Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de protecție a construcțiilor și instalațiilor contra agenților

Lista cu normativele privind proiectarea și executarea lucrărilor de protecție a construcțiilor și instalațiilor contra agenților cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

I 14-1976

Normativ pentru protecția contra coroziunii a construcțiilor metalice îngropate.

 

B.C. nr. 2/1976

 

 

C 170-1987

 

Instrucțiuni tehnice pentru protecția elementelor din beton armat și beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale și industriale.

 

B.C. nr. 6/1987

 

 

C 225-1987

 

Norme tehnice privind protecția anticorozivă a cablurilor și toroanelor din oțel pentru construcții cu armături exterioare și construcții suspendate.

 

B.C. nr. 6/1987

 

PC 1/1-1993

Îndrumător de diagnosticarea stării de degradare și metode de remediere și protecție anticorozivă a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în medii agresive pe bază de clor.

 

B.C.nr. 8/1994

 

 

P 127-1994

Norme tehnice de proiectare și execuție a protecției anticorozive și izolației termice la coșurile din beton armat monolit.

 

 

B.C. nr.10/1994

 

GP 013-1996

Ghid privind proiectarea, execuția și asigurarea calitații pardoselilor la construcții în care se desfășoară activități de producție.

 

B.C. nr. 7/1985

 

GP 030-1998

Ghid de proiectare, execuție, exploatare și intervenții pentru protecțiile anticorozive ale construcțiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de fibre și fire sintetice.

 

B.C. nr.13/1999

 

GP 033-1998

Ghid de proiectare și execuție pentru realizarea intervențiilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune.

 

B.C. nr.13/1999

 

GP 036-1998

Ghid de proiectare, execuție și exploatare privind protecția anticorozivă a bazinelor din beton armat destinate neutralizării și epurării apelor industriale.

 

 

B.C.nr. 5/1999

 

 

GE 045-2002

Ghid privind execuția lucrărilor de stopare a igrasiei pereților construcțiilor cu membrane izolatoare rigide.

 

B.C.nr. 13/2003

 

GM 018-2003

Ghid privind investigarea și diagnosticarea stării structurilor din beton armat, beton precomprimat și oțel situate în medii agresive.

 

 

 

B.C. nr. 6/2004

 

 

 

GM 017-2003

 

Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor situate în medii agresive.

 

B.C.nr.6/2004

 

GE 054-2006

Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a protecțiilor anticorozive la construcții din oțel. Măsuri de intervenție.

 

M. Of., p I,  nr.

893 bis/02.11.2006

 

B.C.nr.22/2006

Își încetează valabilitatea

GP 035-98, cap. c,

GP 070-2002

Ghid de proiectare, execuție și exploatare a protecțiilor anticorosive pentru rezervoare din oțel îngropate.

 

B.C.nr.6/2003

 

ST 050-2006

Specificație tehnică privind utilizarea adezivilor polimerici în construcții.

M.Of., p I, nr.

942/22.11.2006

B.C.nr.23/2006

orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea

GP 121-2013

Ghid de proiectare, execuție privind protecția împotriva coroziunii.

M. Of., p I,  nr. 120bis/08.02.2014

 

își încetează aplicabilitatea

GP 111-04,

GE 053-04,

GP 072-2002

GE 030-2014

Ghid privind execuția protecțiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcție aparente (lemn, beton, cărămidă, piatră naturală și artificială).

M.Of., p I, nr.

180/13.03.2014

 

 

își încetează aplicabilitatea

GE 030-1997

 

 

ST 049-2014

Specificație tehnică privind protecția elementelor de construcții din lemn împotriva agenților agresivi. Cerințe, criterii de performanță și măsuri de prevenire și combatere.

M.Of., p I, nr.

318/11.05.2015

 

 

C 46-1986 își încetează aplicabilitatea, și ST 049-2006 se abrogă

Alte acte normative relevante

Reglementări tehnice privind calculul construcțiilor și elementelor de construcții
Reglementări tehnice privind folosirea și executarea construcțiilor din materiale lemnoase
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea construcțiilor metalice
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea fundațiilor
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de beton, beton armat și beton precomprimat
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de terasamente
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de zidărie și pereți
Reglementări tehnice privind verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații
Reglementări tehnice privind lucrările de reparații, întreținere și postutilizare a construcțiilor