Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de izolații

Lista cu normativele privind proiectarea și executarea lucrărilor de izolații cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

C 187-1978

Instrucțiuni tehnice pentru folosirea în construcții a produselor din bazalt topit și recristalizat.

 

B.C. nr.12/1978

 

 

C 216-1983

Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea construcțiilor subterane și bazinelor.

 

B.C. nr.5/1984

 

C 142-1985

Normativul pentru executarea și recepționarea termoizolațiilor la elementele de instalații.

 

B.C. nr.9/1985

 

C 163-1987

Instrucțiuni tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din PVC plastifiat la etanșarea rosturilor elementelor de construcții.

 

B.C. nr.5/1987

 

 

P 121-1989

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea și executarea măsurilor de protecție acustică și antivibrativă la clădiri industriale.

 

B.C. nr.11/1988

modificări și completări la

P 121-1989

P 123-1989

Instrucțiuni tehnice privind proiectarea și executarea sălilor de audiție publică din punct de vedere acustic.

 

 

 

B.C. nr.3-4/1991

 

C 233-1990

Instrucțiuni tehnice pentru izolarea termică cu produse textile nețesute a conductelor și aparatelor din instalații termice.

 

B.C. nr.5/1991

 

GE 025-1997

Ghid pentru refacerea etanșeității rosturilor la clădirile civile cu fațade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat.

 

B.C. nr.13/1997

 

GP 058–2000

Ghid privind optimizarea nivelului de protecție termică la clădirile de locuit.

 

B.C. nr.13/2001

B.C. nr.2/2002

 

C 107/0-2002

Normativ pentru proiectarea și execuția lucrărilor de izolații termice de clădiri, indicativ (revizuire C 107/82).

 

B.C. nr.8/2003

 

NP 040-2002

Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri.

M.Of., p I, nr.

776bis/05.11.2003

B.C. nr.15/2006  și

B.C. nr.24/2004

își încetează aplicabilitatea

C 246-1993

C 107/6-2002

Normativ general privind calculul transferului de masă(umiditate) prin elemente de construcție.

 

 

 

B.C. nr.14/2002

 

C 107/7-2002

Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor.

 

B.C. nr.8/2003

 

GT 039-2002

Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unitățile funcționale ale clădirilor existente.

 

 

B.C. nr.8/2003

 

GT 040-2002

Ghid  de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcție la clădiri existente, în vederea reabilitării termice.

 

B.C. nr.5/2003

 

GE 047-2002

Ghid privind utilizarea chiturilor la etanșarea rosturilor în construcții.

 

B.C. nr.6/2003

 

MP 022-2002

Metodologie pentru evaluarea performanțelor  termotehnice ale materialelor și produselor  pentru construcții.

 

B.C. nr.5/2003

 

GT 043-2002

Ghid privind îmbunătățirea calităților termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente.

 

B.C.nr.5/2003

 

GT 044-2002

Metodologie privind determinarea permeabilității la apă a finisajelor  și protecțiilor anticorozive aplicate pe suprafețele elementelor de construcții.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.C.nr.6/2003

 

NP 064-2002

Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea elementelor de construcții hidroizolate cu materiale bituminoase și polimerice.

M.Of., p I, nr.

576bis/12.08.2003

B.C. nr.15/2006

își încetează aplicabilitatea

C 234-1991

 

C 107/1-2005

 

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor.

M.Of., p I, nr.

1124bis/13.12.2005

B.C. nr.2-3/2007

*modificare Partea 1 și Partea a 2-a

**modificare/

completare

C 107/3

C 107/1-2005 completare 1

M.Of., p I, nr.

820/8.12.2010

C 107/1-2005 completare 2

M.Of.650bis/12.09.2012

GP 114-2006

Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea hidroizolațiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP și SBS.

M.Of., p I, nr.

928/15.11.2006

B.C. nr.23/2006

 orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea

 

 

NP 121-2006

 

Normativ privind reabilitarea hidroizolațiilor bituminoase ale acoperișurilor clădirilor.

M.Of., p I, nr.

910/08.11.2006

B.C. nr.23/2006

orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea

C 125-2013

 

Normativ privind acustica în construcții și zone urbane.

M.Of., p I, nr.

812bis/20.12.2013

 

P 122-89, 

GP 0001-96

își încetează aplicabilitatea și C 125-05 (revizuire C 125-1987) se abrogă

Alte acte normative relevante

Reglementări tehnice privind calculul construcțiilor și elementelor de construcții
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de zidărie și pereți
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor la învelitori
Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete
Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor de apă și canalizare
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor termice, condiționarea aerului, gaze
Reglementări tehnice privind performanța energetică a clădirilor