Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea construcțiilor metalice

Lista cu normativele privind proiectarea și executarea construcțiilor metalice cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

 

P 107-1979

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor pentru căi de rulare metalice.

 

B.C. nr.4/1980 și

B.C. nr.4/1985

 

P 54-1980

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea construcțiilor din profile de oțel cu pereți subțiri formate la rece.

 

B.C. nr.8/1980 și

B.C. nr.3/1986

își încetează valabilitatea

P 54–1969

P 108-1980

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din oțel cu secțiune plină, inimă suplă, omogene sau hibride.

 

 

B.C. nr.10/1980

B.C. nr.4/1985

B.C. nr.3/1986

modificări la

P 108-1980

P 74-1981

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea construcțiilor metalice din profile cu goluri în inimă.

 

B.C. nr.12/1981

 

P 115-1982

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea construcțiilor metalice pretensionate.

 

 

B.C. nr.2/1983

 

 

 

C 228-1988

Instrucțiuni tehnice privind sudarea oțelurilor cu caracteristici mecanice diferite folosite la construcții metalice.

 

B.C. nr.5/1988

 

C 172-1988

Instrucțiuni tehnice pentru prinderea și montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor și pereților.

 

B.C. nr.10/1987

 

GP 003-1996

Ghid pentru proiectarea antiseimică a halelor parter cu structură metalică.

 

B.C. nr.8/1997

 

 

GP 004-1997

Ghid de proiectare și execuție a membranelor pentru construcții demontabile.

 

B.C. nr.4/1998.

 

NP 012-1997

Normativ pentru calculul elementelor din oțel cu pereți subțiri formate la rece.

 

B.C.nr.15/1998

 

ST 013-1997

Specificație tehnică privind cerințe pentru proiectarea și executarea construcțiilor în soluție de structură spațială reticulară planară.

 

B.C.nr.15/1997

 

GP 016-1997

Ghid pentru proiectarea îmbinărilor prin contact ale stâlpilor din oțel făcând parte din structura clădirilor etajate.

 

B.C.nr.15/1997

 

GP 018-1997

Ghid de proiectare și urmărire a comportării în exploatare a acoperișurilor din ferme de cabluri.

 

 

B.C. nr.14/1999

își încetează valabilitatea

P 110-1981

NP 041-2000

Normativ de calcul pentru construcții metalice cu diafragme din tablă cutată.

 

B.C. nr.19-20/2001

 

NP 042-2000

Normativ privind prescripțiile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a elementelor de construcție metalice și a îmbinărilor acestora.

 

B.C. nr.19-20/2001

 

GP 078-2003

Ghid privind proiectarea halelor ușoare cu structură metalică.

M.Of., p I, nr.

666/19.09.2003

B.C.nr.16 /2004

 

GP 082-2003

Ghid privind proiectarea îmbinărilor ductile la structuri metalice în zone seismice.

M.Of., p I, nr.

666/19.09.2003

B.C. nr.16/2004

 

C 133-2014

Instrucțiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcții metalice cu șuruburi de înaltă rezistență pretensionate.

M.Of., p I, nr.

600bis/12.08.2014

 

își încetează valabilitatea

C 133–1982

 

Alte acte normative relevante

Reglementări tehnice privind calculul construcțiilor și elementelor de construcții
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de zidărie și pereți
Reglementări tehnice privind folosirea și executarea construcțiilor din materiale lemnoase
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor la învelitori
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de protecție a construcțiilor și instalațiilor contra agenților
Reglementări tehnice privind lucrările de reparații, întreținere și postutilizare a construcțiilor
Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu