Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea clădirilor de locuit și social-culturale

Lista cu normativele privind proiectarea și executarea clădirilor de locuit și social-culturale cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

P 41-1973

Instrucțiuni tehnice de proiectare a spațiilor verzi pentru localitățile urbane.

 

B.C. nr.9/1973

își încetează valabilitatea

P 41–1966

P 101-1978

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistență din panouri mari. Modificări la P 101 –1978.

 

B.C. nr.5/1979 și

B.C. nr.3/1987

 

P 92-1982

Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit, social-culturale, de turism și administrative.

 

B.C. nr.2/1983

își încetează valabilitatea

P 92–1976

 

P 25-1985

Normativ pentru rețeaua culturală.

 

B.C.nr.8/1985

 

P 128-1986

Normativ pentru proiectarea căminelor pentru vârstnici.

 

B.C. nr.1/1987

 

 

P 87-1986

Normativ pentru proiectarea căminelor culturale.

 

B.C. nr.2/1987

 

 

C 47-1986

Instrucțiuni tehnice pentru folosirea și montarea geamurilor și a altor produse de sticlă în construcții.

 

 

B.C. nr.5/1986

își încetează valabilitatea

C 47–1979,

C 207-1981

 

I 46-1993

Instrucțiuni privind proiectarea executarea și exploatarea rețelelor și instalațiilor de televiziune prin cablu.

 

 

B.C.nr.12/1993

 

 

NP 002-1996

 

Cerințe esențiale. Normativ pentru proiectarea de ansamblu a sălilor de audiție publică în spiritul conceptului de performanță.

 

B.C. nr.11/1996

 

NP 009-1997

Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru case de copii.

 

B.C. nr.6-7/1998

 

 

NP 010-1997

 

Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee.

 

B.C. nr.6-7/1998

 

NP 011-1997

Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii.

 

B.C. nr.6-7/1998

 

NP 015-1997

Normativ privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor aferente acestora.

 

B.C. nr.1-3/1998

 

NP 002-1997

Manualul pentru proiectarea și execuția construcțiilor demontabile avînd durata de exploatare limitata pe un amplasament dat.

 

B.C. nr.3/1997

 

NP 021-1997

Normativ privind proiectarea de dispensare și policlinici pe baza exigențelor de performanță.

 

Ordinul s-a publicat în B.C. nr.13/2001 și B.C. nr.16/2001

 

 

 

 

 

NP 022-1997

Normativ privind proiectarea de creșe și creșe speciale pe baza exigențelor de performanță.

 

Ordinul s-a publicat în B.C. nr.13/2001 și normativul în

B.C. nr.17/2001

 

NP 023-1997

Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni și handicapați  pe baza exigențelor de performanță.

 

Ordinul s-a publicat în B.C. nr.13/2001 și normativul în

B.C.nr.18/2001

 

NP 057-2002

Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe (indicativ NP 016-96).

 

B.C. nr.9/2003

își încetează valabilitatea

NP 016-1996

NP 064-2002

Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit.

M. Of., p I, nr.

944/23.12.2002

B.C. nr.7/2003

 

NP 063-2002

Normativ privind criteriile de performanță specifice rampelor și scărilor pentru circulația pietonală în construcții.

 

M.Of., p I, nr.

945/23.12.2002

B.C. nr.6/2004 și

B.C.nr.8-9/2005

 

GP 089-2003

Ghid privind proiectarea scărilor și rampelor la clădiri.

M.Of.,p I, nr.

917/20.12.2003

B.C. nr.21/2004

 

GP 088-2003

Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice.

 

M.Of., p I, nr.

867/05.12.2003

B.C. nr.8-9/2005

 

 

NP 051-2012

 

Normativ privind adaptarea clădirilor civile și a spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap.

 

M.Of., partea I,nr.

121bis/05.03.2013

B.C. nr.5/2013

se abrogă

NP  051–2000

 

Alte acte normative relevante

Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, cu modficările și completările ulterioare
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Reglementări tehnice privind calculul construcțiilor și elementelor de construcții
Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări