Reglementări tehnice privind verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații

Lista cu normativele privind verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

C 204-1980

Normativ cadru privind verificarea calității lucrărilor de montaj al utilajelor și instalațiilor tehnologice pentru obiective de investiții.

 

B.C. nr.5/1981

 

C 200-1981

Instrucțiuni tehnice pentru controlul calității betonului în construcții îngropate prin metoda carotajului sonic.

 

B.C.nr.6/1982

 

C 205-1981

Instrucțiuni tehnice  privind încercarea in situ prin încărcări statice, conform STAS 1336-1980 a construcțiilor civile și industriale.

 

B.C. nr.1/1982

 

I 27-1982

Instrucțiuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a îmbinărilor sudate de conducte tehnologice.

cu Completări I 27 - 1982

 

B.C. nr.10/1982 și

B.C. nr.5/1988

 

C 56 -1985

Normativ pentru verificarae calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente.

 

B.C. nr.1-2/1986

își încetează valabilitatea

C 56-1975

C 220-1985

Instrucțiuni tehnice privind verificarea abaterilor de la forma geometrică și a calității cusăturilor sudate ale rezervoarelor din oțel cilindrice verticale pentru depozitarea țițeiului și produselor petroliere lichide.

 

B.C. nr.9/1985

 

C 180-1988

Instrucțiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor prin metode radiometrice.

 

B.C. nr.2/1988

 

își încetează valabilitatea

C 180–1976

C 244-1993

Ghid pentru inspectare și diagnosticare privind durabilitatea construcțiilor din beton armat și precomprimat.

 

B.C. nr.9/1993

 

C 247-1993

Îndrumător cadru privind exploatarea și întreținerea clădirilor de locuit din mediu urban aflate în proprietatea autorităților publice.

 

B.C.nr.10/1993

 

 

 

 

 

GT 019-1998

Ghid de redactare a hărților de risc la alunecare a versanților pentru asigurarea stabilității construcțiilor.

 

B.C. nr.6/2000

 

 

P 130-1999

Normativ privind  comportarea în timp a construcțiilor.

 

B.C. nr.1/2000

își încetează valabilitatea

P 130-1997

C 150-1999

Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oțel ale construcțiilor civile, industriale și agricole.

 

B.C. nr.7/2000

 

își încetează valabilitatea

C 150–1984

C 56-2002

 

Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor.

 

 

 

 

 

M.Of.,pI, nr.

877/10.12.2003

B.C. nr. 19-20/2004

își încetează valabilitatea

C 56-1985 -

Capitolele instalații

NP 137-2014

Normativ pentru evaluarea in-situ a rezistenței betonului din construcțiile existente

M.Of., p I,  nr. 6bis/06.01.2015

 

C 54-81, C 231-89, C 236-91 și

C 26-85, cu completările ulterioare, cu excepția capitolelor 6 - 9 din partea a II-a a normativului

C 26-85, își încetează aplicabilitatea

Alte acte normative relevante

Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor de apă și canalizare
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor electrice
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea instalațiilor termice, condiționarea aerului, gaze
Reglementări tehnice privind proiectarea și executarea lucrărilor de protecție a construcțiilor și instalațiilor contra agenților