Observații Ordin ANAP 1581/2018

Agenția Națională pentru Achiziții Publice a aprobat prin noua formă a grilelor de evaluare a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.

Pachetul legislativ conține următoarele documente, descărcabile:

Ordinul ANAP 1851/2018 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii  

Anexa 1 – Proces-verbal privind evaluarea garanției de participare, a informațiilor din DUAE și a documentelor care îl însoțesc, precum și îndeplinirea cerințelor de calificare

Anexa 2 - Raport intermediar al etapei privind selecția candidaților

Anexa 3 - Proces-verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare

Anexa nr. 4 - Proces-verbal privind evaluarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformității acestora cu propunerile tehnice

Anexa nr. 5 - Raportul procedurii  

/////

Conform Ordinului, aceste formularele sunt obligatorii și produc efecte juridice. Considerăm că această acțiune este o primă etapă de transparentizare a procesul de jurizare, prin stabilirea unor criterii de analiză din punct de vedere cantitativ, administrativ și financiar. 

Ne dorim însă o creștere a criteriilor calitative în analiza licitațiilor publice, iar în acest sens propunem încă din prima etapă a publicării, extinderea acestor anexe cu ghiduri explicative, care să favorizeze nu doar o analiză cantitativ-financiară ci și una calitativ-profesională, în scopul creșterii calității proiectelor de construcții.

Pentru a asigura un echilibru între analiza cantitativă și cea calitativă, solicităm suplimentarea acestor anexe cu instrucții despre cum să clarifice procedura de organizare a jurizării licitațiilor prin elaborarea unor ghiduri care să expliciteze:

  • raportul de analiză între criteriul tehnic și cel financiar, iar în acest sens practicile europene reglementează raport calitativ-cantitativ la 70-30 sau 80-20
  • criteriile de formare a comisiei de evaluare, care să favorizeze integrarea în juriu, pe lângă cei din unitatea administrativ-teritorială, a specialiștilor, experților și profesioniștilor din domeniul pentru care se realizează licitația
  • criteriile de evaluare pentru a face diferența între o propunere bună și una mediocră.

Atragem atenția că în lipsa acestor ghiduri suplimentare, există riscul ca acest pachet legislativ să nu rezolve problema calității licitațiilor publice, devenind doar un instrument birocratic și justificativ pentru practicile din România bazate pe criteriului prețului cel mai mic, o metodă de analiză care a condus la scăderea calității obiectivelor publice, la devize greșite cu alocări suplimentare de fonduri.

Ca exemplu, una dintre variantele care ne pot inspira este procedura de selecție practicate în Franța în care juriul/ comisia folosește ceea ce au numit “modelul avocatului”, care permite discuții libere în cadrul comisiei privind punctele slabe și tari ale soluțiilor, prezentate de către acei membri din cadrul comisiei care susțin soluția respectivă și merge pe eliminarea succesivă în consens și argumentat.

În acest sens, felicităm ANAP pentru adoptarea acestor grile și propunem suplimentarea acestor grile cu ghiduri de aplicare detaliate cu scopul de o obține o creștere a calității obiectivelor de investiții care fac obiectul licitațiilor publice.