Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea construcțiilor hidrotehnice, amenajărilor și regularizărilor de râuri

Lista cu normativele privind proiectarea și executarea construcțiilor hidrotehnice, amenajărilor și regularizărilor de râuri cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

 

GE 027-1997

 

 

Ghid pentru proiectarea și execuția lucrărilor de apărare și consolidare a taluzurilor la canale și diguri.

 

B.C. nr.12/2001

 

GE 049-2002

Ghid de execuție, exploatare și postutilizare a construcțiilor de captare din apa subterană, pentru asigurarea parametrilor funcționali.

 

B.C. nr.19/2003

 

 

GP 076-2002

Ghid de proiectare privind siguranța în exploatare a lucrărilor de consolidare costieră.

 

B.C.nr.7/2003

 

GE 048-2002

Ghid privind întreținerea și exploatarea în siguranță a construcțiilor și instalațiilor de la prizele de apă.

 

B.C.nr.7/2003

 

MP 023-2002

Metodologie privind determinarea infiltrațiilor la baraje si diguri de pământ, canale de navigație si canalizări prin măsurători de termometrie in foraje.

 

B.C. nr.7/2003

 

NP 078-2002

Normativ de proiectare privind protecția cheiurilor la acostarea navelor.

 

B.C. nr.16-17/2003

 

NP 077-2002

Normativ de proiectare antiseismică a construcțiilor de acostare gravitațională.

 

 

B.C. nr.16-17/2003

 

 

GE 050-2002

Ghid de elaborare a conținutului cadru al evaluării impactului asupra mediului a activităților privind amenajările portuare si căile navigabile.

 

B.C. nr.16-17/2003

 

NP 087-2003

Normativ pentru urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice.

M.Of., p I, nr. 771/04.11.2003

B.C. nr. 13/2004

 

NP 090-2003

Normativ pentru instrumentarea seismică a barajelor.

M.Of., p I, nr.

771/04.11.2003

B.C.nr.13/2004

 

GP 086-2003

Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea acțiunii asupra construcțiilor portuare, maritime și fluviale.

 

Ordin în:

M.Of., p I, nr.

786/07.11.2003

B.C. nr.15/2004

 

GP 084-2003

Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă.

Ordin în:

M.Of., p I, nr.

786/07.11.2003

B.C.nr.2/2004

 

GP 085-2003

Ghid pentru proiectarea căilor navigabile.

M.Of., p I, nr.

786/07.11.2003

B.C. nr.17-18/2004

 

GP 103-2004

Ghid de proiectare și execuție privind realizarea și menținerea prin înnisipare artificială a plajelor.

 

 

 

 

M.Of., p I, nr.

334 bis/20.04.2005

B.C.nr.5/2006

orice dispoziție contrară se abrogă

NP 106-2004

Normativ privind proiectarea porturilor fluviale.

M. Of., p I, nr.

332bis/20.04.2005

B.C. nr.4/2005

orice dispoziție contrară se abrogă

GT 064-2011

Ghid privind echiparea construcțiilor hidrotehnice de retenție cu aparatură de măsură și control.

M. Of., p I , nr. 129bis/22.02.2012

 

 

NP 132-2011

Normativ privind analiza și evaluarea riscului asociat barajelor.

M. Of., p I , nr. 659 bis/18.09.2012

 

 

NP 129-2011

Normativ privind stabilirea debitelor și volumelor maxime pentru calculul construcțiilor hidrotehnice de retenție.

 

M. Of., p I , nr. 784bis/21.11.2012

 

 

NP 131-2011

Normativ privind evaluarea stării de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor.

 

M.Of., p I, nr. 784bis/21.11.2012

 

 

 

NP 130-2013

Normativ privind stabilirea încărcărilor și grupărilor de încărcări pentru construcțiile hidrotehnice de retenție.

 

M.Of., p I, nr.

586 bis /16.09.2013

B.C. nr.15/2013

 

NP 076-2013

Normativ de proiectare, executie si evaluare la acțiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice din frontul barat.

 

M.Of., p I, nr.

723bis/25.11.2013

 

își încetează aplicabilitatea NP 076-2002 

GP 125-2014

Ghid de proiectare privind lucrările subterane cu aplicații în hidrotehnică și transporturi. Alcătuire constructivă, calcul sprijinirii și cămășuielii.

 

M.Of., p I, nr. 788bis/29.10.2014

 

 

GP 126-2014

Ghid de proiectare pentru reabilitarea rosturilor de lucru și definitive, la construcțiile hidrotehnice.

M.Of., p I, nr. 782bis/28.10.2014

 

 

NP 136/1-2014

Normativ privind evaluarea stabilității la alunecare a barajelor de beton.

M.Of.,pI, nr. 781bis/27.10.2014

 

 

GP 127-2014

Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei.

M.Of.,pI, nr. 2bis/05.01.2015