Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de beton, beton armat și beton precomprimat

Lista cu normativele privind proiectarea și executarea lucrărilor de beton, beton armat și beton precomprimat cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

C 117-1970

Instrucțiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat.

 

B.C.nr.9/1970

 

 

P 42-1971

Normativ pentru executarea construcțiilor din panouri mari.

 

B.C. nr.5/1971

 

C 162-1973

Normativ privind alcătuirea, executarea și folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereți din beton monolit la clădiri.

 

B.C. nr.7/1974

 

 

 

C 11-1974

Instrucțiuni tehnice privind alcătuirea și folosirea în construcții a panourilor din placaj pentru cofraje.

 

B.C. nr.4/1975

 

C 130-1978

Instrucțiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor și betoanelor.

 

B.C. nr.8/1979

 

P 73-1978

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și executarea recipienților din beton armat și beton precomprimat pentru lichide. Îmbunătățiri la P 73–1978.

 

B.C.nr.12/1978 și

B.C. nr.4/1985

 

P 103-1982

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat parțial, folosind armături pretensionate și nepretensionate complementare.

 

 

B.C.nr.2/1983

își încetează valabilitatea

P 103–1976

P 119-1983

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea executarea și exploatarea căilor de rulare pe grinzi din beton armat și beton precomprimat. Modificări la P 119 – 83.

 

B.C. nr.1/1984 și

B.C. nr.3/1986

 

P 104-1983

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și executarea  pereților și acoperișurilor din elemente din beton celular autoclavizat.

 

 

B.C.nr.2/1984 și

B.C.nr.10/1995

își încetează valabilitatea

P 104-1978

C 28-1983

Instrucțiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oțel-beton.

 

B.C.nr.7/1983

Inlocuiește

C 28-1976

C 221-1985

Instrucțiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls.

 

B.C.nr.11/1985

 

C 222-1985

Instrucțiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin șoc la controlul calității elementelor prefabricate.

 

B.C.nr.11/1985

 

C 41-1986

Normativ pentru alcătuirea, executarea și folosirea cofrajelor glisante.

 

B.C. nr.7/1986

își încetează valabilitatea

C 41-1976

P 59-1986

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton.

 

B.C. nr.10/198

 

C 226-1987

Norme tehnice pentru proiectarea și executarea panourilor monostrat din betoane ușoare cu adaosuri de cenușă   și spumanți, pentru hale parter.

 

 

 

B.C. nr.7/1987 și

B.C. nr.9/1989

Își încetează valabilitatea

P 104-1978

C 212-1987

Instrucțiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului.

 

B.C.nr.9/1987

își încetează valabilitatea

C 156–1972

C 181-1988

Îndrumător pentru metodologia de încercare a prototipurilor și seriei zero la elemente prefabricate, din punct de vedere al comportării la solicitări statice.

 

 

 

B.C.nr.11/1987

înlocuiește

C 181–1976

C 122-1989

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și executarea lucrărilor de construcții din beton aparent cu parament natural.

 

B.C. nr.2/1991

 

C 156-1989

Îndrumător pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3. Elemente prefabricate de beton, beton armat și beton precomprimat. Procedee, instrumente și dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice.

 

B.C. nr.1/1991

își încetează valabilitatea

C 156–1972

C 235-1991

Îndrumător tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri.

 

B.C. nr.3/1992

 

C 237-1992

Instrucțiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment.

 

B.C. nr.1/1993

 

 

C 248-1993

Instrucțiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip.

 

B.C. nr.2/1994

 

P-133/0-1994

Normativ de clasificare și caracteristici geometrice a coșurilor industriale glisate.

 

 

B.C.nr.10/1995

 

P-133/1-1994

Normativ tehnic republican privind repararea și consolidarea coșurilor industriale din beton armat.

 

B.C.nr.10/1995

 

NP 007-1997

Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat.

 

 

B.C.nr.10/1997

 

GE 039-2001

Ghid pentru determinarea experimentală in situ și în laborator a modulului static și dinamic de elasticitate a betonului.

 

B.C. nr.1/2002

 

GE 040-2001

Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat.

 

 

B.C. nr.1/2002

 

ST 043-2001

Specificație tehnică privind cerințele  și criteriile de performanță pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice și metode de încercare.

 

B.C.nr.12/2002

 

NE 013-2002

Cod de practică pentru execuția elementelor prefabricate din beton, beton armat și beton precomprimat.

 

B.C. nr.8/2002

 

GP 075-2002

Ghid privind stabilirea criteriilor de performanță și a compozițiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice.

M.Of., p I, nr.

576bis/12.08.2003

 

 

PD 124-2002

Normativ pentru dimensionarea ranforsărilor din beton de ciment ale sistemelor rigie, suple și semirigide

B.T.R. nr.16/2002

 

înlocuiește

PD 124-84

 

ST 042-2002

Specificație tehnică privind ancorarea armăturilor cu rășini sintetice la lucrările de consolidare a elementelor și structurilor din beton armat-proiectare, execuție.

 

 

B.C.nr.12/2002

 

NE  020-2003

(P 134-2003)

Normativ privind proiectarea planșeelor compuse din tablă cutată-beton (revizuire P 134-1993).

M.Of., p I, nr.

671bis/23.09.2003

B.C .nr.14/2004 și

B.C. nr.9/2006

Își încetează aplicabilitatea

P 134-1993

NP 093-2003

Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite și a conectorilor pentru lucrări de cămășuieli și suprabetonări.

M.Of., p I, nr.

852/29.11.2003

 

B.C. nr.2/2004

 

 

GP 081-2003

Ghid privind proiectarea și execuția rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale.

M.Of., p I, nr.

670/23.09.2003

B.C.nr.13/2004

 

GP 080-2003

Ghid privind proiectarea și execuția consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat și din zidărie.

M.Of., p I, nr.

670/23.09.2003

B.C. nr.1/2004

 

NP 108-2004

Cod de cerințe privind proiectarea, execuția, urmărirea comportării, repararea și consolidarea coșurilor industriale din beton armat.

M.Of., p I, nr.

437bis/24.05.2005

B.C.nr.19/2005

 

P 133-2004

Normativ pentru proiectarea coșurilor industriale din beton armat (revizuire P 133-1996).

M.Of., p I, nr.

427bis/20.05.2005

B.C.nr.19/2005

își încetează aplicabilitatea

P 133-1996;

se aplică de la data intrării în vigoare P 100-2004

NE 012/1-2007

Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat -Partea1:Producerea betonului.

M.Of., p I, nr.

374/16.05.2008

B.C. nr.2 /2008

își încetează aplicabilitatea

NE 012-1999 și orice dispoziții contrare privind producerea betonului

NE 012/2-2010

Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat-Partea 2: Executarea lucrărilor din beton.

M.Of., p I, nr.

853bis/20.12.2010

B.C.nr.14/2010

își încetează aplicabilitatea

NE 012-1999

 

 

ST 009-2011

 

Specificație tehnică privind produse din oțel utilizate ca armături: cerințe și criterii de performanță.

M.Of., p I, nr.

337/18.05.2012

B.C.nr.12/2012

se abrogă

ST 009-2005

GP 115-2011

Ghid de proiectare pentru controlul fisurii elementelor masive și pereților structurali de beton armat datorită contracției împiedicate.

M.Of., p I, nr.

129bis/22.02.2012

B.C.nr.13/2012

 

GP 116-2011

Ghid pentru calculul și alcătuirea constructivă a planșeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi și noi.

M.Of., p I, nr.

766bis/14.11.2012

B.C.nr.14/2012

 

GP 124-2013

Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de înaltă rezistență în zone seismice.

M.Of., p I, nr.

583bis/13.09.2013

B.C.nr.11/2013

 

C 155-2013

 

Normativ privind prepararea și utilizarea betoanelor cu agregate ușoare.

M. Of., p I, nr.

583bis/13.09.2013

B.C.nr.9/2013

își încetează aplicabilitatea

C 155–1989

Alte acte normative relevante

Reglementări tehnice privind calculul construcțiilor și elementelor de construcții
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea fundațiilor
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de terasamente
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de zidărie și pereți
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor la învelitori
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de protecție a construcțiilor și instalațiilor contra agenților