Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice

Lista cu normativele privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

I 43-1989

Instrucțiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută, verifică și predau la beneficiari instalații electrice de automatizare, încălzire și ventilație în medii cu pericol de explozie.

 

B.C. nr.12/1988

 

I 18/1-2001

Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor electrice interioare de curenți slabi aferente clădirilor civile și de producție.

 

B.C. nr.12/2002

 

NP 061-2002

Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri.

 

B.C. nr.10/2003

 

NP 062-2002

Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier și pietonal.

 

B.C. nr.10/2003

 

NP 099-2004

Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea și exploatarea instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie.

M.Of., p I, nr.

418bis/18.05.2005

B.C. nr.16/2005

orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea

NP 099-2004 completare

M.Of., p I, nr.

95bis/01.02.2006

B.C. nr.23/2006

 

I 7-2011

 

Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

 

M. Of., p I, nr.

802 bis/14.11.2011

 

B.C.nr.13/2011

orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea și NP I 7-2002,

I 7/2-2002,

GP 052–2000 și I 20-2000

Alte acte normative relevante

Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări
Reglementări tehnice privind folosirea și executarea construcțiilor din materiale lemnoase
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de izolații
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de zidărie și pereți
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor de apă și canalizare
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor termice, condiționarea aerului, gaze
Reglementări tehnice privind verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații