Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea fundațiilor

Lista cu normativele privind proiectarea și executarea fundațiilor cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

C 213-1983

Instrucțiuni pentru completarea formularului de evidență a studiilor geotehnice conform prevederilor STAS 1242/1 – 1981.

 

B.C. nr.7/1983

 

C 196-1986

Instrucțiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la lucrările de fundații.

 

B.C. nr.8/1986

își încetează valabilitatea

C 196–1979

C 215-1988

Instrucțiuni tehnice pentru elemente de fundații din beton cu adaos de cenușă de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivități naturale și industriale.

 

B.C. nr.6/1988

își încetează valabilitatea

C 215–1983

C 159-1989

Instrucțiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con, penetrare statică penetrare dinamică, vibropenetrare.

 

B.C. nr.4/1990

își înceteaza valabilitatea

C 159-1973 și

C 176–1984

 

C 230-1989

 

Îndrumator de proiectare și execuție a gropilor ștanțate pentru fundații.

 

B.C. nr.12/1989

 

C 241-1992

Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice.

 

 

B.C. nr.9/1993

 

C 251-1994

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea executarea, recepționarea lucrărilor de îmbunătățire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbunătățirii cu materiale locale de aport pe cale dinamică.

 

B.C. nr.7/1994

 

C 252-1994

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea executarea și recepționarea lucrărilor de fundații pe piloți   scurți executați  pe loc prin vibropresare.

 

B.C. nr.7/1994

 

GT  001-1996

Ghid privind criterii de alegere a încercărilor și metodelor de determinare a caracteristicilor fizice și mecanice ale pământurilor.

 

B.C. nr.7/1996

 

 

NE  008-1997

Normativ privind îmbunătățirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice. Compactare cu maiul f.greu – caiet VIII

 

B.C. nr.15/1998

 

GP 014-1997

Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare la acțiuni seismice în cazul fundării directe.

 

B.C. nr.12/1998

își încetează valabilitatea

C 29–1977

ST 015-1997

Specificație tehnică privind refacerea prin obturare și etanșare a contactului teren-infrastructură pentru construcții de locuințe, social-culturale și industriale.

 

B.C. nr.9/1998

 

 

GE 029-1997

Ghid practic privind tehnologia de execuție a piloților pentru fundații.

 

B.C. nr.12/1998

își încetează valabilitatea

C 160–1975

 

 

ST 016-1997

Specificație tehnică. Criterii și metode pentru determinarea prin măsurători a tasării construcțiilor. Instrucțiuni tehnice pentru determinarea prin  metode topogeodezice a deplasării construcțiilor datorate deformațiilor terenului de fundare.

 

B.C. nr.11/1998

își încetează valabilitatea

C 61-1974

NP 045–2000

Normativ privind încercarea în teren a piloților de probă și a  piloților din fundații.

 

B.C.nr.7/2001

 

GE 044-2001

Ghid pentru sistematizarea, stocarea și reutilizarea informațiilor privind parametrii geotehnici.

 

B.C. nr.24/2003

 

NP 075-2002

Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcții.

 

B.C. nr.13/2002

își încetează aplicabilitatea

C 227-1988

GP 113-2004

Ghid privind proiectarea și execuția minipiloților forați (revizuirea și completarea Îndrumătorului tehnic C 245-1993).

M.Of., p I, nr.

430bis/20.05.2005

B.C. nr.15/2005

își încetează valabilitatea

C 245-1993

NP 113-2004

Normativ privind proiectarea, execuția, monitorizarea și recepția pereților îngropați.

M.Of., p I, nr.

458bis/30.05.2005

B.C. nr.19/2005

se abrogă

cap.1-3 prin O.M.D.R.T.nr.

2689/29.12.2010

GP 093-2006

Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice și metalice.

M.Of., p I, nr.

896bis/03.11.2006

B.C. nr.21/2006

 

 

 

 

NP 122:2010

Normativ privind determinarea valorilor caracteristice și de calcul ale parametrilor geotehnici.

M.Of., p I, nr.

158bis/04.03.2011

B.C. nr.9/2011

 

NP 123:2010

Normativ privind proiectarea geotehnică a fundațiilor pe piloți.

 

 

M.Of., p I, nr.

158bis/04.03.2011

B.C. nr.9/2011

își încetează aplicabilitatea

P 106-1985

 

NP 124:2010

 

Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susținere.

M.Of., p I, nr.

158bis/04.03.2011

B.C.nr.10/2011

Abrogă:cap.1-3 dinNP 113-2004

(O.M.T.C.T. nr.279/2005)

 

NP 125:2010

Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire.

 

M.Of., p I, nr.

158 bis/04.03.2011

B.C.nr.10/2011

își încetează aplicabilitatea

P 7-2000

NP 126:2010

Normativ privind fundarea construcțiilor pe pamânturi cu umflări și contracții mari.

M.Of., p I,  nr. 397bis/13.06.2012

 

își încetează aplicabilitatea

NE 0001-1996

NP 112-2014

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă.

M.Of., p I, nr.

935bis/22.12.2014

 

 

se abrogă

NP 112-2004

intră în vigoare la 1.01.2015

NP 114-2014

Normativ privind proiectarea geotehnică a ancorajelor în teren.

M.Of., p I, nr.

661bis/09.09.2014

 

se abrogă

NP 114-2004

NP 120-2014

Normativ privind cerințele de proiectare și execuție a excavațiilor adânci în zone urbane.

M.Of., p I, nr.

863bis/27.11.2014

 

se abrogă

NP 120-2006

NP 074-2014

Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții.

M.Of., p I, nr.

597bis/11.08.2014

 

se abrogă

NP 074-2007

GT 067-2014

Ghid privind controlul lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive.

M.Of., p I,  nr. 459bis/24.06.2014

 

 

NP 134-2014

Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de epuizmente.

M.Of., p I,  nr. 597bis/11.08.2014

 

 

GP 129-2014

Ghid privind proiectarea geotehnică.

M.Of., p I,  nr. 95bis/05.02.2015

 

 

Alte acte normative relevante

Reglementări tehnice privind calculul construcțiilor și elementelor de construcții
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de terasamente
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de beton, beton armat și beton precomprimat
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor la învelitori
Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor de apă și canalizare
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de protecție a construcțiilor și instalațiilor contra agenților