Certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici în domeniul construcțiilor – GDL Președinții de filiale OAR, 13.02.2019

13 februarie 2019 

Întâlnirea Grupului de Lucru al Președinților de Filiale Teritoriale OAR a avut loc vineri, 8 februarie, la Casa Mincu în prezența reprezentanților aproape tuturor filialelor din țară, în pofida termenului scurt de convocare. Subiectul important al certificării tehnico-profesionale a operatorilor economici din sectorul construcțiilor a ocupat, cum era planificat, cea mai mare parte a întâlnirii.

După o reluare a contextului legislativ și cel al demersului în derulare, președinții și reprezentanții mandatați pentru această întâlnire au transmis opiniile asupra subiectului, dezvoltate în discuții mai restrânse sau mai ample în filiale în timpul foarte scurt avut la dispoziție. Am clarificat împreună că acest proces de consultare este abia la început, că va fi completat de un demers profesionist de consultare sociologică (pentru a fundamenta pe criterii stiințifice eșantionarea și forma consultării) ce va fi derulat în paralel cu dialogul din filiale, foarte necesar și pe acest subiect, pentru care în continuare solicit sprijinul președinților. Felul în care se va derula această consultare directă în filiale este la latitudinea fiecărei conduceri de filială, la nivel central ne interesează doar cea mai cuprinzătoare reflectare a opiniilor membrilor cu privire la demersul de certificare în faza ce urmează, cea a stabilirii criteriilor și mecanismului propriu-zis.

Am arătat parcursul de până acum și felul în care demersul este în derulare și va implica în mod cert arhitecții împreună cu ceilalți proiectanți din domeniul construcțiilor civile, dar și cei din infrastructură și construcții speciale, precum și toți execuntanții de lucrări de construire și producătorii de materiale de construcții. Consensul a fost că trebuie să ne implicăm pentru a asigura cel mai bun rezultat pentru profesie și a permite generarea celor mai bune rezultate profesionale pentru societate.

Dincolo de principiile pe care le-am transmis în cuprinsul invitației către președinții de filiale, s-au mai desprins cel puțin trei idei importante: 

Pe de o parte, șansa ca prin structura de organizare a profesiei stabilită prin legea 184/2001 (rep., act.) să simplificăm accesul cel puțin la forma/formele primare a/ale certificării, dar și utilizarea mecanismelor dezvoltate de OAR, pentru a fundamenta o abordare modernă, sustenabilă și eficientă a procesului de certificare (datele colectate prin intermediul SIOAR, respectiv modelele de calcul din Sistemul de Informații asupra Costurilor - Platforma Comună de Pre-Calcul). 

Pe de altă parte, s-a exprimat o aderență semnificativă vizavi de reluarea unei forme de asigurare a dobândirii codului CAEN doar în baza asigurării unui raport corect de putere decizională în mâinile profesioniștilor (acționariat majoritar, specialist în funcție de decizie sau alte variante posibile legal). 

De asemenea, a fost unanim apreciată propunerea de a susține activ certificarea ca instrument esențial de îmbunătățire a procedurilor de achiziții publice de servicii de proiectare, prin preluarea de către certificare a unei părți importante din criteriile de atribuire profesionale, în mod predictibil și independent de interpretări locale, în detrimentul „prețului celui mai mic”.

Dat fiind ritmul accelerat de derulare a demersului, am clarificat și faptul că nevoia de consultare și fundamentarea mecanismului de certificare precum și criteriilor care îi vor sta la bază sunt elementele care vor fi gestionate prin grupurile de lucru și acțiune aprobate de CN pentru domeniul normativ, care vor avea sarcina de a colecta și procesa opiniile sintetizate la nivelul filialelor. Această a doua etapă a demersului de certificare, stabilirea mecanismului propriu zis, care pentru domeniul arhitecturii ne va reveni, poate fi deja abordată, întrucât etapa inițială, de stabilire a cadrului general al certificării este pe cale să fie finalizată, așa cum am insistat în numele arhitecților, într-o formă foarte concisă, care să permită o dezvoltare optimă și mai ales fundamentată a mecanismelor, criteriilor și categoriilor de certificare.

Găsiți AICI mesajul adresat președinților de filiale. 

arh. Alexandru Găvozdea, președintele OAR