Reglementări tehnice privind performanța energetică a clădirilor

Lista cu normativele privind performanța energetică a clădirilor cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică” respectiv, ”Denumire reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

MP 012-2001

Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor social-culturale și a instalațiilor aferente acestora.

 

B.C. nr.7/2002 și

Broșura IPCT

 

SC 006-2001

Soluții cadru pentru reabilitarea și modernizarea instalațiilor de încălzire  din clădiri de locuit.

 

B.C. nr.5/2002

 

MP 013-2001

Metodologie privind stabilirea ordinii de priorități a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor și instalațiilor aferente. Program cadru al programului național anual de reabilitare și modernizare termică a clădirilor și instalațiilor aferente.

 

B.C. nr.5/2002

 

GT 038-2002

Ghid pentru determinarea performanțelor energetice ale instalațiilor de încălzire și de apă caldă de consum din clădirile social-culturale existente, în vederea reabilitării și modernizării acestora.

 

B.C.

nr.13/2003

 

GT 036-2002

Ghid pentru efectuarea expertizei termice și energetice a clădirilor de locuit existente și a instalațiilor de încălzire a apei calde de consum, aferente acestora.

 

B.C. nr.3/2003

 

MP 019-2002

Metodologie privind reabilitarea și modernizarea anvelopei și a instalațiilor de încălzire și apă caldă de consum la blocurile de locuințe cu structura din panouri mari.

 

B.C. nr.7/2004

 

NP 060-2002

Normativ privind stabilirea performanțelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitărilor termice.  

 

B.C. nr.18/2003

 

MP 037-2004

Metodologie privind determinările termografice în construcții.

M.Of., p I, nr.

405/06.05.2004

B.C. nr.9/2007

 

GP 109-2004

Ghid privind reabilitarea și modernizarea termică a anvelopei și a instalațiilor de încălzire și apă caldă de consum, la blocuri de locuințe cu structură mixtă, realizate după proiecte tip.

 

 

B.C. nr.17/2005

 

 

GP 110-2004

Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe cu regim de înălțime până la P+9E, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperișurilor tip terasă în acoperișuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde.

 

 

 

 

M.Of., p I, nr.

1.177bis/27.12.2005

B.C. nr.17/2005

 

Mc 001/1-2006

Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor. Partea I-Anvelopa clădirii.

M.Of., p I, nr.

126bis/21.02.2007

B.C. nr.4-7/1-2007

 

Mc 001/2-2006

Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor. Partea II – Performanța energetică a instalațiilor din clădiri.

M.Of., p I, nr.

126bis/21.02.2007

B.C. nr.4-7/2-2007 și 4-7/3-2007

 

Mc 001/3-2006

Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor. Partea III – Auditul și certificatul de performanță al clădirii.

M.Of., p I, nr.

126bis/21.02.2007

B.C. nr.4-7/4-2007

 

Mc 001/4-2009

Breviar de calcul al performanței energetice a clădirilor și apartamentelor. Partea a IV-a.

M.Of., p I, nr.

41bis/19.01.2010

 

 

 

Mc 001/5-2009

Model certificat de performanță energetică al apartamentului.Partea a V-a.

M.Of., p I, nr.

41bis/19.01.2010

 

 

 

Mc 001/6-2013

Parametrii climatici necesari determinării performanței energetice a clădirilor noi și existente, dimensionării instalațiilor de climatizare a clădirilor și dimensionării higrotermice a elementelor de anvelopă ale clădirilor. Partea a VI-a.

M.Of., p I, nr.

561bis/04.09.2013

 

 

 

Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri.

M.Of., p I , nr.

683/08.10.2010

 

 

Gex 009-2013

Ghid privind inspecția sistemelor de climatizare în clădiri.

M.Of., p I, nr. 301bis/27.05.2013

 

 

Gex 010-2013

Ghid privind inspecția energetică a cazanelor și a sistemelor de încălzire din clădiri.

M. Of., p I, nr.

373 bis/25.06.2013

 

 

GP 123-2013

Ghid privind proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe.    

M.Of., p I, nr.

538bis/26.08.2013

B.C. nr. 1/2013

 

SC 007-2013

 

Soluții cadru privind reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente.

M.Of.,p I,nr.

540 bis/27.08.2013

 

se abrogă

SC 007-2002

 

GEx 011-2015

 

Ghid de bună practică pentru proiectarea instalațiilor de ventilare/climatizare în clădiri.

M.Of.,p I,nr.

834bis/09.11.2015

 

 

 

GEx 013-2015

 

Ghid privind utilizarea  surselor regenerabile de energie la clădirile noi și existente.

M.Of.,p I,nr.

826bis/05.11.2015

 

 

GEx 012-2015

 

Ghid de bună practică pentru proiectarea instalațiilor de iluminat/proiectare în clădiri.

M.Of.,p I,nr.

833bis/09.11.2015