Punct de vedere al Filialei București a OAR Ref. la PL-x nr. 579/2015 pentru modificare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcții