Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, cu modficările și completările ulterioare

Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 259/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 3 iulie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.

Din aceeași categorie

Construcții