Reglementări tehnice privind calculul construcțiilor și elementelor de construcții

Lista cu normativele privind calculul construcțiilor și elementelor de construcții cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

NP 028-1978

Norme tehnice provizorii privind stabilirea distanțelor între rosturile de dilatare la proiectarea construcțiilor.

 

B.C. nr.11/1979

 

P 83-1981

Instrucțiuni tehnice pentru calculul și alcătuirea constructivă a structurilor compuse beton-oțel.

 

B.C. nr.10/1981

P 98–1974 își încetează valabilitatea

NP 033-1999

Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR).

 

B.C.nr.3-4/2000

 

GP 042-1999

Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR).

 

B.C.nr.3-4/2000

 

NP 055-2001

Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor de locuințe, social/culturale, agrozootehnice  și industriale –indicativ P 100-92. Detalierea parametrilor de calcul Ks și Tc la nivelul unităților administrativ teritoriale.

 

B.C. nr.9/2002

O.M.L.P.A.T. nr. 783/22.05.2002 anulează

O.M.L.P.A.T. nr. 74/24.01.2002

GP 101-2004

Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme, disipatori) a clădirilor.

M.Of., p I, nr.

874bis/24.09.2004

 

 

MP 036-2004

Metodologie privind calculul sistemelor de protecție   seismică pasivă. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice.

M.Of., p I, nr.

1002bis/01.11.2004

 

 

 

 

MP 026-2004

Metodologie de elaborare a hărților de hazard seismic local pentru localități urbane-H.S.L.L.U.

M.Of., p I, nr.

1221bis/20.12.2004

 

 

GT 053-2004

Ghid privind adaptarea scării de intensități seismice europene EMS -98 la condițiile seismice ale României și la necesitățile inginerești.

M.Of., p I, nr.

882bis/27.09.2004

 

 

GT 054-2004

Ghid privind constituirea, întreținerea și utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CD-ROM) cuprinzând înregistrări ale mișcărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977, 1986 și 1990, obținute în rețeaua seismică națională INCERC.

M.Of., p I, nr.

882bis/27.09.2004

 

 

GT 055-2004

Ghid privind constituirea, întreținerea și utilitarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice obținute pe clădiri instrumentate seismic în rețeaua seismică națională.

M.Of., p I, nr.

882bis/27.09.2004

 

 

Normativ

Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton.

M.Of., p I, nr.

132bis/11.02.2005

 

 

CR 1-2.1-2005

Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Acțiuni.

M.Of., p I, nr.

179bis/24.02.2006

B.C.nr.18/2006

intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007

CR 1-2.2-2005

Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Convoaie tip.

M.Of., p I, nr.

179bis/24.02.2006

B.C.nr.23/2006

intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007 ;

orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea

P 100-1/2006

Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2006.

M.Of., p I, nr.

803bis/25.09.2006

 

M.Of., p I, nr.

850bis/11.12.2007

B.C.

nr.11-12/2007 și 13-14/2007

B.C. nr.

12-13/2006 și

B.C.nr.5/2005

Obs.

A se vedea O.M.D.R.A.P. nr. 2.465/08.08.2013

se abrogă P 100/1-2004

P 100-1/2006 completare

ME -003/2007

Metodologie privind investigarea de urgență a siguranței post seism a clădirilor și stabilirea soluțiilor cadru de intervenție.

M.Of., p I, nr.

562bis/16.08.2007

B.C. nr.8/2007

își inceteaza valabilitatea

ME 003-1999

P 100-3/2008

Cod de proiectare seismică" Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente.

M.Of., p I, nr.

647 bis/01.10.2009

 

M.Of., p I, nr.

161 bis/05.03.2014

B.C. nr.10-11/2010

 

 

P 100-92, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea

P 100-3/2008

completare

CR 1-1-3-2012

Cod de proiectare.Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

M.Of., p I, nr.

704bis/15.10.2012

 

M.Of., p I, nr. 555bis/02.09.2013

 

B.C.nr.10/2012

se abroga

CR 1-1-3-2005 

*completare cu anexele D și E

 

 

 

CR 1-1-3-2012

completare

CR 0-2012

Cod de proiectare.Bazele proiectării construcțiilor.

M.Of., p I, nr. 647bis/11.09.2012

M.Of., p I, nr. 555bis/02.09.2013

B.C.nr.10/2012

se abrogă

CR 0-2005 

 

*completare cu anexele B și C

CR 0-2012

completare

CR 1-1-4-2012

Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor.

M.Of., p I, nr. 704bis/15.10.2012

M.Of., p I, nr. 555bis/02.09.2013

B.C.nr.11/2012

se abrogă

NP 082-2004

**completare cu anexele E și F   

CR 1-1-4-2012

completare

CR 2-1.-1.1/

2013

Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat.

M.Of., p I, nr.

583 bis/13.09.2013

B.C.nr.10/2013

se abrogă

CR 2-1.-1.1/2005

intră în vigoare la data de 1.01.2014

P 100-1/2013

Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de proiectare pentru clădiri.

M.Of., p I, nr.

558bis/03.09.2013

B.C.nr.3-4/2013

P 100-1/2006, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în continuare la evaluarea seismică a clădirilor existente

GP 128-2014

Ghid pentru calculul și proiectarea la acțiunea seismică a structurilor metalice de tip rafturi pentru prezentare și depozitare în spații comerciale.

M.Of., p I, nr.

214bis/31.03.2015

 

 

C 254-2017

Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința fundamentală “rezistență mecanică și stabilitate”.

 

 

 

Din aceeași categorie

Normative și standarde

Alte acte normative relevante

Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea fundațiilor
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de terasamente
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de beton, beton armat și beton precomprimat
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de zidărie și pereți
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea construcțiilor metalice
Reglementări tehnice privind folosirea și executarea construcțiilor din materiale lemnoase
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor la învelitori
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de izolații
Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor termice, condiționarea aerului, gaze
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de protecție a construcțiilor și instalațiilor contra agenților
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea clădirilor de locuit și social-culturale
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea construcțiilor industriale, agrozootehnice și de irigații
Reglementări tehnice privind lucrările de reparații, întreținere și postutilizare a construcțiilor
Reglementări tehnice privind cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea construcțiilor pentru transporturi