Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea clădirilor de locuit și social-culturale

Lista cu normativele privind proiectarea și executarea clădirilor de locuit și social-culturale cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

P 41-1973

Instrucțiuni tehnice de proiectare a spațiilor verzi pentru localitățile urbane.

 

B.C. nr.9/1973

își încetează valabilitatea

P 41–1966

P 101-1978

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistență din panouri mari. Modificări la P 101 –1978.

 

B.C. nr.5/1979 și

B.C. nr.3/1987

 

P 92-1982

Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit, social-culturale, de turism și administrative.

 

B.C. nr.2/1983

își încetează valabilitatea

P 92–1976

 

P 25-1985

Normativ pentru rețeaua culturală.

 

B.C.nr.8/1985

 

P 128-1986

Normativ pentru proiectarea căminelor pentru vârstnici.

 

B.C. nr.1/1987

 

 

P 87-1986

Normativ pentru proiectarea căminelor culturale.

 

B.C. nr.2/1987

 

 

C 47-1986

Instrucțiuni tehnice pentru folosirea și montarea geamurilor și a altor produse de sticlă în construcții.

 

 

B.C. nr.5/1986

își încetează valabilitatea

C 47–1979,

C 207-1981

 

I 46-1993

Instrucțiuni privind proiectarea executarea și exploatarea rețelelor și instalațiilor de televiziune prin cablu.

 

 

B.C.nr.12/1993

 

 

NP 002-1996

 

Cerințe esențiale. Normativ pentru proiectarea de ansamblu a sălilor de audiție publică în spiritul conceptului de performanță.

 

B.C. nr.11/1996

 

NP 009-1997

Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru case de copii.

 

B.C. nr.6-7/1998

 

 

NP 010-1997

 

Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee.

 

B.C. nr.6-7/1998

 

NP 011-1997

Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii.

 

B.C. nr.6-7/1998

 

NP 015-1997

Normativ privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor aferente acestora.

 

B.C. nr.1-3/1998

 

NP 002-1997

Manualul pentru proiectarea și execuția construcțiilor demontabile avînd durata de exploatare limitata pe un amplasament dat.

 

B.C. nr.3/1997

 

NP 021-1997

Normativ privind proiectarea de dispensare și policlinici pe baza exigențelor de performanță.

 

Ordinul s-a publicat în B.C. nr.13/2001 și B.C. nr.16/2001

 

 

 

 

 

NP 022-1997

Normativ privind proiectarea de creșe și creșe speciale pe baza exigențelor de performanță.

 

Ordinul s-a publicat în B.C. nr.13/2001 și normativul în

B.C. nr.17/2001

 

NP 023-1997

Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni și handicapați  pe baza exigențelor de performanță.

 

Ordinul s-a publicat în B.C. nr.13/2001 și normativul în

B.C.nr.18/2001

 

NP 057-2002

Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe (indicativ NP 016-96).

 

B.C. nr.9/2003

își încetează valabilitatea

NP 016-1996

NP 064-2002

Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit.

M. Of., p I, nr.

944/23.12.2002

B.C. nr.7/2003

 

NP 063-2002

Normativ privind criteriile de performanță specifice rampelor și scărilor pentru circulația pietonală în construcții.

 

M.Of., p I, nr.

945/23.12.2002

B.C. nr.6/2004 și

B.C.nr.8-9/2005

 

GP 089-2003

Ghid privind proiectarea scărilor și rampelor la clădiri.

M.Of.,p I, nr.

917/20.12.2003

B.C. nr.21/2004

 

GP 088-2003

Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice.

 

M.Of., p I, nr.

867/05.12.2003

B.C. nr.8-9/2005

 

 

NP 051-2012

 

Normativ privind adaptarea clădirilor civile și a spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap.

 

M.Of., partea I,nr.

121bis/05.03.2013

B.C. nr.5/2013

se abrogă

NP  051–2000

 

Alte acte normative relevante

Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, cu modficările și completările ulterioare
Reglementări tehnice privind calculul construcțiilor și elementelor de construcții
Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții