Reglementări tehnice privind cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995

Lista cu normativele privind cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995 a calității în construcții cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

 

Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții.

 

B.C.nr.5-8/1993

 

 

RRS 1-1994

Regulament privind metodologia de inventariere a construcțiilor tip clădire din fondul construit existent din punct de vedere al riscului seismic.

 

B.C. nr.6/1995

 

C 253/1-1994

Instrucțiuni tehnice de proiectare și execuție a elementelor de construcții și de instalații pentru camere curate utilizate în domeniul sănătății (spitale, laboratoare și industria farmaceutică).

 

B.C. nr.7/1995

 

C 253/0-1994

Instrucțiuni tehnice de proiectare și executare privind organizarea camerelor curate utilizate în domeniul sănătății (spitale, laboratoare și industria farmaceutică).

 

B.C. nr.7/1995

 

P 136-1995

Principii generale privind metodologia de zonare geotehnică a teritoriului României.

 

B.C.nr.10/1995

 

NP 006-1996

Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori. Cerințele utilizatori.

 

B.C.nr. 2/1997

 

NP 008-1997

Normativ privind igiena compoziției aerului în spații cu diverse destinații, în funcție de activitățile desfășurate în regim de iarnă-vară.

 

B.C.nr.10/1997

 

 

ST 017-1997

Specificație tehnică privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea și întreținerea căilor de comunicații orășenești și comunale în scopul satisfacerii cerințelor de calitate.

 

B.C. nr.4/1998

 

NC 001-1999

Normativ cadru privind detalierea conținutului cerințelor stabilite prin Legea 10/1995.

 

B.C. nr.1/2001

 

PCC 003-1999

Proceduri pentru atestarea conformității produselor destinate construcțiilor la furnizor: ancoraje și blocaje pentru precomprimarea betonului.

 

Ordinul în

B.C.nr.13/2001 și B.C. nr.14-15/2000

 

GT 024-1999

Ghid privind procedura de verificare a îmbinărilor sudate la materiale termoplastice (distructive și nedistructive). Cerințe de calitate.

 

Ordin în:

B.C.nr.13/2001

B.C. nr.5/2003

B.C.nr.5/2003

 

 

GE 040-1999

Ghidul primarului și al consilierilor locali. Soluții constructive pentru realizarea locuințelor în mediul rural cu respectarea cerințelor din legea10/1995.

 

B.C.nr.14/1999

 

NP 068-2002

Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare.

 

B.C.nr.13/2003

 

NP 079-2002

Normativ privind cerințele de calitate pentru unități funcționale de cazare (camere, garsoniere și apartamente) din clădiri hoteliere.

 

B.C.nr.12/2003

 

 

 

NP 065-2002

Normativ privind proiectarea sălilor de sport(unitatea funcțională de bază) din punct de vedere al cerințelor Legii 10/1995.

 

M.Of., p I, nr.

nr.944/23.12.2002

B.C. nr.2/2003

 

NP 066-2002

Normativ privind proiectarea terenurilor sportive și stadioanelor (unitatea funcțională de bază) din punct de vedere al cerințelor Legii nr. 10/1995.

 

M.Of., p I, nr.

945/23.12.2002

B.C. nr.9/2004

 

GT 051-2002

Ghid de interpretare a cerințelor esențiale ale construcției în vederea stabilirii adecvării la o utilizare prevăzută a produselor pentru construcții.

 

B.C.nr.23/2003

 

GT 058-2003

Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalații de ventilare-climatizare.

 

M.O., p I, nr.

877/10.12.2003

B.C.nr.22/2004

își încetează valabilitatea

GT 020-1998 Volumul V

GT 059-2003                     

Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalațiile electrice din clădiri.

 

M.O., p I, nr.

867/5.12.2003

B.C.nr.22/2004

își încetează valabilitatea

GT 020-1998 Volumul E

GT 060-2003

Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalațiile de încălzire centrală.

 

M.Of., p I, nr.

877/10.12.2003

B.C.nr.23/2004

își încetează valabilitatea

GT 020-1998-Volumul I

GT 063-2004

Ghidul criteriilor de performanță a cerințelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții pentru instalații sanitare din clădiri.

 

M.Of., p I, nr. 375bis/04.05.2005

B.C. nr.9/2006

își încetează valabilitatea

GT 020-1998-Volumul I

NP 102-2004

Normativ pentru proiectarea și montajul pereților cortină pentru satisfacerea cerințelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995.

 

M. Of., p I,nr. 369bis/03.05.2005

B.C. nr.7/2005

orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea

GT 047-2002

Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zona seismică A și stabilirea soluțiilor cadru de intervenție (consolidare) pentru asigurarea cerințelor de rezistență și stabilitate, executate pe baza proiectelor tip T320, S+P+4E și seriile T836, T835, S+P+8E.

 

B.C. nr.17-18/2004

 

GT 045-2002

Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zonă seismică A și stabilirea soluțiilor cadru de intervenție (consolidare) pentru asigurarea cerințelor de rezistență și stabilitate, executate pe baza proiectelor tip nr. 944 și 1400, S+P+3E-panouri mari prefabricate, elaborate de IPCT.

 

B.C.nr.10/2004

 

GT 046-2002

Ghid cuprinzînd soluții cadru de intervenție (consolidare) pentru asigurarea cerințelor de rezistență și stabilitate, la clădiri de locuit cu S+P+4E, executate pe baza de proiecte tip (cu pereți structurali din beton armat turnat monolit) amplasate în zonă seismică A.

 

B.C. nr.11-12/2004

 

 

Regulamentul privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure și/sau alunecări de teren.

 

M. Of., p I ,nr. 207bis/07.03.2006

 

orice dispoziții contrare se abrogă

 

Îndrumar privind educația și protecția elevilor în caz de cutremur.

 

 

M.Of., p I , nr.

 9bis/ 08.01.2007

 

B.C.nr.24/2006

 

 

 

 

 

PCC-022:2008

 

 

Procedură privind controlul de stat la producerea și livrarea betonului.

 

M.Of., p I, nr.

816/05.12.2008

 

 

 

ST 051-2013

Specificație tehnică privind produse pentru construcții. Caracteristici esențiale, niveluri și clase de performanță

M.Of., p I, nr.

594bis/23.09.2013

 

 

NP 135-2013

Normativ privind proiectarea fațadelor cu alcătuire ventilate.

M.Of., p I,nr.

807bis/19.12.2013

 

 

ST 052-2014

Specificație tehnică privind  cerințele tehnice pentru echiparea căilor de trafic rutier cu dispozitive de reducere a zgomotului.

M.Of., p I,nr.

354bis/22.05.2015

 

 

PCC 018-2015

Procedură pentru inspecția tehnică a stațiilor pentru producerea agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri.

M.Of., p I,nr.

459bis/25.06.2015

 

 

PCC 019-2015

Procedură pentru inspecția tehnică a stațiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrări de drumuri și aeroporturi.

M.Of., p I,nr.

485bis/2.07.2015

 

 

PCC 020-2015

Procedură pentru inspecția tehnică a stațiilor pentru prepararea betoanelor.

M.Of., p I,nr.

485bis/2.07.2015

 

 

PCC 021-2015

Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor pentru debitarea, îndreptarea și fasonarea barelor de oțel beton folosite în construcții.

M.Of., p I,nr.

485bis/2.07.2015

 

 

PCC 022-2015

Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor pentru punerea în opera a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri și aeroporturi.

M.Of., p I,nr.

354bis/22.05.2015

 

 

PCC 023-2015

Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor pentru transportul și punerea în opera a betonului.

M.Of., p I,nr.

459bis/25.06.2015

 

 

PCC 024-2015

Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor tehnologice pentru executarea, profilarea și finisarea lucrărilor de pământ specific la drumuri, aeroporturi și fundații speciale.

M.Of., p I,nr.

501bis/08.07.2015