Despre certificarea operatorilor economici din proiectarea de arhitectură

Context

În ultimii ani, rezultatele statisticilor pieței imobiliare și experiențele celor implicați în domeniul construcțiilor au semnalat necesitatea acordării unei atenții deosebite domeniului în sensul creșterii calității investițiilor. La finalul lunii noiembrie 2018, Guvernul României a încheiat un protocol cu Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPCS) prin care se recunoaște sectorul construcțiilor ca fiind sector prioritar. Prevederile vizează activitatea tuturor actorilor din această piață (arhitecți, ingineri proiectanți, consultanți tehnici, producători de materiale și executanți de lucrări de construire). În acest demers au fost implicate organizații din mediul patronal și asociații profesionale. Printre primele efecte ale acestui Protocol se află introducerea unor măsuri de facilități fiscale, prin OUG nr.114/2018, subiect aflat în interesul nostru pentru clarificarea aspectelor problematice

Stadiul actual al certificării

Printre obiectivele Protocolului se află elaborarea cadrului normativ pentru procesul de certificare a operatorilor economici pe piața construcțiilor, introdus ca obligativitate prin modificarea legii nr. 10/1995 (inițial prin Legea 163/2016 și recent prin OUG 6/2018).

Având în centru misiunea de a susține interesele profesiei și anticipând discuția privind certificarea, Ordinul Arhitecților din România (OAR), prin Consiliul național, a aprobat în luna octombrie 2018 ca unul dintre obiectivele Grupului de Lucru Normativ să fie tratarea acestui subiect.

Analiza certificării profesionale a pornit de la documentele de lucru existente, elaborate pe parcursul ultimului deceniu de mai multe patronate din domeniul construcțiilor și de administrația centrală. Aceste documente au constituit punctul de plecare al discuțiilor din prezent, în care au fost implicate organizații din mediul patronal și asociații profesionale, inclusiv OAR. Discuțiile au fost purtate în cadrul unei comisii comune, cu scopul agreării unei propuneri de lege.

Documentele au fost ulterior puse la dispoziția membrilor din Grupurile de Lucru OAR pentru a realiza o primă analiză a informațiilor privind certificarea. În urma analizei, s-au sesizat câteva aspecte problematice pentru practica profesională, precum tratarea comasată a activităților de execuție și proiectare sau lipsa unei diferențieri între exigențele pentru certificarea operatorilor pentru investițiile private, respectiv publice.

În condițiile în care propunerile normative nu au la bază un studiu de impact al amplitudinii efectelor pe piața liberă de proiectare, am semnalat nevoia de timp suplimentar de lucru pentru consultare și fundamentare. În consecință, am determinat etapizarea reglementării în sensul înființării - în primă fază - a unui organism cu atribuții în certificare, urmând ca procedurile de funcționare, metodologia de certificare și criteriile specifice să fie stabilite de reprezentanții fiecărui domeniu în parte, în urma unei ample consultări a practicienilor pentru respectarea interesului profesiilor/domeniilor pe care le reprezentăm.  

Transparență decizională

Cu scopul consultării membrilor, dorim să lansăm în curând un studiu sociologic cu privire la mecanismele generale de funcționare ale sistemului de certificare. Pe baza concluziilor acestuia, reprezentanții grupurilor de lucru OAR vor colabora pentru elaborarea fundamentată a aspectelor normative specifice profesiei de arhitect. Materialele rezultate, care privesc proceduri și criterii, vor face obiectul unor consultări a membrilor, prin căi oficiale.

Concluzii

Până la clarificarea impactului acestor reglementări asupra profesiei și a calității actului profesional, Ordinul Arhitecților din România va menține o poziție neutră, acordându-și răgaz pentru atragerea a cât mai multor păreri și pentru coagularea celei mai bune soluții pentru profesia noastră. Ne dorim ca acest proces să fie unul cât mai transparent și fundamentat.

OAR va depune astfel toate eforturile ca această certificare să nu bulverseze piața arhitecturii și a proiectării în general,  să nu creeze premisele eliminării de pe piață a diversității formelor de exercitare a profesiei și să nu pericliteze intrarea pe piață a noilor veniți. În același timp, ne dorim să nu ne abatem de la scopul nostru fundamental, și anume crearea cadrul necesar pentru asigurarea practicării profesiei la înalte standarde calitative, în apărarea interesului public și pentru creșterea calității vieții.

////

Puteți umări procesul aferent desemnării sectorului construcțiilor ca domeniu prioritar la acest LINK