Proiecte legislative

Pagina de publicare a proiectelor legislative aflate în procesul de consultare publică a membrilor OAR.

Link direct către pagina de consultări publice MDRAP: http://mdrap.ro/transparenta/consultari-publice/-6654 

_________________________________

PLX 521/2018 PENTRU LEGEA 50/1991

Data publicare: 31 octombrie 2018 

Vă invităm să contribuiți cu observații și propuneri privind proiectul legislativ PL-x 521/2018 pentru abrogarea lit. (a), art. 24 din legea 50/1991, aflat în prezent spre analiză la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din Camera Deputaților. 

Documente descărcabile:

1. Forma actualizată a Legii 50/1991

2. PL-x 521/2001 - tabel de amendamente (format non-editabil .pdf)

3. PL-x 521/2001 - tabel de amendamente (format editabil .word)

Istoricul inițiativei în puteți găsi la acest link: https://www.oar.archi/actualitate/abrogarea-literei-a-a-articolului-24-din-legea-50-1991-privind-autorizarea-executarii-lucrarilor-de-construire-punct-de-vedere-oar

Vă invităm să trimiteți propunerile la adresa de mail office@oar.archi cu mențiunea ”ART. 24”, până la data de 7 noiembrie 2018, inclusiv. 

//////////

HG 525/1996 

Data publicării:  20 septembrie 2018 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ pentru modificarea HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.   

Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 525 /1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

Nota de fundamentare 

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale  si Administratiei Publice  - str. Libertatii  nr. 16, Latura Nord, nr. de fax 0372 111 684 sau la nr. de tel: 0372.111.511.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 10 zile.

Citeşte şi: Vom avea un nou regulament de urbansim (Arena Construcţiilor)

//////////

OMC 2173/2013 

Data publicării: 20 septembrie 2018 

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale supune consultarii publice: proiectul de "Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului naţional nr. 2173/2013".

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii și Identității Naționale, Bdul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data de 25.09.2018.

//////////

17 septembrie 2018 

Proiect de HG privind modificarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare (publicat: 13-09-2018)

Informaţii: Ce va stabili noul regulament privind recepţia construcţiilor, Arena Construcţiilor, 17.09.201

//////////

HG 363/2010

14 august 2018 

Pe site-ul MDRAP a fost publicat vineri, 10 august, la următorul LINK, pentru consultare publică tip de 10 zile, proiectul de OG pentru abrogarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri privind derularea programelor guernamentale naționale și în domeniul fondurilor europene nerambursabile, prin care se propune inclusiv abrogarea HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice.

//////////

26 iulie 2018 - consultare finalizată

MDRAP inițiază o consultare publică pentru modificarea H.G. nr. 343/2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. 

//////////

11 iunie 2018 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației publice vă solicită un punct de vedere cu privire la: Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc001/2006: revizuire metodologie; revizuire/elaborare de comentarii și exemple de aplicare, Ghid de bună practică pentru atingerea nivelurilor optime, din punct de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a diverselor categorii de clădiri, Caiet de sarcini: ghid de bună practică, Caiet de sarcini: metodologie de calcul.