Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu

Lista cu normativele privind securitatea la incendiu cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Observații

C 58-1996

Siguranța la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor și produselor combustibile din lemn și textile utilizate în construcții.

 

B.C. nr.10/1996

își încetează valabilitatea

C 58–1986

 

P 118-1999

Normativ de siguranță la foc a construcțiilor.

 

B.C. nr.7/1999  și

își încetează valabilitatea

P 118–1983. *

se va avea în vedere O.M.D.L.P.L./O.M.I.R.A. nr. 269/431-2008 publicat în

M. Of, P I nr. 313 din 22/04/2008**

ÎN ATENȚIA UTILZATORILOR: ediția a III-a a Normativului

P 118-99, publicat în broșura I.P.C.T.-S.A. nu este aplicabilă (text modificat față de textul aprobat prin ordin de ministru O.M.L.P.A.T. nr.27/N/07.04.

1999)

 

 

MP 008-2000

Manual privind exemplificări, detalieri și soluții de aplicare a prevederilor normativului de siguranță la foc P 118-1999.

 

B.C. nr.8/2001

 

ST 040-2000

Specificație tehnică pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO.

 

Ordin în:

B.C.nr.2/2001

Reglementarea în B.C.nr.6/2001

 

GP 055-2000

Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale construcțiilor din oțel.

 

B.C. nr.10/2001

 

NP 046-2000

Normativ pentru verificare la foc a elementelor structurale ale construcțiilor din oțel.

 

B.C.nr.10/2001

 

GP 063-2001

Ghid pentru proiectarea, executarea și exploatarea dispozitivelor și sistemelor de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți din construcții, în caz de incendiu.

 

B.C. nr.6/2002

 

GT 030-2001

Ghid de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc la săli aglomerate.

 

B.C. nr.6/2002

 

GT 049-2002

Ghid de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc pentru clădiri în domeniul sănătății.

Ordin în:

M.Of., p I, nr.

945/23.12.2002

B.C. nr.1/2004

 

GT 050-2002

Ghid de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc pentru cămine de bătrâni și persoane cu handicap.

 

 

B.C. nr.1/2004

 

GP 069-2002

Ghid de proiectare pentru instalații de stingere a incendiilor cu ceață de apă.

 

B.C. nr.4/2003

 

NP 071-2002

Normativ privind proiectarea construcțiilor și instalațiilor speciale privind prevenirea și stingerea incendiilor.

 

B.C. nr.14/2002

 

își încetează valabilitatea PD 196-1989

NP 073-2002

Norme de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților din domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.

M.Of., p I, nr.

944/23.12.2002

B.C.nr.4/2003

 

NP 127:2009

Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme.

M.Of., p I, nr. 74/02.02.2010

B.C.nr.12/2010

orice dispoziții contrare privind securitatea la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme, se abrogă

P 118/2-2013

Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a-II-a-Instalații de stingere.

M. Of., p I, nr.595 bis/24.09.2013

B.C. nr.2/2013

se abrogă     NP 086-2005

P 118/3-2015

Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Partea a III–a. INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU

M. Of., p I, nr.243 bis /09.04.2015

 

își încetează aplicabilitatea I 18/2-2002 precum și orice alte dispoziții contrare