                                                                                                  
 • portofoliul de lucrări în format tipărit pe hârtie, așa cum este descris în capitolul aferent (ART. 28) din Normele metodologice privind dobândirea dreptului de semnătură, disponibile la acest LINK

Lipsa unuia dintre aceste trei elemente poate atrage neparticiparea la interviu. 

Atenție:

1. Nu se mai primesc dosare cu acte personale în format fizic, acestea vor fi încărcate exclusiv în SIOAR.

2. Portofoliile de lucrări nu se încarcă în SIOAR, ci se prezintă în format fizic, tipărite pe hârtie, la interviu.

Bibliografie:

1. Instrucțiuni SIOAR pentru înscrierea la sesiunea de acordare a dreptului de semnătură;

2. Bibliografie minimală pentru susținerea interviului;

3. Criterii de evaluare a candidaților;

4. Regulament intern de funcționare a CNADS;

5. Misiunile arhitectului

SESIUNILE II, III și IV

Următoarele sesiuni de anul acesta vor avea loc în lunile iunie, septembrie și decembrie. Datele exacte vor fi publicate în timp util prin intermediul tuturor canalelor de comunicare (website, Facebook, e-mail) ale OAR, pe care vă invităm să le urmăriți.