MDRAP inițiază o consultare publică pentru modificarea H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) are în vedere modificarea H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora și invită membrii OAR să transmită propunerile și observațiile dvs. cu privire la acest act normativ.

În acest sens, vă transmitem următoarele documente:

Textul actual al H.G. nr. 343/2017 (care a modificat H.G. nr. 273/1994 în mai 2017)

Tabel pentru colectarea amendamentelor și observațiilor (variantă editabilă) 

Pentru o bună organizare, rugăm membrii care doresc să facă amendamente să ia legătura cu filialele pentru transmiterea observaților pentru a fi la nivelul fiecărei filiale, și trimise ulterior la sediu central la adresa office@oar.archi, până la data de 9 august 2018, astfel încât să poată fi centralizate, analizate și transmise de OAR către MDRAP.