Formare profesională continuă

Formarea Profesională Continuă a Arhitecților reprezintă întreaga arie de experiențe menite să conducă la învățare, care implică actualizarea cunoștințelor și a abilităților profesionale deja acumulate, îmbunătățirea celor deja existente și însușirea de noi cunoștințe, deprinderi și abilități.

Acestea sunt necesare în exercitarea profesiei de arhitect.

SCOP ȘI OBIECTIVE

Scopul este de a avea o breaslă de profesioniști în domeniul arhitecturii cu un nivel de cunoștințe necesar exercitării profesiei, la care se poate ajunge prin activități specifice. 

OFERTĂ CURSURI ȘI GHID DE ORGANIZARE 

Printre obiectivele asumate de Ordinul Arhitecților din România se regăsește și asigurarea unui cadru optim în care membrii pot realiza formarea profesională continuă. În perioada recentă am obținut o experiență valoroasă în acest sens, mai ales prin evenimentele de formare profesională continuă organizate de filiala București în perioada 2016-2017 și prin acțiunile proiectului-pilot reprezentat de Centrul Teritorial de Competență, ce și-a derulat activitatea între lunile iulie-decembrie ale anului 2017. De aceea ne-am propus să realizăm un catalog de evenimente pentru formare profesională continuă/ stagiu dedicat membrilor OAR, în care aceștia să regăsească oferte interesante de cursuri, conferințe și alte programe de studiu (atât offline, cât și online), dar și un Ghid de bune practici care să constituie suport în organizarea cursurilor. 

Documente descrărcabile, format pdf: 

Catalogul cu oferta de servicii formare profesională și stagiu (noiembrie 2018), care conține detalii despre cursurile disponibile, formatul acestora, lectori etc.

Ghid de bune practici în vederea organizării acestor evenimente dedicate formării profesionale (noiembrie 2018), care poate  veni în sprijinul filialelor. Anexele din ghid se găsesc în format editabil la acest LINK.

__________________________________________________ 

Important: Membrii care sunt interesați de participarea la cursurile prezentate în acest pachet trebuie să se adreseze filialelor, care vor pune în aplicare programul de itinerare a evenimentelor de formare profesională. 

__________________________________________________  

.Vă prezentăm situația itinerării/organizării cursurilor din oferta OAR la nivelul Filialelor Ordinului.