Reglementări tehnico-economice și metodologice

Lista documentelor de reglementare tehnico-economică și metodologică cu link-uri către documentele scanate.

 

Acest tabel a fost preluat de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFP). Informația prezentată nu este obligatoriu exhaustivă sau actualizată fiind legată de site-ul MDRAPFP asupra căruia serviciile Ordinului nu exercită nici un control și pentru care Ordinul nu își asumă nici o responsabilitate.

Pentru a accesa normativele apăsați pe link-ul din coloana ”Indicativ reglementare tehnică”, respectiv, ”Denumire reglementare tehnică”. În cazul în care textul din coloană nu are un link asociat acest lucru se datorează nepublicării normativului în cauză pe site-ul MDRAPFP.

 

Indicativ reglementare tehnică

Denumire reglementare tehnică

Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcțiilor

Nr./dată

Obs.

 

Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții.

 

M.Of., p I, nr.

397/09.06.2003

 

 

 

 

Îndrumător privind aplicarea costului global în domeniul construcțiilor.

 

B.C.nr.12/1992

 

 

 

Metodologie de calcul dinamic a valorii investițiilor.

 

B.C.nr.12/1992

 

 

Metodologia de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor.

 

B.C. nr.4/1996

 

 

GV 001/0-1995

Metodologia pentru evaluarea clădirilor și construcțiilor speciale din grupele 1 și 2 de mijloace fixe.

 

B.C.nr.13/1995

 

IM 003-1996

Metodologie pentru determinarea indicelui californian de capacitate portantă (CBR).

 

B.C. nr.1/1997

 

 

Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor.

M.Of., pI, nr.

352 /10.12.1997

M.Of., pI,  nr. 691/10.10.2008

 

 

 

P 135-1999

Ghid cuprinzând coeficienții de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa 1 "Construcții speciale”.

 

B.C.nr.2/2000

 

Gex 004-2000

Ghid pentru evaluarea lucrărilor de consolidare pe bază de deviz cadru pentru soluții reprezentative de consolidare.

 

B.C. nr.2/2001

 

P 91/1-2002

Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice.

 

B.C.nr.10/2003

 

 

NTLH 021

Metodologie privind stabilirea categoriilor de importanță a barajelor.

M.Of.,  pI, nr.

427/19.06.2002

 

 

NTLH 022

Metodologie de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor și lacurilor de acumulare.

M.Of., pI, nr.

427/19.06.2002

 

 

NTLH 023

Metodologie privind evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și digurilor care realizează depozite de deșeuri industriale.

M.Of., p I, nr.

427/19.06.2002

 

 

GT 033-2001

Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalații (germană, franceză, engleză) în scopul armonizării reglementărilor românești cu cele din Uniunea Europeană.

M.Of., p I, nr.

97/17.02.2003

Broșură ICECON

 

 

 

Metodologie privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice de reglementare în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și habitat.

 

Ordinul M.L.P.T.L.

nr.542/08.04.2003

publicat în M.Of., p I, nr.269/17.04.2003

 

O.M.T.C.T. nr.

1410/10.08.2004

publicat în M.Of., pI, nr.782/25.08.2004

 

O.M.T.C.T. nr. 1.727/21.09.2006 publicat în M.Of., pI, nr.829/09.10.2006

Ordinul

M.L.P.T.L.

nr.542/

08.04.2003

publicat și în B.C.nr.11/2003

 

 

 

 

 

 

 

 

*modifică

  art. 2

 

**modifică

art. 6 alin. (2) lit. i) 

GP 090-2003

Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execuția lucrărilor de construcții și instalații. Caietul IV: Instalații interioare.

Ordin în:

M.Of., p I,nr.

61/23.01.2004

 

B.C.nr.18/2005

 

 

 

PAT 1- 2004

 

PAT 2- 2004

 

PAT 3- 2004

Proceduri privind agrementul tehnic în construcții:

-Procedură de agrement tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții.

-Procedură de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcții.

-Procedură privind avizarea agrementelor tehnice în construcții.

M.Of., pI , nr. 1.167/09.12.2004

 

 

GP 100-2004

Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a pereților din zidărie prin cămășuiri armate cu grile polimerice.

M.Of., pI, nr.

780/25.08.2004

 

 

 

 

GEx 008-2004

Ghid privind intervenții structurale și nestructurale pentru realizarea de lucrări la construcții monumente istorice-consumuri medii specifice de resurse.

 

 

 

MP 025-2004

Metodologie pentru evaluarea riscului și propunerile de intervenție necesare la structurile construcțiilor monumentelor istorice în cadrul lucrărilor de restaurare ale acestora.

 

B.C.nr.21/2005

 

 

 

 

 

 

 

Îndrumător privind aplicarea prevederilor „Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor”

 

B.C. nr. 1/1997