Observatii si propuneri de modificare, completare a HG 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective

Primul document a fost transmis MDRAP în 27.04.2015 ca urmare a solicitării scrise transmise de către MDRAP către OAR. Ultimul document a fost transmis in 18.04.2016, ca urmare a postării pe site-ul MDRAP a formulei nou propuse pentru Hotărârea Guvernului privind elaborarea și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Opinii OAR referitoare la propunerea de modificare a HG nr. 28/2008 - ZIP - 2.31 MB