Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor de apă și canalizare

Lista cu normativele privind proiectarea și executarea instalațiilor de apă și canalizare cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

I 44-1993

Îndrumător privind soluții și măsuri în exploatarea instalațiilor sanitare în vederea reducerii peirderilor și risipei de apă.

 

B.C. nr.8/1994

 

NP 003-1996

Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor tehnico-sanitare și tehnologice cu țevi din polipropilenă.

 

B.C. nr.4/1997

 

NP 036-1999

Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localitățile urbane.

 

B.C. nr.5/2000 și

Broșură IPCT

 

PC 021-2001

Program de calcul pentru dimensionarea rețelelor de șprinklere. Rețele plane ramificate

 

B.C. nr.2/2002

 

GP 071-2002

Ghid de proiectare pentru construcții și instalații de dezinfectare a apei.

 

B.C. nr.9/2003

 

GP 074-2002

Ghid pentru instalații de separare a hidrocarburilor cu deversare în rețelele de canalizare.

 

B.C. nr.14/2002

 

GE 046-2002

Ghid de execuție pentru stații de epurare pentru localități mici (Q<5 l/s).

 

B.C. nr.9/2003

 

GP 087-2003

Ghid de proiectare a construcțiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării.

M.Of., p I, nr. 771/04.11.2003

B.C. nr.3/2004

 

NP 091-2003

Normativ pentru proiectarea construcțiilor și instalațiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătății oamenilor și protecției mediului.

M.Of., p I, nr.

771/04.11.2003

 

B.C. nr.2/2004

 

 

 

Soluții cadru de detalii conformate antiseismic pentru instalații în construcții, ediția 1995.

 

B.C. nr.7/1996

 

NP 084-2003

Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, utilizând conducte din mase plastice.

M.Of., p I, nr.

867/05.12.2003

Broșură ICECON

 

își încetează aplicabilitatea

I1-1978 și

NP 003-1997

GE 052-2004

Ghid pentru execuția și exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile.

 

 

M.Of., p I, nr.

345bis/25.04.2005

B.C. nr.6/2006

orice dispoziție contrară se abrogă

GP 106-2004

Ghid de proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural .

M.Of., p I, nr.

338bis/21.04.2005

B.C. nr.22-25/2005

orice dispoziție contrară se abrogă

 

NP 118-2006

 

Normativ pentru proiectarea construcțiilor  și instalațiilor de epurare a apelor uzate orășenești-Partea a V-a. Prelucrarea nămolurilor.

M.Of., p I, nr.

888bis/31.10.2006

B.C. nr.20/2006

Își încetează aplicabilitatea

NP 28-1984, P28/2-1988

 

NE 035-2006

 

Normativ pentru exploatarea și reabilitarea conductelor pentru transportul apei.

M.Of., p I, nr.

903bis/7.11.2006

B.C.nr.19/2006

orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea

 

NP 128-2011

 

Normativ privind calculul loviturii de berbec la conductele pentru transportul apei.

M.Of., p I, nr.

129bis/22.02.2012

 

își încetează aplicabilitatea

I 30-1975

NP 133-2013

 

Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților

 

M.Of., p I, nr.

660 bis/28.10.2013

 

se abrogă,

NP-088-03),

NP-089-03),

NP 107-04),

și își încetează aplicabilitatea

ST 021-1997),

NP 028-1998),

NP 032-1999), 

I 22-1999) și

P 66-2001)

GP 127-2014

Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei.

 

M.Of.,pI, nr. 2bis/05.01.2015

 

 

I 9-2015

Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor.

M.Of.,pI, nr. 830bis/06.11.2015

 

își încetează aplicabilitatea

I 9-1994 și

I 9/1-1996

P 96-2015

Ghid pentru proiectarea și executarea instalațiilor de canalizare a apelor meteorice din clădiri civile, social-culturale și industriale.

M.Of.,pI, nr. 841bis/06.11.2015

 

își încetează aplicabilitatea

P 96-1996

Alte acte normative relevante

Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea fundațiilor
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de izolații
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor termice, condiționarea aerului, gaze
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea construcțiilor hidrotehnice, amenajărilor și regularizărilor de râuri
Reglementări tehnice privind verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații