Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea construcțiilor industriale, agrozootehnice și de irigații

Lista cu normativele privind proiectarea și executarea construcțiilor industriale, agrozootehnice și de irigații cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

P 117-1983

Norme tehnice privind proiectarea spațiilor social-sanitare pentru construcții industriale.

 

B.C. nr.5-6/1983

 

P 17-1985

Normativ privind proiectarea stațiilor de încărcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule.

 

B.C.nr.9/1985

 

P 71-1986

Normativ de proiectare privind iluminatul natural în clădiri industriale.

 

B.C. nr.11/1986

 

NP 004-2003

Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea și postutilizarea stațiilor de distribuție a carburanților la autovehicule.

(revizuire și comasare cu NP 004/1-99)

 

M.Of., p I, nr.

34 bis/13.01.2006

 

își încetează aplicabilitatea

NP 004-2000,

NP 004/1-2000,

NP 004-2003 completare

M.Of., pI, nr. 680/08.08.2006

GP 107-2004

Ghid privind proiectarea depozitelor de deșeuri cu materiale geosintetice .

 

M.Of., p I, nr. 448bis/26.05.2005

B.C. nr.3/2006

orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea