Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții

Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 iulie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995 și a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2001 pentru actualizarea limitelor amenzilor contravenționale, prevăzute la art. 33 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 5 iunie 2001; Legea nr. 587/2002 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 12 noiembrie 2002; Legea nr. 123/2007 pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 9 mai 2007; Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare.

Din aceeași categorie

Construcții