Ghidul arhitecturii în favoarea calității vieții (UIA, 2018)

Uniunea Internațională a Arhitecților (UIA) a lansat Ghidul arhitecturii în favoarea calității vieții, un document menit să contribuie activ la durabilitatea arhitecturii și la excelență în calitatea acesteia, pentru a nu doar un alt sistem de certificare, ci un instrument practic pentru viitoarele generații de sisteme de certificare.

Ghidul este expresia preocupării UIA de promovare a unui sistem holistic de indicatori privind valoarea arhitecturii, care să contribuie la sporirea calității vieții, precum și la elaborarea unui set de criterii de proiectare sustenabilă, a unui un sistem de evaluare a performanței bazat pe instrumente de definire măsurabile și nemăsurabile. Ghidul va da posibilitatea recunoașterii politice a arhitecturii ca o componentă importantă a identității culturale a diferitelor țări și regiuni, ilustrând modul în care un înalt nivel al valorii arhitecturale influențează calitatea vieții  și reliefând, în ultimă instanță, rolul cultural fundamental al arhitecturii pentru public și pentru interesul colectiv.  

Ghidul a fost elaborat de arh. Vlad Gaivoronschi, alături de arh. Albert Dubler, fostul președinte UIA, în cadrul activității sale ca reprezentant OAR în Comisia UIA de Exercitare a Profesiei. Ghidul este parte integrantă a Acordului UIA privind standardele internaționale de profesionalism recomandate în practica arhitecturală și a fost aprobat de Consiliul UIA și prezentat arhitecților din întreaga lume cu ocazia reuniunii Comisiei UIA de Exercitare a Profesiei, care a avut loc la Congresul UIA de la Seul (3-7 09 2017).

Ghidul poate fi consultat AICI