Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor termice, condiționarea aerului, gaze

Lista cu normativele privind proiectarea și executarea instalațiilor termice, condiționarea aerului, gaze cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

I 38-1981

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea sistemelor de recuperare a căldurii cu fluid intermediar în hale industriale.

 

B.C. nr.12/1981

 

I 35-1982

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oțel ROTERM.

 

B.C. nr.9/1982

 

I 39-1982

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea unor sisteme de introducerea aerului în hale industriale în scopul reducerii consumului de combustibil.

 

B.C. nr.12/1982

 

I 40-1982

Instrucțiuni tehnice pentru utilizarea convecto-radiatoarelor tip panou în instalațiile de încălzire centrală.

 

B.C. nr.2/1983

 

 

I 42-1985

Instrucțiuni tehnice pentru executarea și exploatarea instalațiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum.

 

 

B.C. nr.8/1985

 

 

GP 017-1996

Ghid pentru calculul consumului de căldură al clădirilor dotate cu sisteme pasive de încălzire  solară.

 

B.C. nr.10/1998

 

GT 016-1997

Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcționare și a comportării în exploatare a aparatelor de condiționare de fereastră.

 

B.C. nr.11/2000

 

NP 018-1997

Normativ pentru proiectarea, execuția exploatarea și postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori.

 

B.C. nr.4/1997 și

B.C.nr.14/1997

 

ME 002-1997

Manual de specificații privind instalarea, exploatarea și mentenanța schimbătoarelor de căldură din instalație.

 

B.C. nr.11/2000

 

GT 014-1997

Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcționare și a comportării în exploatare a aerotermelor de perete și tavan.

 

B.C. nr.10/2000

 

GT 015-1997

Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului  de funcționare și comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise.

 

 

 

B.C. nr.9/2000

 

GT 017-1997

Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcționare și a comportării în exploatare a generatoarelor de aer cu combustibil lichid sau gazos.

 

 

B.C. nr.10/2000

 

GT 018-1997

Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcționare și a comportării în exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidrofor.

 

B.C. nr.11/2000

 

ST 020-1998

Specificație tehnică privind certificarea de conformitate a calității țevilor din oțel preizolate.

 

 

B.C.nr.5/2000

 

GP 041-1998

Ghid pentru alegerea, proiectarea, întreținerea și exploatarea sistemelor și echipamentelor de siguranță din dotarea instalațiilor de încălzire cu apă având temperatura maximă de 115 gr.C.

 

B.C. nr.10/2000

 

GT 022-1999

Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din rețelele de transport și distribuție.

 

B.C. nr.3-4/2000

 

 

I 31-1999

 

Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL).

 

B.C. nr.2/2000

își încetează valabilitatea

I 31–1976

I 33-1999

Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL).

 

B.C. nr.2/2000

își încetează valabilitatea

I 33–1976

 

NP 031-1999

Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor de încălzire prin radiație de pardoseală.

 

B.C. nr.12/2000

 

ST 023-1999

Specificație tehnică privind controlul calității execuției sistemelor de distribuție a gazelor naturale utilizând conducte din polietilenă de medie densitate.Cerințe de calitate. Procedură de verificare.

 

B.C. nr.13/2000

 

NP 037/1-1999

Normativ de proiectare, executare și exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule prin stații independente.

 

B.C. nr.1/2000 și

Broșură IPCT

 

 

 

 

 

 

NP 037-1999

Normativ de proiectare, execuție și exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL), pentru autovehicole.

 

 

B.C. nr.1/2000

 

 

 

GP 039-1999

 

Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit.

 

B.C. nr.9/2000

 

ST 024-2000

Specificație tehnică privind tehnologiile de execuție și procedeele de verificare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, cu conducte din polietilenă.

 

B.C. nr.14-15/2000

 

GP 051-2000

Ghid de proiectare, execuție și exploatare a centralelor termice mici.

 

 

B.C.nr.6/2001 și

B.C. nr.13/2000

 

NP 048-2000

Normativ pentru expertizarea termică și energetică a clădirilor existente și a instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde de consum aferente acestora.

 

B.C. nr.4/2001 și

B.C. nr.16-17/2006

 

GP 056-2000

Ghid pentru proiectarea instalațiilor de încălzire-răcire folosind ventiloconvectoare.

 

 

B.C. nr.13/2001 și

B.C. nr.1/2002

 

GP 057-2000

Ghid pentru instalațiilor de ventilare și climatizare folosind anemostate sau fante.

 

B.C. nr.13/2001 și

B.C. nr.1/2002

 

GT 029-2001

Ghid pentru defalcarea consumurilor de căldură pentru încălzire și preparare a apei calde de consum la  clădiri de locuit colective.

 

B.C. nr.3/2002

 

ST 046- 2001

Specificație tehnică privind montarea și utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de căldură ale corpurilor de încălzire.

 

B.C.nr.3/2002

 

GT 028-2001

Ghid pentru urmărirea comportării în exploatare a schimbătoarelor de căldură din centralele și punctele termice.

 

B.C. nr.3/2002

 

GT 032-2001

Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării termoenergetice a construcțiilor și instalațiilor aferente.

 

 

B.C. nr.3/2002

 

I 36-2001

Ghid pentru proiectarea automatizării instalațiilor din centrale și puncte termice.

 

B.C. nr.6/2002

își încetează valabilitatea

I 36-1993

 

GP 066-2002

 

Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie, în centrale termice pentru ansambluri urbane.

 

 

 

 

B.C. nr.22/2003

 

NP 029-2002

Normativ de proiectare,execuție și exploatare pentru rețele termice cu conducte preizolate.

 

B.C. nr.24/2003

își încetează valabilitatea

NP 029-1998

GP 067-2002

Ghid privind determinarea suprafeței echivalente termic a corpurilor de încălzire.

 

B.C. nr.20/2003

 

 

NP 058-2002

 

Normativ pentru proiectarea și executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică - rețele și puncte termice.

 

B.C. nr.21/2003

 

NP 059-2002

Normativ pentru exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică-rețele și puncte termice.

 

B.C. nr.12/2003

 

MP 028-2003

Metodologie privind echilibrarea hidraulică a rețelelor termice cu apă caldă și apă fierbinte.

M.Of., p I, nr.

867/05.12.2003

B.C. nr.18/2006 și nr. 24/2004

își încetează aplicabilitatea

I 37-1981

 

I 5-2010

 

Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare.

M.Of., p I, nr.

504bis/15.07.2011

B.C. nr.11/2011

orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea și

I5–1998, I5/2-1998, I5/1–1994

I 13-2015

Normativ pentru  proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală.

M.Of., p I, nr.

897bis/02.12.2015

 

își încetează aplicabilitatea

I 13-2002 și

I 13/1-2002

Alte acte normative relevante

Reglementări tehnice privind calculul construcțiilor și elementelor de construcții
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor de apă și canalizare
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de izolații
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de zidărie și pereți
Reglementări tehnice privind verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații