Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de terasamente

Lista cu normativele privind proiectarea și executarea lucrărilor de terasamente cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

C 178-1976

Instrucțiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare.

 

B.C. nr.

11-12/1976

 

C 29-1979

Instrucțiuni tehnice departamentale pentru proiectarea și executarea fundațiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment.

 

B.C. nr.11/1979

 

C 168-1980

Instrucțiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire și a nisipurilor prin silicatizare și electrosilicatizare.

 

B.C. nr.12/1980

își încetează valabilitatea

C 168–1974

C 218-1984

Instrucțiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforării.

 

B.C. nr.8/1984

 

C 29-1985

Normativ privind îmbunătățirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I....VI).

 

B.C. nr.8/1985

își încetează valabilitatea

C 29–1977 cap.1; 2 – parțial (prevederile referitoare la compactarea cu maiul greu); 4; 7 și 8, tabelele 1.1; 1.2 și anexele 2.1 pct 1; 2.2 pct. 1; 2.3 pct. 1; 2.4 pct.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 8.2 și 8.3 din „Normativul privind

consolidarea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice”.

C 169-1988

Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundațiilor construcțiilor civile și industriale.

 

B.C. nr.5/1988

își încetează valabilitatea

C 169–1983

 

P 134-1995

Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice.

 

B.C. nr.9/1995

 

 

GE  028-1997

Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj orizontal și vertical.

 

B.C. nr.11/1998

înlocuiește parțial

C 29–1977

GE 026-1997

Ghid pentru execuția compactării în plan orizontal și înclinat a terasamentelor.

 

B.C. nr.5/1998

 

Din aceeași categorie

Normative și standarde