Reglementări tehnice privind folosirea și executarea construcțiilor din materiale lemnoase

Lista cu normativele privind folosirea și executarea construcțiilor din materiale lemnoase cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs

C 199-1979

Instrucțiuni tehnice privind manipularea livrarea, depozitarea, transportul și montarea în construcții a tâmplăriei din lemn.

 

B.C.nr.1/1980 și

B.C. nr.2/1987

 

P 113-1981

Instrucțiuni tehnice privind proiectarea executarea și recepționarea pereților despărțitori din panouri prefabricate pe bază de produse lemnoase.

 

B.C.nr.3/1982

 

 

C 36-1986

Îndrumător privind utilizarea în construcții a plăcilor din lemn și a plăcilor din fibre de lemn.

 

B.C. nr.10/1986

 

 

P 113/1-1994

Îndrumător tehnic pentru realizarea și utilizarea la pereții despărțitori a panourilor de perete demontabili de lemn.

 

B.C. nr.11/1994

 

 

NP 019-1997

Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din lemn.

 

B.C. nr.9/1997

 

NE  018-2003

NP  005-2003

Normativ privind proiectarea construcțiilor din lemn (revizuire NP 005-96)".

M. Of., p I,nr. 671/23.09.2003 

B.C. nr.14/2006 și

B.C. nr.14/2004

își încetează valabilitatea

NP 005-96

Alte acte normative relevante

Reglementări tehnice privind calculul construcțiilor și elementelor de construcții
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea construcțiilor metalice
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de zidărie și pereți
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor la învelitori
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de protecție a construcțiilor și instalațiilor contra agenților
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea construcțiilor industriale, agrozootehnice și de irigații
Reglementări tehnice privind lucrările de reparații, întreținere și postutilizare a construcțiilor
Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu