Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea construcțiilor pentru transporturi

Lista cu normativele privind proiectarea și executarea construcțiilor pentru transporturi cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică” respectiv, ”Denumire reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

S 4 -1971

Normativ departamental privind condițiile de proiectare  și execuție a lucrărilor de execuție și instalații care afectează traseul sau zona drumurilor publice și lucrările anexe aferente.

 

B.T.R.nr.8/1971

 

 

Instrucție privind organizarea formației normate de muncă pentru lucrările de întreținere și reparații poduri.

 

B.T. nr. 2/1982

 

 

 

 

CD 153-1986

Instrucțiuni și condiții tehnice pentru măsurarea denivelărilor din profil longitudinal al drumurilor cu ajutorul aparatului Viagraf.

 

 

 

B.C. nr.12/1985

 

 

AND 524-1995

Regulament de funcționare DN 7C. Transfăgărășan.

 

 

Broșură

 

 

 

 

GE 014-1997

Ghid tehnic de utilizarea a dispozitivelor de transport și manipulare a elementelor prefabricate pentru construcții (tuburi, dale, borduri, panouri, grinzi, etc.).

 

 

 

Ordinul în B.C.

nr. 12/1999

 

 

Ghidul în Broșura

I.P.C.

 

 

PD 197-1978

Normativ departamental pentru proiectarea antiseismică a construcțiilor din domeniul transporturilor și telecomunicațiilor.

 

 

 

CD 29-1979

Instrucțiuni tehnice departamentale pentru proiectarea și executarea fundațiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment.

 

B.C. nr.11/1979

își încetează valabilitatea

CD 29–1967

 

Instrucție privind organizarea formației normare de muncă pentru lucrările de întreținere și reparații poduri.

 

 

B.T. nr.2/1982

 

CD 42-1985

Normativ departamental pentru folosirea directă a nisipurilor bituminoase cu și fără adaos de bitum dur la executarea la cald a straturilor bituminoase rutiere.

 

B.C. nr.9/1985

își încetează valabilitatea

CD 21–1966,

CD 42–1969

CD 72-1985

Instructiuni tehnice departamentale privind executia fundațiilor pe coloane vibrante.

 

B.C.nr.12/1985

își încetează valabilitatea

CD 72–1973

 

 

DD 500-1986

Instrucțiuni tehnice departamentale pentru determinarea în situ a permeabilității îmbracămin-ților rutiere cu permeametru AP 400.

 

 

Broșura

 

 

 

DD 501-1986

Instrucțiuni tehnice departamentale pentru determinarea în situ a densității straturilor rutiere bituminoase cu densimetru AP 425.

 

 

 

C 182-1987

Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de drum.

 

 

B.C.nr.6/1987

își încetează valabilitatea C 182-1977

 

 

AND 519-1993

Instrucțiuni tehnice departamentale privind metodologia de interpretare statistică a rezultatelor măsurătorilor de laborator și de teren pentru determinarea calității complexului rutier.

 

 

 

 

 

AND 521-1993

Instrucțiuni tehnice privind determinarea compoziției chimice a bitumului rutier pe patru fracțiuni.

 

 

 

AND 515-1993

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea, execuția și întreținerea terasamentelor și a căii în zona pod-rampă acces.

 

 

B.C. nr. 1/1994

 

 

C 242-1993

Normativ pentru elaborarea studiilor de circulație din localități și teritoriul de influență.

 

 

B.C. nr. 2/1994

 

 

 

ST 002-1996

Specificație tehnică privind criteriile și nivelele de performanță ale miniutuliajelor de construcții prevăzute cu șenile de cauciuc pentru asigurarea protecției mediului și a căilor de acces.

 

 

 

B.C.nr. 12/1999

 

AND 532-1997

Normativ privind reciclarea la rece a îmbracăminților rutiere.

M.Of., p I, nr.

127bis/26.03.1998

B.T.R.nr.12/2001

 

 

 

 

AND 535-1997

Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stabilității în strat subțire a bitumului pentru drumuri-încercarea TFOT.

 

 

 

B.T.R. nr. 5/2001

 

 

 

AND 536-1997

Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stabilității în strat subțire a bitumului pentru drumuri-încercarea RTFOT.

 

 

B.T.R. nr. 5/2001

 

 

 

NE 008-1997

Normativ privind îmbunătățirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice și de compactare cu maiul foarte greu-caiet VIII.

 

 

 

B.C. nr. 15/1998

Își încetează valabilitatea

C 29–1977

 

Norme tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere.

M.Of., p I, nr.

15/19.01.1998

 

M.Of., p I, nr.

123/15.02.2002

 

 

 

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

M.Of., p I, nr.

138bis/06.04.1998

 

 

 

Norme privind protecția mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

M.Of., p I, nr.

138bis/06.04.1998

 

 

 

Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor.

M.Of., p I, nr.

138bis/06.04.1998

 

 

 

Norme privind amplasarea și exploatarea balastierelor din zona drumurilor și a podurilor.

M.Of. , p I, nr.

138bis/ 06.04.1998

 

 

 

Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale.

M.Of., p I, nr.

138bis/ 06.04.1998

 

 

AND 545-1998

Normativ privind execuția tratamentelor bituminoase cu agregate de balastieră neconcasate pe drumuri cu trafic redus.

M.Of., p I , nr.

327/09.07.1999

 

B.T.R. nr. 1/2006

 

GP 046-1998

Ghid de proiectare și execuție pentru construcțiile aferente căii de rulare a tramvaielor. Satisfacerea exigențelor de calitate.

 

 

B.C. nr.7/2000

 

 

AND 541-1998

Instrucțiuni tehnice privind confecționarea epruvetelor din mixturi asfaltice utilizând presa de compactare giratorie.

 

 

B.T.R.nr.19/2002

 

 

AND 542-1998

Instrucțiuni tehnice privind determinarea modului de elasticitate dinamic al mixturilor asfaltice.

 

 

B.T.R.nr.19/2002

 

 

AND 543-1998

Instrucțiuni tehnice privind determinarea fluajului static și dinamic al mixturilor asfaltice.

 

 

B.T.R.nr.19/2002

 

 

Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale.

M.Of. , p I, nr.

138bis/06.04.1998

 

 

 

Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane.

M.Of., p I, nr.

138bis/06.04.1998

 

 

GP 046-1998

Ghid de proiectare și execuție pentru construcțiile aferente căii de rulare a tramvaielor. Satisfacerea exigențelor de calitate.

 

 

B.C.nr.7/2000

 

 

AND 534-1998

Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere și indicarea metodelor de remediere.

 

 

 

 

 

 

DD 507-1988

Instrucțiuni tehnice departamentale privind organizarea și funcționarea stațiilor amplasate în punctele de frontieră pentru cântărirea din mers și verificarea gabaritelor la autovehicule de marfă din traficul internațional.

 

 

 

 

Broșura

 

 

 

AND 544-1998

Metodologie de evaluare a priorității de execuție a pasajelor denivelate în punctele de intersecție dintre drumurile naționale și căile ferate.

 

 

 

NE 010-1999

AND 556-1999

Normativ pentru execuția tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat.

 

Ordinul publicat în B.C. nr.13/2001

 

B.T.R. nr. 6/2001

Își încetează valabilitatea

CD 164-1987

NE 011-1999

AND 555-1999

Normativ pentru execuția tratamentelor bituminoase cu emulsii pe bază de bitum modificat cu polimeri.

Ordinul publicat în B.C. nr.13/2001

 

B.T.R. nr.1/2001

Își încetează valabilitatea

CD 164-1987

ST 022-1999

Specificație tehnică privind proiectarea, execuția și exploatarea drumurilor comunale și vicinale cu o singură bandă de circulație din mediul rural.

 

 

Ordinul publicat în B.C. nr.1/2000 și

B.C. nr. 7/2000

 

 

AND 560-1999

Normativ privind aplicarea soluției antifisură din mixturi asfaltice cu volum ridicat de goluri.

 

 

B.T.R.nr.16/2002

 

 

AND 559-1999

Normativ privind aplicarea soluției antifisură din mortar asfaltic.

 

B.T.R. nr.7/2001

 

 

AND 558-1999

Metodologie pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice.

 

Mof, p I, nr.

232 /25.05.1999

 

 

 

 

AND 548-1999

Instrucțiuni tehnice privind determinarea comportării la oboseală a mixturilor asfaltice cu echipamentul ELLE-MATTA.

 

 

B.T.R. nr. 9/2001

 

 

 

AND 551-1999

Metodologie de determinare a caracteristicilor emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrările de drumuri.

 

 

 

 

 

B.T.R. nr. 6/2001

 

 

 

AND 552-1999

Normativ privind condițiile tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrările de drumuri.

 

 

B.T.R.nr. 6/2001

 

CD 16-2000

Normativ  privind condițiile de proiectare și tehnologia de execuție a lucrărilor de îmbrăcăminți asfaltice ușoare.

 

 

B.C. nr.2/2001 și

B.T.R. nr. 2/2001

își încetează valabilitatea

CD 16-1978

CD 63-2000

Normativ pentru proiectarea și folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale ferată și șosea.

M.Of., p I ,nr.

783/06.11.2003

 

 

B.T.R.nr.12/2001

își încetează valabilitatea

CD 63-1984

 

NP 043-2000

Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi înglobate în beton.

 

 

B.C.nr. 7/2001

 

 

P 15-2000

Normativ pentru proiectarea aparatelor de reazem la podurile de șosea din beton armat.

 

B.T.R.nr.21/2002

înlocuiește

P 15-78

 

CD 75-2000

Normativ privind folosirea, întreținerea și repararea clădirilor din ramura drumuri.

 

 

B.T.R. nr. 6/2001

 

 

Norme metodologice privind condițiile de închidre a circulației și de instituire a resctricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului.

 

 

 

 

 

 

Broșură

 

 

Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinarea a planeității, rugozității și adâncimii făgașelor drumurilor cu ajutorul pamentului HAWKEYE 1000 și 2000.

 

 

B.T.R.nr.10/2012

 

CD 155-2001

Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne.

M. Of., pI, nr.

786 /07.11.2003

 

B.T.R. nr. 2/2001

își încetează valabilitatea

CD 155-85

CD 99-2001

Normativ  privind repararea și întreținerea podurilor și podețelor de șosea din beton, beton armat, beton precomprimat și zidărie de piatră.

M.Of., p I , nr.

782/06.11.2003

 

 

B.T.R. nr. 3/2001

 

DD 502-2001

Normativ pentru execuția tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuă.

M.Of., p I , nr.

779/ 06.11.2003

 

B.T.R. nr. 4/2001

își încetează valabilitatea

DD 502-1987

PD 46-2001

Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două direcții la podurile din beton armat .

M.Of., p I, nr.

786/07.11.2003

 

B.T.R. nr. 9/2001

își încetează valabilitatea

PD 46-1979

PD 177-2001

Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple și semirigide (metoda analitică).

M.Of., p I,nr.

782/06.11.2003

 

B.T.R. nr. 1/2001

își încetează valabilitatea

PD 177-1977

 

 

CD 173-2001

Normativ departamental pentru amenajarea la același nivel a intersecțiilor drumurilor publice din afara localităților.

 

 

B.T.R.nr.9/2001

înlocuiște

CD 173-79

 

AND 564-2001

Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinare a capacității portante a drumurilor cu deflectometrul MLY 10.000.

 

 

B.T.R. nr. 7/2001

 

 

 

CD 169-2001

Instrucțiuni tehnice pentru executarea îmbrăcăminților din beton de ciment cu polimeri pentru calea pe poduri și pasaje.

 

 

B.T.R. nr. 20/2002

 

 

AND 565-2001

Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeității suprafețelor drumurilor cu ajutorul BUMP Integratorului BI.

 

 

B.T.R. nr. 8/2001

 

 

AND 561-2001

Instrucțiunile privind plantațiile rutiere.

 

B.T.R. nr.

10-11/2001

 

 

AND 562-2001

Instrucțiunile privind activitatea pepinierelor rutiere.

 

B.T.R. nr.

11-12/2005

 

 

AND 563-2001

Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeității suprafeței drumurilor cu ajutorul analizorului de profil longitudinal APL 72.

 

 

 

B.T.R. nr. 8/2001

 

CD 31-2002

Normativ pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide.

 

M. Of., p I, nr.

779/ 06.11.2003

 

 

B.T.R. nr. 2/2004

își încetează valabilitatea

CD 31-1994

 

NE 015-2002

Normativ pentru executarea lucrărilor de reparații a drumurilor cu beton rutier fluidifiant.

 

 

B.C. nr.8/2004

 

NP 067-2002

Normativ pentru proiectarea lucrărilor de apărare a drumurilor, căilor ferate și podurilor, împotriva acțiunii apelor curgătoare și lacurilor.

 

 

 

B.C.nr.15/2002

își încetează valabilitatea

PD 161-1985

AND 581-2002

Normativ privind condițiile tehnice și metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate.

M.Of., p I, nr.

779/06.11.2003

 

B.T.R. nr. 6/2005

 

AND 582-2002

Normativ privind proiectarea și execuția pietruirii drumurilor de pământ. Condiții tehnice de calitate.

M.Of., p I, nr.

782/06.11.2003

 

B.T.R.nr. 4/2004

 

AND 539-2002

Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloză destinate executării  îmbrăcăminților asfaltice.

 

 

B.T.R.nr.18/2002

își încetează valabilitatea

AND 539-1998

CD 151-2002

Normativ privind realizarea îmbrăcăminților rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinuă.

 

M.Of., p I , nr.

786/ 07.11.2003

 

B.T.R. nr. 17/2002

își încetează valabilitatea

CD 151-1985

NE 014-2002

Normativ pentru executarea îmbrăcăminților rutiere din beton de ciment în sistem de cofraje fixe și glisante.

 

 

 

B.C.nr. 8/2004

își încetează valabilitatea

C 22-1992

NP 081- 2002

Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide.

 

B.C.nr.6/2004, B.T.R.nr.8/2005 și B.T.R.nr.2-3/2006

 

 

PD 162-2002

Normativ privind proiectarea autostrăzilor extraurbane.

M.Of., p I,nr.

786/ 07.11.2003

 

B.T.R. nr.1/2004

își încetează valabilitatea

PD 162-1983

GP 068-2002

Ghid pentru proiectarea platformelor portuare.

 

 

B.C. nr. 15/2002

 

 

AND 585-2002

Normativ privind proiectarea și execuția îmbrăcăminților rutiere din beton de ciment armat continuu.

 

 

B.T.R. nr. 1/2012

 

 

 

CD 152-2002

Normativ pentru dimensionarea ranforsărilor cu strat din agregate natural stabilizate cu lianți puzzolanici ale sistemelor rutiere suple și semirigide.

 

 

B.T.R. nr.17/2002

 

înlocuiește

AND 152-1985

 

PD 162-2002

Normativ departamental privind proiectarea autostrăzilor extraurbane.

Mof , pI, nr.

786/7.11.2003

B.T.R.nr. 1/2004

înlocuiește

AND 162-1983

 

PD 95-2002

Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor și podețelor.

 

B.T.R. nr. 13/2002

înlocuiește

PD 95-1977

GEx 006-2002

Ghid pentru întreținerea, repararea și etanșarea construcțiilor subterane pentru metroul din București.

 

 

B.C. nr.  6/2003

 

 

 

AND 513-2002

Instrucțiunile tehnice departamentale privind proiectarea, execuția, revizia și întreținerea drenurilor pentru drumurile publice.

 

 

 

B.T.R. nr. 15/2002

înlocuieste

AND 513-1991

 

AND 571-2002

Catalog de studii de ranforsare a structurilor rutiere și semirigide pentru sarcina de 115 KN pe osia simplă.

 

 

B.T.R. nr. 1/2012

 

 

 

 

CD 139-2002

Normativ pentru protecția anticorozivă a elementelor din beton ale suprastructurilor podurilor expuse factorilor climatici, noxelor și acțiunii fondanților chimici utilizați pe timp de iarnă.

 

 

 

B.T.R.nr.20/2002

 

 

AND 554-2002

Normativ privind lucrările de întreținere și reparare a drumurilor publice.

 

B.T.R.nr.13/2002

 

 

 

 

AND 579-2002

Matrice O-D și curenții de circulație determinați pe rețeaua de drumuri naționale pe baza rezultatelor anchetelor O-D și a recensămîntului de circulație din anul 2000.

 

 

 

B.T.R. nr.21/2002

 

 

AND 580-2002

Recensămîntul general de circulație din anul 2000.

 

B.T.R.

nr.21/2002

 

 

 

AND 574-2002

Normativ privind determinarea compoziției chimice a bitumurilor prin cromatografie în start subțire cu detector de ionizare în flacără. Metoda IATROSCAN.

 

 

 

B.T.R. nr. 19/2002

 

 

AND 577-2002

Normativ privind execuția și controlul calității hidroizolației la poduri.

 

B.T.R.

nr. 17/2002

 

 

AND 566-2002

Normativ pentru execuția mixturilor asfaltice drenante.

 

B.T.R. nr. 14/2002

 

 

 

AND 569-2002

Instrucțiuni tehnice pentru utilizarea mixturilor asfaltice modificate de CAPS la calea de pod și la îmbrăcămițile rutiere.

 

 

B.T.R.

nr. 19/2002

 

 

AND 578-2002

Normativ pentru execuția plăcilor de suprabetoane a podurilor sub trafic.

 

B.T.R.

nr. 24/2002

 

 

CD 127-2002

Instrucțiuni tehnice de execuție a straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianți puzzolanici.

 

B.T.R.

nr. 18/2002

 

NE 022-2003

Normativ privind determinarea adezivității lianților bituminoși la agregate.

M.Of., p I, nr.

165/25.02.2004

 

B.T.R. nr. 4/2004

 

CD 148-2003

Ghid privind tehnologia de execuție a straturilor de fundație din balast.

 

B.T.R. nr. 2/2004

 

 

CD 76-2003

Normativ departamental pentru întreținerea și repararea podurilor metalice de șosea.

 

 

Broșura

 

NE 017-2003

Normativ privind realizarea și urmărirea în timp a protecției structurilor subterane ale metroului împotriva curenților de dispersie produși de circulația trenurilor de metrou.

 

 

 

 

 

B.C.

nr.15/2004

 

P 19-2003

Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor-tip de podețe pentru drumuri.

 

B.T.R.nr.

3/2004 și B.T.R nr.8/2005

își încetează valabilitateaP  19/1986

NE 021-2003

Normativ privind stabilirea cerințelor tehnice de calitate a drumurilor, legate de cerințele utilizatorilor.

M.Of., pI, nr.

160/24.02.2004

 

B.T.R. nr. 4/2004

 

 

 

CD 118-2003

Normativ pentru execuția rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de șosea din beton armat și beton precomprimat.

 

M.Of., p I, nr.

659bis/22.07.2004

 

B.T.R. nr. 1/2005

își încetează valabilitatea

CD 118-79

CD 170-2003

Ghid privind realizarea îmbrăcăminților rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă.

M.Of. , p I , nr.

160 /24.02.2004

 

B.T.R. nr.2/2004 și nr.8/2005

își încetează valabilitatea

CD 170-1998

DD 509-2003

Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald, în stații fixe.

 

M.Of., p I, nr.

659bis/22.07.2004

B.T.R. nr. 1/2005

își încetează valabilitatea

AND 509-1989

NE 023-2003

Normativ pentru executarea straturilor de bază din beton slab la autostrăzi.

M.Of., p I , nr.

165 /25.02.2004

B.T.R.nr. 3/2004

 

 

 

NE 024-2003

Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de staționare și de urgență la autostrăzi.

M.Of. , p I , nr.

165 /25.02.2004

 

B.T.R.nr. 3/2004

 

 

AND 523-2003

 

Normativ privind execuția straturilor bituminoase foarte subțiri la rece.

M.Of. , p I , nr.

659bis/22.07.2004

B.T.R. nr. 1/2005

își încetează valabilitatea

AND 523-98

NE 025-2003

Normativ privind intervenții de urgență la îmbrăcăminți  bituminoase pe timp friguros.

M.Of., p I, nr.

100 /31.01.2005

B.T.R. nr. 11/2004

 

AND 540-2003

Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple și semirigide.

M. Of. , p I, nr. 397bis/11.05.2003

 

M.Of., p I., nr.

559/ 30.06.2005

 

B.T.R. nr. 7/2005

 

 

își încetează valabilitatea

AND 540-1998

ID 28-2004

Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profilul transversal al căii ferate.

M.Of., p I , nr.

456bis/20.05.2004

 

 

NP 085-2004

Normativ privind evaluarea stării de degradare a  îmbrăcaminților din beton de ciment ale suprafețelor  aeroportuare.

M.Of., p I, nr.

416bis/10.05.2004

 

 

NP 095-2004

Normativ privind proiectarea zonei platformei căii din punct de vedere al protecției împotriva înghețului.

M.Of., p I , nr.

456bis/20.05.2004

 

 

CD 27-2004

Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferată.

M.Of., p I , nr.

456bis/20.05.2004

 

 

NE 026-2004

Normativ privind reciclarea la cald a îmbrăcăminților rutiere bituminoase.

M.Of. , p I , nr. 323/14.04.2004

B.T.R. nr. 7/2005

 

NE 029-2004

Normativ privind condițiile tehnice și metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere.

M.Of., p I,nr. 511/07.06.2004

 

B.T.R. nr. 6/2005