Reglementări tehnice privind lucrările de reparații, întreținere și postutilizare a construcțiilor

Lista cu normativele privind lucrările de reparații, întreținere și postutilizare a construcțiilor cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

P 95-1977

Normativ tehnic de reparații capitale la clădiri și  construcții speciale.

 

 

B.C. nr.11/1977,

B.C. nr. 8/1994 și B.C. nr. 9/1994

 

își încetează valabilitatea

P 135 – 1995,

P135/1-1996

C 149-1987

Instrucțiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton și beton armat.

 

B.C.nr. 5/1987

își încetează valabilitatea

C 149–1981

 

C 203-1991

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și execuția lucrărilor de îmbunătățire a izolației termice și de remediere a situațiilor de condens la pereții clădirilor existente.

 

B.C.nr. 6/1991

Își încetează valabilitatea:

C 203-1980,

C 203/2-1982,

C 203/3-1985,

C 203/4-1986,

C 203/5-1986,

C 203/6-1986,

C 203/7-1986

GE 003-1996

Ghid de utilizare a materialelor plastice (tip AEROLYTE) în procesul de sablare în cadrul lucrărilor de reabilitare a construcțiilor.

 

B.C.nr. 8/1997

 

ST 003-1996

Specificație tehnică privind criteriile și nivelele de performanță  ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea construcțiilor și pentru asigurarea calității acestora.

 

B.C.nr. 14/1997

 

NE 005-1997

Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor și elementelor componente ale construcțiilor. Intervenții la învelitori și acoperișuri (terase și șarpante).

 

B.C. nr. 11/1997

 

NE 006-1997

Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor și elementelor componente ale construcțiilor. Intervenții la compartimentările spațiilor interioare.

 

B.C. nr. 14/1997

 

NE 007-1997

Ghid privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor și elementelor componente ale construcțiilor. Intervenții la închideri exterioare.

 

B.C. nr. 13/1997

 

GE 032-1997

Normativ privind executarea lucrărilor de întreținere și reparații la clădiri și construcții speciale.

 

B.C. nr. 11/1999

Își încetează valabilitatea

P 135 – 1995,

P135/1-1996

NP 035-1999

Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor și elementelor componente ale construcțiilor. Intervenții la structuri.

 

 

 

B.C. nr. 9/2000

 

GT 052-2002

Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor, decantoarelor și metantancurilor în exploatare.

 

B.C. nr. 1/2004

 

 

 

 

MP 031-2003

Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării construcțiilor din punct de vedere al cerințelor funcționale.

 

 

M.Of., p I, nr.

920/22.12.2003

B.C. nr. 2/2004

 

MP 029-2003

Metodologie privind executarea hidroizolației cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu. Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuți.

 

 

 

M.Of., p I, nr.

915/20.12.2003

 

B.C. nr. 23/2004

 

 

GT 061-2003

 

Ghid privind identificarea și clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicație.

 

M.Of., p I, nr.

917/20.12.2003

B.C. nr. 23/2004

 

MP 030-2003

Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie, tencuieli) și tratamentul suprafețelor pictate la construcțiile vechi cu valoare de patrimoniu, în condiții de umiditate excesivă și existența biodegradării.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuți.

 

 

 

 

M.Of.,p I, nr.

922/22.12.2003

B.C. nr.9/2004

 

MP 027-2003

Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii.

 

M.Of., p I , nr.

670/23.09.2003

B.C. nr.17-18/2004

 

NP 103-2004

Normativ de proiectare pentru lucrările de reparații și consolidare ale podurilor rutiere în exploatare.

 

M.Of., p I, nr.

434bis/23.05.2005

B.C. nr.6/2005

 

GP 079-2014

Ghid privind proiectarea și execuția consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereți turnați in situ.

 

M.Of., p I, nr.

356bis/25.05.2015

 

GP 079-2003

se abrogă