Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări

Lista cu normativele privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

NP 013-1996

Ghid privind proiectarea, execuția și asigurarea calității pardoselilor la construcții în care se desfășoară activități de producție.

 

B.C. nr.3/1997

 

GP 037-1998

Normativ privind proiectarea, execuția și asigurarea calității pardoselilor la clădiri civile.

 

B.C.nr.11/1999

 

Alte acte normative relevante

Reglementări tehnice privind calculul construcțiilor și elementelor de construcții
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea fundațiilor
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de izolații
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de zidărie și pereți
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea clădirilor de locuit și social-culturale
Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu